ZA suzbijanje nasilja u obitelji bez rodne ideologije

NE NASILJU

 

ZA suzbijanje nasilja u obitelji bez rodne ideologije

ZA suzbijanje nasilja u obitelji bez rodne ideologije

0100
  72
 
72 potpisa. Prikupimo 100!

U prijedlogu Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u obitelji (dalje: Strategija) se navode odredbe Istanbulske konvencije koja pod krinkom nasilja nad ženama uvodi rodnu ideologiju u medije, formalno obrazovanje (osnovne i srednje škole) i hrvatsko zakonodavstvo. Kao najvažnija mjera Strategije ističe se upravo ratifikacija Istanbulske konvencije, a njezine se odredbe provlače kroz cijelu Strategiju. Međutim, kako RH nije ratificirala spornu Istanbulsku konvenciju za njezine odredbe nema mjesta u Strategiji. Svakako, da se dobre mjere trebaju primjeniti, no to se može ostvariti i bez njezinog navođenja. Također, u prijedlogu Strategije se navodi nasilje utemeljeno na „rodu“ koji nema znanstveno uporište te se „rod“ u Strategiji kao osnova za nasilje ili diskriminaciju ne može navoditi. Upravo se manupulacijom termina „rod“ uvodi fiktivni pojam „rodnog proračuna“ koji u hrvatskoj pravnoj terminologiji ne postoji, ali ni u praksi, a na osnovi kojeg će se izdvajati određena financijska sredstva za rodno utemeljeno nasilje u obitelji.

Prisjetimo se kako Istanbulska konvencija uvodi znanstveno neutemeljen pojam roda koji osigurava dodatna financijska sredstva za provedbu rodne ideologije kroz medije, nevladine organizacije, formalno obrazovanje pod krinkom suzbijanja nasilja nad ženama i to ograničavajući prava roditelja da odgajaju svoju djecu, slobodu savjesti i vjeroispovijedi dovodeći u pitanje pravo na priziv savjesti te službene tajne vjerskih službenika, odvjetnika, doktora i drugih.

Za više informacija, ali i Vaš potpis ukoliko ga niste dali, možete vidjeti ovdje.

Stoga, trebamo poduzeti potrebne mjere kako bi spriječili nametanje ratifikacije Istanbulske konvencije kroz Strategiju i zauzeti se da Strategija isključivo bavi rješavanjem obiteljskog nasilja i pružanjem podrške žrtvama nasilja, a jedan od tih koraka je potpisivanje peticije. Strategija može postaviti dobre ciljeve i provedbene mjere u svrhu suzbijanja obiteljskog nasilja i bez ratifikacije Istanbulske konvencije. Zato ovom peticijom zahtjevamo sljedeće:

-          tražimo brisanje svih članaka Istanbulske konvencije u Strategiji

-          izmjenu svih mjera koje uključuju pozivanje na odredbe Istanbulske konvencije, kao i brisanje mjera koje se odnose na njezinu ratifikaciju i provedbu

-          brisanje termina „rodni proračun“

-          zamjenu termina „rod“ s terminom spol kako bi Strategija bila u skladu s Ustavom RH

-          zadržati pozitivne mjere poput pružanja psihosocijalnog tretmana i drugih sličnih mjera koje se odnose na suzbijanje nasilja i podršku žrtvama nasilja, no bez navođenja Istanbulske konvencije

Peticijom za suzbijanje obiteljskog nasilja utemljenog na spolu bez ratifikacije Istanbulske konvencije!

Photo: globi-observatory.org

0100
  72
 
72 potpisa. Prikupimo 100!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Zaštita od nasilja u obitelji bez „rodne“ ideologije i „rodnog" proračuna!

