Het leven, het gezin en de vrijheid over de hele wereld verdedigen

CitizenGO bestaat uit 18.406.824 actieve burgers die radicale lobby's verhinderen om hun agenda aan de samenleving op te leggen

topics

Het leven, het gezin en de vrijheid over de hele wereld verdedigen

overwinning
Petitie: Eis een debat over WHO-richtlijnen

We hebben jouw aandacht direct nodig!

De Nederlandse regering is van plan om in te stemmen met wijzigingen in de Internationale Gezondheidsvoorschriften van de WHO, zonder dat er sprake is geweest van enige discussie of stemming in het parlement.

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen onthulde op Twitter dat we tot 6 juli de tijd hebben om hierover een debat te eisen in de Tweede Kamer.

We hebben de steun van minstens 30 Kamerleden nodig!

Deze veranderingen hebben invloed op ons allemaal en kunnen maatregelen zoals vaccinatiepaspoorten in een stroomversnelling brengen.

Kom nu in actie! Teken onze petitie om de Tweede Kamer op te roepen een debat en stemming te eisen over deze cruciale kwestie.

De voorgestelde wijzigingen zouden ervoor zorgen dat de periode die landen hebben om nieuwe WHO-plannen te verwerpen of er bezwaar tegen te maken, wordt ingekort.

Als landen niet binnen tien maanden een voorstel verwerpen of bezwaar maken, mógen ze het daarna niet meer afwijzen.

Het is bizar dat de WHO zoveel macht naar zich toetrekt. Stel dat een regering om wat voor reden dan ook die tien maanden bedenktijd gewoon laat verstrijken…

Opeens zitten alle inwoners van een land er dan aan vast!

Dat moeten we voorkomen.

Want dat land zou zomaar Nederland kunnen zijn!

Ook moeten we de nare gewoonte van de Nederlandse regering een halt toeroepen om internationale verplichtingen aan te gaan zonder het parlement en het volk te raadplegen.

Help ons jouw rechten te beschermen! Laat je stem horen door vandaag nog de petitie te tekenen.

Deze petitie is belangrijk omdat het Nederlandse politici en de wereld laat zien dat we om onze rechten en vrijheden geven.

Als ze ons negeren, zullen ze de gevolgen ondervinden tijdens de volgende verkiezingen.

We kunnen het globalistische machtsmisbruik verslaan als we onze krachten bundelen en de petitie tekenen.

We hebben 30 Tweede Kamerleden nodig om vóór 6 juli een debat en stemming te eisen.

Samen kunnen we onze toekomst veranderen. Laten we onze vrijheden beschermen en de controle terugnemen.

De tijd dringt – teken de petitie en eis nu actie van de Tweede Kamer!

Houd abortus in de strafwet

Baby's doden is iets vreselijks.

Of ze nu geboren zijn of nog niet geboren.

Ieder mensenleven is van oneindige waarde.

Daarom is het verschrikkelijk dat een aantal progressieve clubs nu een burgerinitiatief is begonnen, om abortus definitief uit het strafrecht te halen.

Het zou een groot verlies zijn voor de waarde die we als samenleving hechten aan ieder mensenleven, als abortus uit de strafwet wordt geschrapt.

Dit moeten we voorkomen.

Teken daarom nu onze petitie aan Kamerleden, om hen te verzoeken niet mee te gaan in de wens van progressieve clubs om abortus uit het strafrecht te halen.

Want het plegen van een abortus staat nog steeds in het Wetboek van Strafrecht: artikel 296.

Enkel in bepaalde gevallen geldt er een officiële uitzondering, namelijk "indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht."

Abortus is niet zomaar iets. Abortus is het beëindigen van een ongeboren mensenleven.

En dat is onherroepelijk.

Het idee dat we abortus zouden moeten normaliseren, is bizar.

Want dat is het plan hier: om abortus over te brengen van het strafrecht naar het normale gezondheidsrecht, zoals normale behandelingen waarbij er geen intentie is om een mensenleven te beëindigen.

