Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

Petícia pre Európsku komisiu

 

Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

050,000
  27,994
 
27,994 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.

Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

Povedzte NIE vakcíne proti COVID-19 vyvinutej z kmeňových buniek detí zabitých potratom

Zo znepokojením sme sa dočítali o vakcinačnom programe Európskej komisie na podporu vývoja a produkcie možných vakcín proti COVID-19. Dobrý výskum je vítaný, no máme jednu požiadavku.

Niektoré vyvíjané očkovacie látky sú vyrábané z kmeňových buniek ľudských plodov, ako napr. vakcína od AstraZeneca (tzv. bunková línia HEK-293). Považujeme za neospravedlniteľné extrahovanie buniek z nenarodených detí, ktoré boli zámerne usmrtené umelým potratom, a používanie vakcíny z nich je v hlbokom rozpore s naším svedomím.

Hoci mohli uplynúť roky od vykonania samotného potratu, kmeňové bunky získané týmto spôsobom s daným potratom priamo súvisia - DNA takých buniek je rovnaké ako DNA konkrétneho potrateného dieťaťa.

Čo sa týka Vašej iniciatívy, naliehavo žiadame, aby ste používali iba také zdroje a postupy, ktoré rešpektujú život a dôstojnosť každej ľudskej bytosti, a obrátili svoj záujem smerom k vakcínam, ktoré nie sú vyvíjané na báze kmeňových buniek a tkanív pochádzajúcich z usmrtených ľudských plodov.

Foto: Flickr

Viac informácií nájdete tu:

Vedúca skupina v Holandsku prestáva s nákupom vakcín proti korone (NOS)

https://nos.nl/artikel/2337591-kopgroep-met-nederland-stopt-met-aankopen-corona-vaccins.html

Brusel chce nakúpiť práva na vakcíny, 2,7 milárd eur vyčlenených (NOS)

https://nos.nl/artikel/2337553-ook-brussel-wil-vaccinrechten-opkopen-2-7-miljard-vrijset.html

Koronavírus: Komisia prezentuje vakcínovú stratégiu EÚ (Európska komisia)

https: //ec.europa.eu/netherlands/news/coronavirus-commissie-presenteert-eu-strategie-voor-vaccins_en

Pro-life vakcína proti Covid-19 (Reformatorisch Dagblad)

https://www.rd.nl/opinie/aakt-werk-van -prolifevaccine-against-covid-19-1.1665959

Ktoré vakcíny proti COVID-19 sú vyvíjané z kmeňových buniek odobratých z potratených detí?

https://www.pop.org/which-covid-19-vaccines-are-being-developed-with-fetal-cell-lines-derived-from-aborted-babies/


+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

Sign this petition now!

050,000
  27,994
 
27,994 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.