Red het leven van Vincent Lambert

Petition to: President Emmanuel Macron

 

Red het leven van Vincent Lambert

050.000
  26.380
 
26.380 Personas han firmado. Ayúdanos a llegar a 50.000 firmas

Red het leven van Vincent Lambert

Op 20 mei is het ziekenhuis waar Vincent Lambert verblijft, begonnen hem sterk te verdoven en de toevoer voedsel en water te stoppen. Later die dag oordeelde het Hof van Beroep in Parijs dat hij toch nog voedsel en water moest blijven ontvangen.

Op vrijdag 28 juni heeft het Franse Hof van Cassatie deze beslissing weer teruggedraaid. Vanaf 2 juli wordt Vincent Lambert nu opnieuw verdoofd en dreigt hij door uitdroging te zullen sterven.

Lambert, die hersenletsel opliep bij een motorongeval in 2008, kan zelfstandig ademen en behoeft geen medische behandeling, enkel basale verzorging zoals voedsel en water. Zijn vrouw vroeg het gerechtshof in 2015 om deze verzorging stop te zetten, terwijl zijn ouders juist vochten om zijn leven te redden.

Enkele weken geleden vroeg de VN-commissie voor de Rechten van Personen met een Beperking aan de Franse regering om te voorkomen dat Vincent Lambert zou sterven door uitdroging. De commissie stelde dat de dood van Lambert door uitdroging ingaat tegen zijn rechten als mens met een beperking.

Het VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Beperking eist van landen dat ze:

25(f) voorkomen dat gezondheidszorg, gezondheidsdiensten, voedsel en vloeistoffen op discriminatoire gronden vanwege een handicap worden ontzegd.

Teken nu deze petitie aan de Franse president Emmanuel Macron om hem op te roepen in te grijpen in de zaak van Vincent Lambert!

Lambert is niet stervende, behalve door de uitdroging die wordt veroorzaakt doordat hem voedsel en water worden ontzegd.

Geen mens zou op deze gruwelijke manier aan zijn einde moeten komen.

+ Petición a:

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu e-mail
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Normas de uso.Al firmar estás aceptando los términos de uso de CitizenGO y su política de privacidad, y aceptas recibir mensajes de email de vez en cuando sobre nuestras campañas. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Red het leven van Vincent Lambert

Geachte president Macron,

Wij roepen u op om in te grijpen in de zaak van Vincent Lambert, om zijn leven te redden.

Lambert is een mens met een beperking, waardoor hij gevoed moet worden via een slangetje. Net als veel andere mensen in het ziekenhuis.

Hij is niet stervende, behalve door de uitdroging die hem door het ziekenhuis wordt opgelegd. Het enige wat hij nodig heeft, is basale verzorging, zoals voedsel en water.

Geen mens zou moedwillig gedood moeten worden middels uitdroging.

De levens van mensen met beperkingen hebben bijzondere bescherming nodig.

Bescherm daarom, alstublieft, het leven van Vincent Lambert.

[Tu nombre]

Red het leven van Vincent Lambert

¡Firma esta petición ahora!

050.000
  26.380
 
26.380 Personas han firmado. Ayúdanos a llegar a 50.000 firmas