Poštovana ministrice Murganić,

Ovim pismom Vam želim iskazati veliku zabrinutost za prijedlog „Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2017. – 2022.“ ( u daljnjem tekstu: Strategija. Naime, primarna mjera Strategije je ratifikacija sporne Istanbulske konvencije kojom se pod „krinkom“ nasilja nad ženama nastoji progurati rodna ideologija, a i cijela se Strategija temelji na odredbama Istanbulske konvencije koja pravno ne obvezuje RH jer nije ratificirana. Također, sporna Strategija za osnovu nasilja u pojedinim slučajevima navodi termin „rod“ koji nije znanstveno utemeljen, dok u drugim istima ili sličnim slučajevima navodi termin „spol“. Takva kontradikcija u samom sadržaju te korištenje znanstveno ne utemeljnog znanstvenog termina „rod“ dovodi do pravne nesigurnosti i stablinosti. Prethodno navedeno se posebice ogleda u uvođenju fiktivnog termina „rodnog“ proračuna kojeg ne prepoznaje pravna terminologija, ali ni praksa.

Stoga, ovim putem Vam predlažemo da, poštujući pravni poredak RH i Ustavnu kategoriju ravnopravnosti spolova, a ne rodova, poduzmete zatražite sljedeće izmjene Strategije:

- brisanje svih članaka Istanbulske konvencije u Strategiji
- izmjenu svih mjera koje uključuju pozivanje na odredbe Istanbulske konvencije, kao i brisanje mjera koje se odnose na njezinu ratifikaciju i provedbu
- brisanje termina „rodni proračun“
- zamjenu termina „rod“ s terminom spol kako bi Strategija bila u skladu s Ustavom RH
- zadržavanje pozitivnih mjera poput pružanja psihosocijalnog tretmana i drugih sličnih mjera koje se odnose na suzbijanje nasilja i podršku žrtvama nasilja, no bez navođenja Istanbulske konvencije.

U nadi da ćete prijedlog usvojiti,

[Ime i prezime]

Zaštita od nasilja u obitelji bez „rodne“ ideologije i „rodnog" proračuna!

Poštovana ministrice Murganić,

Ovim pismom Vam želim iskazati veliku zabrinutost za prijedlog „Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2017. – 2022.“ ( u daljnjem tekstu: Strategija. Naime, primarna mjera Strategije je ratifikacija sporne Istanbulske konvencije kojom se pod „krinkom“ nasilja nad ženama nastoji progurati rodna ideologija, a i cijela se Strategija temelji na odredbama Istanbulske konvencije koja pravno ne obvezuje RH jer nije ratificirana. Također, sporna Strategija za osnovu nasilja u pojedinim slučajevima navodi termin „rod“ koji nije znanstveno utemeljen, dok u drugim istima ili sličnim slučajevima navodi termin „spol“. Takva kontradikcija u samom sadržaju te korištenje znanstveno ne utemeljnog znanstvenog termina „rod“ dovodi do pravne nesigurnosti i stablinosti. Prethodno navedeno se posebice ogleda u uvođenju fiktivnog termina „rodnog“ proračuna kojeg ne prepoznaje pravna terminologija, ali ni praksa.

Stoga, ovim putem Vam predlažemo da, poštujući pravni poredak RH i Ustavnu kategoriju ravnopravnosti spolova, a ne rodova, poduzmete zatražite sljedeće izmjene Strategije:

- brisanje svih članaka Istanbulske konvencije u Strategiji
- izmjenu svih mjera koje uključuju pozivanje na odredbe Istanbulske konvencije, kao i brisanje mjera koje se odnose na njezinu ratifikaciju i provedbu
- brisanje termina „rodni proračun“
- zamjenu termina „rod“ s terminom spol kako bi Strategija bila u skladu s Ustavom RH
- zadržavanje pozitivnih mjera poput pružanja psihosocijalnog tretmana i drugih sličnih mjera koje se odnose na suzbijanje nasilja i podršku žrtvama nasilja, no bez navođenja Istanbulske konvencije.

U nadi da ćete prijedlog usvojiti,

[Ime i prezime]