Zastavme "Pandemickú zmluvu" z dielne OSN!

Postavme sa proti Pandemickej zmluve!

 

Zastavme "Pandemickú zmluvu" z dielne OSN!

Zastavme "Pandemickú zmluvu" z dielne OSN!

0500,000
  304,659
 
304,659 have signed. Let's get to 500,000!

Aj vďaka Vašej podpore CitizenGO zo všetkých síl bojuje a snaží sa zastaviť navrhovanú Pandemickú zmluvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).  Žiaľ, zatiaľ nemôžeme v našom úsilí poľaviť…

Už dva roky, odkedy sa národy dohodli na vypracovaní Pandemickej zmluvy, ktorá umožňuje ľavicovej Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) diktovať "potenciálne" núdzové situácie, kontrolovať lockdowny, očkovanie a obmedzenia mobility, Vy a ja bojujeme za to, aby WHO nemala žiadne nové právomoci. 

Vďaka nášmu úsiliu radikálni globalistickí lídri a progresívne organizácie, ktoré ťahajú za nitky v zákulisí OSN, spanikárili!

Začínajú sa báť, že sa im nepodarí dosiahnuť globálnu dohodu. Inými slovami: cítia váš tlak.

Preto OSN nečakane zvolala mimoriadne stretnutie na vysokej politickej úrovni, ktoré má byť zaradené do programu Valného zhromaždenia 20. septembra tohto roku, aby vyfabrikovala pocit naliehavosti a znovu vzbudila záujem o navrhovanú Pandemickú zmluvu.

WHO nemá veľa času... Pracujú dvojnásobným tempom, aby sa veci znova rozhýbali. Teraz je ten najlepší čas pritlačiť a túto zmluvu raz a navždy zastaviť.

Podpíšte sa tu a trvajte na tom, aby sa slovenský delegát v OSN Róbert Chatrnúch postavil proti nebezpečnej "Pandemickej zmluve", ktorá by mala hrozivé dôsledky pre osobné slobody a účinnosť budúcich reakcií na epidémie.


0500,000
  304,659
 
304,659 have signed. Let's get to 500,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Postavte sa proti "Pandemickej zmluve" z dielne OSN

Vážený pán Róbert Chatrnúch,

ako hlboko znepokojení občania, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť našej krajiny aj o dobro spoločenstva národov, Vám dnes píšeme vo vážnej veci.

20. septembra 2023 bude 78. Všeobecné zhromaždenie OSN diskutovať o navrhovanej Pandemickej zmluve z dielne WHO, ktorá podľa nás predstavuje významné hrozby pre národnú suverenitu a práva jednotlivcov.

Táto zmluva centralizuje riadenie a obmedzuje individuálne slobody v oblasti globálneho zdravotníctva, čím vytvára nebezpečný precedens, ktorý podkopáva demokratické hodnoty, národnú suverenitu a osobné slobody.

Vyzývame Vás, aby ste sa postavili proti prijatiu tejto zmluvy. Ako zástupca Slovenska na pôde OSN by ste nemali podporovať žiadnu medzinárodnú dohodu, ktorá podkopáva suverenitu našej krajiny ako aj práva a slobody jednotlivcov.

Naše oči sa v týchto dňoch upierajú na Vásás v týchto kritických chvíľach, nezraďte našu dôveru ani slobodu vašej krajiny.

S úctou

[Your Name]

Postavte sa proti "Pandemickej zmluve" z dielne OSN

Vážený pán Róbert Chatrnúch,

ako hlboko znepokojení občania, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť našej krajiny aj o dobro spoločenstva národov, Vám dnes píšeme vo vážnej veci.

20. septembra 2023 bude 78. Všeobecné zhromaždenie OSN diskutovať o navrhovanej Pandemickej zmluve z dielne WHO, ktorá podľa nás predstavuje významné hrozby pre národnú suverenitu a práva jednotlivcov.

Táto zmluva centralizuje riadenie a obmedzuje individuálne slobody v oblasti globálneho zdravotníctva, čím vytvára nebezpečný precedens, ktorý podkopáva demokratické hodnoty, národnú suverenitu a osobné slobody.

Vyzývame Vás, aby ste sa postavili proti prijatiu tejto zmluvy. Ako zástupca Slovenska na pôde OSN by ste nemali podporovať žiadnu medzinárodnú dohodu, ktorá podkopáva suverenitu našej krajiny ako aj práva a slobody jednotlivcov.

Naše oči sa v týchto dňoch upierajú na Vásás v týchto kritických chvíľach, nezraďte našu dôveru ani slobodu vašej krajiny.

S úctou

[Your Name]