OFFENER BRIEF AN - Dr Guggenberger Diözese Gurk - OTVORENO PISMO

Za Dr. Engelbert Guggenberger - Diözesanadministrator der Diözese Gurk-Klagenfurt

 

OFFENER BRIEF AN - Dr Guggenberger Diözese Gurk - OTVORENO PISMO

05.000
  2.268
 
2.268 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 5.000 potpisa.

OFFENER BRIEF AN - Dr Guggenberger Diözese Gurk - OTVORENO PISMO

Photo: D Smith/Flick

Durch die Untersagung der Erlaubnis für die Gedenkfeier an die getöteten kroatischen Soldaten und Zivilisten im Mai 1945 hat sich der Diözesanadministrator der Diözese Gurk-Klagenfurt, dr. Guggenberger, auf die Seite der Massenmörder gestellt, und nicht die der Opfern. Als seltsam erscheint jetzt dass die Gedenkfeier für die moslemischen und orthodoxen Opfer stattfinden können, nicht aber für die katolischen, obwohl alle zusammen ermordet wurden und bislang immer gemeinsem kommemoriert waren.

--------------------------------------------------------------

KROATISCH:

Uskratom dozvole Hrvatskoj biskupskoj konferenciji za služenje katoličke Sv. Mise zadušnice za žrtve Bleiburga lokalni se dijacezanski administrator stavlja, htio on to, ili ne, na stranu zločinaca, a ne žrtve. Nesvakidašnje jest da će se smjeti održati komememoracija za Hrvate islamske i pravoslavne vjeroispovjesti, ali ne i katoličke, mada su ubijani zajedno, i o sada uvijek komemorirani zajedno.

 

Hrvatski prijevod teksta peticije:

Biskupija Gurk-Klagenfurt

Msgr. dr. Engelbert Guggenberger

dijecezanski administrator

Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfuft

Republika Austrija

Zagreb, 11. ožujka 2019.

Poštovani msgr. dr. Guggenberger,

Sa zabrinutošću smo doznali putem izjave Hrvatske biskupske konferencije od 8. ožujka 2019. za Vašu odluku da uskratite dopuštenje za održavanje Svete Mise na bleiburškom polju dne 18. svibnja u spomen na ubijene hrvatske vojnike, civile, starce, djecu, žene i cijele obitelji. 

Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj i Hrvatskomu saboru predbacujete ‘instrumentalizaciju ovoga spomen-slavlja u korist političko-nacionalnoga rituala“ koji da služi ‘selektivnoj percepciji i tumačenju povijesti’. Nadalje, zabrinuti ste za to što ‘cjelokupna slika priredbe na bleiburškom polju škodi ugledu Katoličke Crkve’, poglavito u Koruškoj koja bi dopuštenjem takvoga liturgijskoga slavlja riskirala približavanje ‘fašističkoj ideologiji’.

U svibnju 1945. hrvatski je narod u životnoj opasnosti bježao pred komunističkim revolucionarima na Zapad. Britanski su zrakoplovci izvještavali o masi od oko 500.000 ljudi na prostoru od Maribora do Bleiburga. Bijeg su onemogućile britanske snage i najprije primile predaju hrvatske vojske, a onda je, razoružanu, u stočnim vagonima izručile komunistima. 

15. svibnja 1945. započela je krvava kupka na bleiburškom polju, i križni put hrvatskoga naroda. Kod prvog popisa stanovništva u komunističkoj Jugoslaviji 1948. nedostajalo je 10 % hrvatskoga stanovništva u usporedbi sa zadnjim predratnim popisom iz 1931. Njemačka je etnička skupina bila posve izbrisana. Svi drugi narodi i narodnosne skupine bivše Jugoslavije zadržali su ili povećali svoju brojnost. To je posljedica genocida, koji je započeo u Bleiburgu.

Tito je u više navrata potvrdio temeljitost masovnoga zločina, kao, primjerice, kroz opasku da će Sava prije poteći uzvodno, nego što će Hrvatska biti neovisna. Ne samo da je novim vlastodršcima u Jugoslaviji bilo važno da se zatre svaka misao o hrvatskoj neovisnosti, nego su se time svjesno svrstali uz onda, kao i danas svjetski dominantnu prešutnu politiku da se Katoličku Crkvu oslabi gdje god se za to pruži bilo kakva prigoda. Jeste li se ikada zapitali zbog čega su za nuklearni napad izabrani baš Nagasaki i Hirošima? Iz čisto vojnih razloga? Ono, što se dogodilo na bleiburškom polju nije bilo samo „obično“ masovno ubojstvo, to je bilo masovno ubojstvo in odium fidei. 