Het burgerinitiatief van onder meer BNNVARA en het Humanistisch Verbond heeft al meer dan 69.000 handtekeningen opgehaald.

Ruimschoots genoeg dus om de kwestie te agenderen in de Tweede Kamer: de drempel is 40.000.

Dat betekent dat er een speciale sessie komt in het parlement om te spreken over het uit het strafrecht halen van abortus.

Daarom willen we zo snel mogelijk een tegengeluid organiseren.

Teken vandaag nog onze petitie aan Kamerleden om dit voorstel te verwerpen en abortus in het Wetboek van Strafwet te houden.

Aniek de Ruijter, directeur van het feministische Bureau Clara Wichmann, licht toe:

"Als je zou zeggen: dit hoort niet in het strafrecht, dit is een medische of medisch-ethische kwestie, de overheid gáát er helemaal niet over of ik zwanger moet blijven, dan zou de discussie eerder gaan over andere kwesties. Bijvoorbeeld: hoort abortus in het basispakket? Is het nodig dat bij bepaalde late afbrekingen een medisch-ethische commissie een oordeel velt, zoals bij bijvoorbeeld ivf en andere behandelingen rondom reproductieve gezondheid?"

Kortom: dit voorstel is onderdeel van een poging om abortus nog verder uit te breiden.

De Ruijter wil dat abortus in het basispakket van onze ziekteverzekering komt en dat late abortussen (de grens ligt nu bij 24 weken) op deze manier ook mogelijk worden. Schokkend!

Bovendien: de overheid heeft hier wel degelijk een rol te vervullen, namelijk het beschermen van ongeboren kinderlevens.

Dat is precies waarom het terecht is dat abortus wél in de strafwet staat en ook moet blijven staan.

Teken daarom snel onze petitie om abortus in het strafrecht te houden, zodat ongeboren kinderen niet helemaal vogelvrij worden verklaard.

Laat ons opkomen voor de vrijheid van meningsuiting in Europa

Op 9 december 2021 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden met haatzaaien en haatmisdrijven.

Als dit voorstel wordt aangenomen, zal jouw pro-life- en pro-familiestem in de hele EU, ook in Nederland, het zwijgen worden opgelegd. Het spijt me, maar ik moet je waarschuwen voor het komende gevaar: jouw recht op vrije meningsuiting zal door publieke en private organisaties worden geschonden.

Het is een tactiek van radicaal links om wereldwijd elke kritiek op hun ideeën te censureren. Door de definitie van vrijheid van meningsuiting te veranderen, zullen ze onze meningsvrijheid in gevaar brengen... We staan op het punt te worden uitgeschakeld!

De debatten zijn nog gaande, maar de stemming komt er onvermijdelijk aan. De volgende vergadering van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken vindt plaats in Luxemburg op 9 en 10 juni 2022. We zijn van plan om een aantal afgevaardigden van de EU-lidstaten over te halen tegen de nieuwe haatzaaiingswetten te stemmen en deze daarmee te laten ontsporen... Maar ik heb NU jouw hulp nodig!

Als de vrijheid van meningsuiting wordt onderdrukt, verandert het regeringssysteem in een totalitaire tirannie.

Wij zien steeds meer hoe haatzaaings-wetten kunnen worden misbruikt voor de vervolging van mensen met een afwijkende mening. De Amerikaanse Biden-regering heeft aangekondigd een Disinformation Governance Board (DGB) te willen oprichten om informatie die haar niet aanstaat als desinformatie te bestempelen. De Finse pro-gender officier van justitie heeft de christelijke politica Päivi Räsänen vervolgd vanwege haar bijbelse opvattingen over huwelijk, gezin en seksualiteit.

In Nederland hebben we moeten aanzien hoe het Gomarus College werd aangevallen, en zelfs politici als Geert Wilders en Thierry Baudet zijn voor de rechter moeten verschijnen voor hun uitlatingen. De tendens van censuur is ook in Nederland dus al duidelijk herkenbaar.

