Podporujme mamičky, chráňme život

Výzva poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky

 

Podporujme mamičky, chráňme život

010.000
  9.275
 
9.275 Personas han firmado. Ayúdanos a llegar a 10.000 firmas

Podporujme mamičky, chráňme život

V prvom čítaní sa o návrhu zákona z dielne OĽANO bude bude hlasovať v utorok  14. júla o 17:00.

Hlasovanie o ďalších prolife návrhoch bude pravdepodobne koncom tohto týždňa, t.j. do 17. júla 2020.

Túto výzvu poslancom, aby hlasovali za vyššiu ochranu života a podporu matiek zašleme emailom poslancom NR SR 14. júla v poobedných hodinách. (Aktualizované 13.7.2020)


Na júlovú schôdzu parlamentu sú zaradené 4 návrhy, ktorých cieľom je zlepšenie ochrany života. 

Návrhy z OĽANO/KÚ a nezaradených poslancov (Taraba, Podmanický, Š. Kuffa, F. Kuffa) sa usilujú cez socioekonomické opatrenia uľahčiť rozhodnutie pre život. Dva návrhy strany ĽSNS majú ambíciu zvýšiť ochranu života legislatívnou úpravou zákona o potratoch.

Slovensko potrebuje obidva prístupy: vytvárať kultúru života a spoločnosť, ktorá poskytuje dobré socioekonomické podmienky, sieť pomoci a opory pre nastávajúce mamičky, a ktorá zároveň legislatívne chráni a víta každý nový život. 

Podporte petíciu poslancom NR SR, aby hlasovali za podporu matiek a ochranu života na Slovensku.

Súčasná vláda si v programovom vyhlásení vlády (PVV) jasne stanovila, že sa bude zasadzovať za ochranu nenarodených detí cez prevenciu. 

V týchto intenciách pripravilo vládne OĽANO/KÚ návrh, ktorého ťažiskom je:

  • Ekonomická podpora: Tehotná mamička dostane takmer polovicu sumy “Príspevku pri narodení dieťaťa” už po dosiahnutí 12. týždňa tehotenstva (400 eur), tento príspevok sa nebude znižovať, ak sa narodí tretie, štvrté, či ďalšie dieťa ako doteraz. V prípade narodenia dieťatka s postihnutím bude príspevok navýšený o viac ako 3000 Eur. Matkám sa v prípade akútnej potreby poskytne núdzové bývanie, kde môžu zostať po dobu troch rokov od pôrodu.

  • Lepšia informovanosť o možnostiach ekonomickej, ubytovacej, či psychologickej pomoci

  • Dlhší čas na rozmyslenie pred nezvratným rozhodnutím o ukončení života vyvíjajúceho sa dieťaťa 

  • Dotazník zisťovanie okolností, ktoré mamičky vedú k takému tragickému rozhodnutiu, aby bolo možné lepšie nastaviť adresnú pomoc.

Ďalej sa navrhuje zmena terminológie z umelého prerušenia tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva, v prípade detí s podozrením na postihnutie musia diagnózu potvrdiť dvaja nezávislí lekári z dvoch zariadení, reklama na umelý potrat nebude dovolená.

Tento návrh zákona, ktorý má oporu v PVV, má najväčšiu šancu na úspech. 

Nezaradení poslanci sa okrem zvyšovania informovaného súhlasu sústreďujú najmä na posilnenie inštitútu utajeného pôrodu.

2 návrhy ĽSNS upravujú zákon o potratoch: prvý posunutím hranice ochrany nenarodených už od 9. týždňa (tj. potraty len do len do 8 týždňov tehotenstva), druhý eliminovaním "potratov na požiadanie", tj. umožnením potratov len ak je ohrozený život matky, ak k tehotenstvu došlo v dôsledku trestného činu (napr. znásilnenie, incest, sexuálne zneužitie), alebo je dieťatko postihnuté. 

Hlasovanie poslancov na júlovej schôdzi, ktorá začína už 7.júla 2020 bude lakmusovým papierikom hodnotovej orientácie tejto vlády. 

Pri hlasovaniach v etických otázkach poslanci nie sú viazaní súhlasom koaličnej rady, ako sme to videli pri hlasovaní o voľnej nedeli. Každý poslanec môže hlasovať podľa svojho svedomia. 

Podporte našu petíciu, aby poslanci hlasovali za podporu nastávajúcich mamičiek a ochranu života.


Viac informácií:

Juraj Šúst – argumenty na ochranu života

https://www.christianitas.sk/nevyziadane-rady-krestanskym-politikom-alebo-ako-najst-neideologicky-jazyk-pri-obrane-nenarodenych

Návrh poslancov Oľano a KÚ

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=154

Návrh poslancov Tarabu, Podmanického a Kuffovcov

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=145

Návrh poslancov ĽSNS 1

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=144

Návrh poslancov ĽSNS 2

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=143

Poľsko ukazuje, že zmeniť potratový zákon sa oplatí

https://www.postoj.sk/47269/polsko-ukazuje-ze-zmenit-potratovy-zakon-sa-oplati

 
+ Petición a:

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu e-mail
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Normas de uso.Al firmar estás aceptando los términos de uso de CitizenGO y su política de privacidad, y aceptas recibir mensajes de email de vez en cuando sobre nuestras campañas. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Podporujme matky, chráňme život

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

"Každá ľudská bytosť má právo na život" (Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 6.1.) a štát má povinnosť ho chrániť najmä v prípade tých najmenších a najzraniteľnejších.

Ako je uvedené v preambule Dohovoru o právach dieťaťa: "dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom". Slovensko sa ratifikáciou tohto Dohovoru zaviazalo "zabezpečiť v najvyššej možnej miere zachovanie života dieťaťa a jeho rozvoj. (Dohovor 6.1.)

Ako krajina, ktorá schválila Akčný program Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994), sme sa zároveň zaviazali “vhodnými krokmi pomáhať ženám vyhnúť sa potratom” (bod 7.24).  

Žiadame Vás, aby ste v súlade s medzinárodnými záväzkami SR na júlovej schôdzi NR SR, podporovali návrhy zákonov, ktoré zvyšujú ochranu detí pred narodením, a/alebo ktoré preventívnymi opatreniami zlepšujú socioekonomické podmienky pre nastávajúce mamičky.

Zatiaľ čo právo na život je najdôležitejšie zo všetkých ľudských práv, bez ktorého nie je možné užívať ostatné práva, “ľudské právo na potrat” sa nenachádza sa v žiadnych medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktoré sú pre Slovensko právne záväzné. 

Zmluvy o EÚ a dlhodobý konsenzus členských štátov OSN považujú otázku potratov za výlučnú kompetenciu jednotlivých štátov a nie za medzinárodné ľudské právo. 

Prosím, hlasujte za to, aby sa Slovensko stávalo krajinou stále viac priateľskou k deťom, k ženám a k ochrane života

S pozdravom,


[Tu nombre]

Podporujme mamičky, chráňme život

¡Firma esta petición ahora!

010.000
  9.275
 
9.275 Personas han firmado. Ayúdanos a llegar a 10.000 firmas