Teško nam je shvatiti da se kod uskrate dopuštenja apostrofira samo katolička misa zadušnica. Vrijedi li to također za islamsku i pravoslavnu komemoraciju koje se također tada održavaju na istom mjestu? Hrvatski je narod oduvijek bio multikonfesionalan.

Pokolj je počeo odmah u Koruškoj jer su jugoslavenski komunisti zauzeli to područje smatrajući ga dijelom Slovenije, tj. Jugoslavije.

Msgr. dr. Guggenberger, kako bi glasila Vaša odluka  da je Vaš zavičaj bio pod komunističkom okupacijom od 1945. i vraćen Austriji tek 1990.?

"Ti si, dakle, kralj?" - "Ti kažeš: ja sam kralj.“

Reći istinu, stajati uz istinu, ne pognuti se laži, uvijek je rizik.

Blaženi Alojzije Stepinac jako je dobro razumio, u vremenima mnogo težim od današnjih, značenje zapovjedi: „Bit ćete mi svjedoci“.

S izrazima dubokog poštovanja,

zajedno s prvih 10 potpisnika,

1.           Prim. Dr.Sc. Darko Richter, Kinderarzt, Zagreb

2.           Akademiker Josip Pečarić, Zagreb

3.           Josip Stjepandić, Dipl.-Ing. Dr. techn., Vorsitz. Kroatische Akademie der Wissenschaften und der Kunst in der Heimat und in der Diaspora, Schweiz

4.           Damir Borovčak, Dipl.-Ing., Publizist,  Zagreb

5.           Akademiker Stanko Popović, Zagreb

6.           Ive Livljanić, erster Botschafter der Republik Kroatien bei der Heiligen Stuhl

7.           Univ. Prof. Dr.sc. Davor Pavuna 

8.           Prof. dr. sc. Ivan Karlić, Theologische Fakultät, Universität Zagreb

9.           Univ.Prof. dr. fra Andrija Nikić, Mostar

10.         Univ. Prof. Dr.sc. Neven Elezović, Zagreb 

Ovu peticiju kreirao je građanin ili organizacija koja nije povezana s organizacijom CitizenGO. CitizenGO ne odgovara za sadržaj peticije.
+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:

Peticija upućena: Dr. Engelbert Guggenberger - Diözesanadministrator der Diözese Gurk-Klagenfurt

Diözese Gurk-Klagenfurt

Msgr. Dr. Engelbert Guggenberger, 

Dompropst und Diözesanadministrator

Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfuft

Republik Österreich

Zagreb, den 11 März 2019

Sehr geehrter Msgr. Dr. Guggenberger,

Mit Betroffenheit haben wir über Ihre Entscheidung aus der Erklärung der Kroatischen Bischofskonferenz vom 8. März 2019 erfahren, die Gedenkmesse am Loibacher Feld am 18. Mai zum Gedenken an die ermordeten kroatischen Soldaten, Zivilisten, Greise, Kinder, Frauen und ganze Familien, zu untersagen.

Sie unterstellen der Katholischen Kirche Kroatiens und dem Kroatischen Parlament die 'Instrumentalisiereung dieses Gedenkfeiers zu Gunsten eines politisch-nationalen Rituals, das einer selektiven Wahrnehmung und Deutung der Geschichte' diene. Desweiteren, sind Sie besorgt darum dass 'das Gesamterscheinungsbild der Veranstaltung am Bleiburger Feld schade dem Ansehen der Katholischen Kirche' und vor allem der Katolischen Kirche in Kärnten die mit einer Erlaubnis der Liturgiefeier eine  Annäherung 'der faschistischen Gedankengut' riskiere.

