Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

Chráňme kultúrno-etickú nezávislosť členských štátov EÚ

 

Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

0200.000
  144.508
 
144.508 Personas han firmado. Ayúdanos a llegar a 200.000 firmas

Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

Európa čelí novej totalite.

Dňa 12. novembra vydala Európska únia oznámenie, v ktorom deklaruje svoj úmysel prinútiť členské štáty EÚ k prijatiu stratégie rovnosti LGBTIQ 2025.

Táto strátegia je veľmi nebezpečná, pretože chce zjednotiť európsku a národnú legislatívu v nasledujúcich bodoch:

  • Zavedenie trestného činu "homofóbie" na európskej úrovni.
  • De facto právne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia vo všetkých európskych krajinách.
  • Zavedenie gender vzdelávania do škôl.
  • Legálna zmena pohlavia bez vekových obmedzení - dokonca aj pre deti!
  • Pridelenie verejných finančných prostriedkov združeniam LGBT.
  • Použitie fondu obnovy Next Generation s dôrazom na podporu komunity LGBT.

Tí, ktorí sa nebudú riadiť ideologickýou agendou novej dúhovej Európy, budú potrestaní tým, že nedostanú eurofondy alebo prostriedky z Fondu obnovy (Recovery Fund Next Generation) pre riešenie krízy Covid-19.

Aby mohli ľahšie presadiť LGBT ideológiu, chcú členským štátom nanútiť, aby prešli z konsenzuálneho hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo by znamenalo, že by štáty nemohli dostatočne chrániť svoju kultúrno-etickú suverenitu. 

Niektoré krajiny ako Maďarsko a Poľsko už vyjadrili nesúhlas s týmito praktikami, keď sa rozhodli zablokovať európsky rozpočet na roky 2021-2027 a Fond obnovy Next Generation. Samozrejme mainstreamové médiá ich za to pranierujú.

Helena Dalli, európska komisárka pre rovnosť a spravodajkyňa textu, uviedla, že európske štáty, ktoré nerešpektujú túto stratégiu, budú ekonomicky potrestané:

''Som o tom pevne presvedčená,'' povedala. „Pretože je to spôsob, ako prinútiť členský štát prispôsobiť sa, dúfajme, že povedaním: ''OK, nezískate podiel (pridelených peňazí), ktorý by ste mali získať, ak nebudete rešpektovať právny štát."

Pre ľavicovo-liberálnych ideológov s autoritárskymi maniermi sa LGBT ideológia rovná princípom právnemu štátu (a rule of law).

Uvedomujete si to? Sledujeme ekonomické vydieranie štátov v čase krízy, ktoré je na úrovni tých najhorších diktatúr!

Ľavicovo-liberálni politici a úradníci zamýšľajú ideologicky vydierať suverénne členské štáty EÚ, ktoré preukázali pevnosť a odvahu bojovať proti ideológii LGBT, a chcú im odmietnuť finančnú podporu potrebnú na obnovu po pandémii.

Ako vidíte, títo ľudia v skutočnosti zneužívajú koronakrízu na to, aby prinútili všetky európske štáty prijať novú ideologickú kolonizáciu LGBT, ktorá ničí našu kultúru, našu identitu a naše rodiny.

Bez Vašej pomoci ich nebudeme schopní zastaviť.

Zachráňte Európu, zachráňte Slovensko!

Podpíšte petíciu adresovanú Európskej komisii už teraz a chráňte slobodu!

-----------------------

Viac informácií:

Matúš Hagara: Európske peniaze by sa mali rozdeľovať spravodlivo, nie podľa ideologických kritérií. 

https://www.facebook.com/100832318539033/posts/100854358536829/?d=n

Postoj: Európska komisia nedávno predstavila prvú stratégiu EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb. Podľa Miriam Lexmann z KDH je tvorba danej stratégie mimo kompetencie EÚ.

https://www.postoj.sk/66130/sas-a-ps-uvitali-strategiu-eurokomisie-pre-lgbti-opozicia-pripomina-koronakrizu

Speech by Commissioner Dalli: Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2126

 

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

+ Petición a:

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu e-mail
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Normas de uso.Al firmar estás aceptando los términos de uso de CitizenGO y su política de privacidad, y aceptas recibir mensajes de email de vez en cuando sobre nuestras campañas. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Za kultúrno-etickú nezávislosť členských štátov EÚ

Vážená predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen,

vážené Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,

ako občan Slovenska a Európskej únie považujem za neprijateľné ideologicky vydierať členské štáty EÚ, čoho sa dopúšťate prostredníctvom stratégie rovnosti LGBTIQ 2025.

Vyhlásenia európskej komisárky pre rovnosť Heleny Dalli predstavujú ideologické vydieranie proti suverénnym štátom a týmto konaním zvyšujú polarizáciu vnútri EÚ.

Európsky parlament a Európska rada nemôžu ustanoviť trestný čin "homofóbie", pretože je mimo ich právomocí stanovených v článku 83 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Žiadam, aby bola rešpektovaná zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach.

Pripomínam Vám tiež kresťanské korene Európy a zakladateľov Európskej únie. Ich pevné hodnotové ukotvenie zásadne prispelo k znovuvybudovaniu Európy po Druhej svetovej vojne.

Žiadam o okamžité stiahnutie stratégie LGBTQ 2025.

[Tu nombre]

Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

¡Firma esta petición ahora!

0200.000
  144.508
 
144.508 Personas han firmado. Ayúdanos a llegar a 200.000 firmas