Darko Richter

Darko Richter's picture
Darko Richter  

Uskraćivanjem služenja svete mise zadužnice za žrtve Bleiburga dijacezanski se administrator stavlja na stranu zločinca i uskraćuje pietet žrtvama Bleiburga.