Sarajevska Povelja Mira

Sarajevska Povelja Mira's picture
Sarajevska Povelja Mira  

Svojim potpisom na dokument koji se zove

SARAJEVSKA POVELJA VJEČNOGA MIRA