Im Mai 1945 ist das kroatische Volk in Lebensbedrängnis vor kommunistischen Revolutionären massenhaft nach Westen geflüchtet. Die britischen Piloten berichteten von einer Masse von ungefähr 500.000 Menschen im Dreieck Cilli-Maribor-Bleiburg. Die Weiterflucht war durch die britischen Streitkräfte verhindert und die Kroatische Armee zuerst in Gafangenschaft genommen, dann aber entwaffnet in Viehwaggons an die Kommunisten zurückgeliefert.

Am 15. Mai 1945. begann das Blutbad am Loibacher Feld, und das Kreuzweg des kroatischen Volkes. Bei der ersten Volkszählung im kommunistischen Jugoslawien im 1948 fehlte 10% des kroatischen Volkes im Vergleich zur letzten Vorkriegsvolkszählung aus dem Jahre 1931. Die deutsche Volksgruppe wurde ausradiert. Alle andere Völker und Volksgruppen des ehemaligen Jugoslawien behielten oder erhöhten ihre Vorkriegszahl. Dies war die Folge des Völkermordes, der in Bleiburg begann.

Tito hat mehrmals die Gründligkeit des Massenmordes bestätigt, wie zum Beispiel durch die Bemerkung dass eher die Save flussaufwärts fliessen wird, als dass Kroatien seine Unabhängigkeit je gewinnen würde. Nicht nur war es den neuen Machthabern in Jugoslawien wichtig jedes Gedanke auf eine kroatische Unabhängigkeit auszurotten, sondern auch sich mit der damals wie noch heute weltdominirenden atheistischen stillschweigenden Zustimmung einzuordnen die Katholische Kirche überall dort zu schwächen wo sich dazu irgendwelche Möglichkeit biete.  Haben Sie sich irgendwann die Frage gestellt, warum Nagasaki und Hiroshima für die Atombombe ausgewählt worden waren? Rein militärische Gründe? Das was am Loibacher Feld geschah war nicht nur ein „üblicher“ Massenmord, das war ein Massenmord in odium fidei. 

Es ist uns schwer zu fassen, dass bei der Untersagung der Genehmigung nur die katholische Gedenkfeier genannt wird. Gilt das auch für die moslemische und orthodoxe Gedenkfeier, die dabei auch stattfinden? Das kroatische Volk war schon immer multikonfessionell.

Das Massaker begann sofort im Kärnten, da die jugoslawischen Kommunisten das Gebiet besetzten und als Teil Slowenien, d.h. Jugoslawiens betrachteten. 

Können Sie sich, sehr geehrter Msgr. Dr. Guggenberger, vorstellen, was für Entscheidung sie heute treffen würden, wenn Ihr Heimatland von Kommunisten seit 1945 besetzt worden und nur im 1990 nach Österreich zurück gegangen wäre?

„So bist du dennoch ein König?“ – „Du sagst es, ich bin ein König.“

Wahrheit zu sagen, bei der Wraheit zu stehen, sich nicht der Lüge zu beugen, ist immer ein Risiko.

Der seeliggesprochene Aloisius Stepinac hat sehr gut verstanden in Zeiten viel schwereren als die heutigen die Bedeuting des Gebots: „Ihr werdet meine Zeugen sein“.

Mit vorzüglicher Hochachtung,

(nach der kroatischen Uebersetzng folgen die ersten 10 Unterschriften)

1. Prim. Dr.Sc. Darko Richter, Kinderarzt, Zagreb

2. Akademiker Josip Pečarić, Zagreb

3. Josip Stjepandić, Dipl.-Ing. Dr. techn., Vorsitz. Kroatische Akademie der Wissenschaften und der Kunst in der Heimat und in der Diaspora, Schweiz

4. Damir Borovčak, Dipl.-Ing., Publizist,  Zagreb

5. Akademiker Stanko Popović, Zagreb

6. Ive Livljanić, erster Botschafter der Republik Kroatien bei der Heiligen Stuhl

7. Univ. Prof. Dr.sc. Davor Pavuna 

8. Prof. dr. sc. Ivan Karlić, Theologische Fakultät, Universität Zagreb

9. Univ.Prof. dr. fra Andrija Nikić, Mostar

10. Univ. Prof. Dr.sc. Neven Elezović, Zagreb 

[Ime i prezime]

OFFENER BRIEF AN - Dr Guggenberger Diözese Gurk - OTVORENO PISMO

Sada potpišite peticiju!

05.000
  2.268
 
2.268 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 5.000 potpisa.