We moeten dit stoppen voor het te laat is!

De nieuwe wetten tegen haatzaaien die de Commissie heeft voorgesteld om toe te voegen aan artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zijn zeer losjes geformuleerd en kunnen door machtige groepen, zoals pro-abortus- en pro-genderpolitici, rechters en activisten, misbruikt worden.

Het is een probleem dat we geen duidelijke definitie hebben van wat haatzaaien überhaubt is, en wat haatmisdrijven zijn.

Radicaal links wil jullie de mond snoeren en pro-life en pro-familie stemmen censureren!

Wij mobiliseren duizenden burgers over de hele wereld om te voorkomen dat radicaal links jou binnen de EU in een crimineel verandert... Maar we moeten snel handelen om de afgevaardigden te overtuigen, want de stemming wordt verwacht op 9-10 juni.

Dit is een moeilijke situatie, maar we hebben hoop.

De afgevaardigden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken in Luxemburg moeten unaniem stemmen over de invoering van de nieuwe wetten tegen haatzaaien.

Als we erin slagen sommige afgevaardigden van de EU-lidstaten over te halen tegen de nieuwe anti-haatwetgeving te stemmen, hebben we gewonnen en verdedigen we onze vrijheid van meningsuiting.

Maar als we falen, kan het heel gemakkelijk en snel gebeuren dat we vanwege onze openbare pro-life, pro-gezin, en pro-christelijke meningen te maken krijgen met rechtszaken. Het vrije Europa zal dan voorbij zijn.

Ik hoop dat dit niet is wat jij en ik willen. Laten wij NU handelen om dit te voorkomen.

Laten we dus opkomen voor de vrijheid van meningsuiting totdat het te laat is!

Teken alsjeblieft onze petitie en verdedig de vrijheid van meningsuiting in Europa!

Meer informatie:

De Commissie stelt voor om de lijst van “EU-misdrijven” uit te breiden tot haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_6561

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 9-10 juni 2022
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/jha/2022/06/09-10/

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 3-4 maart 2022
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/jha/2022/03/03-04/

Extending EU crimes to hate speech and hate crime (documenten verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans)
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_nl

We must protect free speech—Enough is enough!
https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

Dirk van den Broek promoot godslasterlijke strip over Jezus Christus

Update 4 december: Inmiddels hebben wij bevestiging gekregen dat het gewraakte tijdschrift uit álle supermarkten verdwenen is. De campagne is geslaagd!

Rechtsonder het lege rek waar het decembernummer van 'Ditjes en Datjes' lag:


Update 2 december: Dirk van den Broek heeft inmiddels een verklaring op de site van het tijdschrift "Ditjes en Datjes" geplaatst, waarin zowel de supermarktketen als de redactie van het tijdschrift excuses aanbieden voor het eventuele "beledigen of kwetsen" van "lezers of groepen in de samenleving".

Het stripboek is inmiddels van de website verwijderd. Wel ligt het betreffende tijdschrift nog in een onbekend aantal winkels.

Wat ons betreft is de campagne pas helemáál voorbij als het tijdschrift met deze godslasterlijke boodschap uit álle winkels verdwenen is!

Blijf dus vooral tekenen!

Supermarktketen Dirk van den Broek promoot in het decembernummer van haar tijdschrift “Ditjes en Datjes” een godslasterlijke strip met de titel “Jezus Christus was een meisje”!

En dat nota bene als “een mooi hardcoverstripboek (voor onder de kerstboom)”.

Een belediging van Jezus Christus als kerstgeschenk dus!


Wij moeten hiertegen opstaan en ons uitspreken.

Teken snel de petitie om te protesteren!

In de petitie verzoeken we Dirk van den Broek met klem om te stoppen met het het aanprijzen en verspreiden van deze godslasterlijke strip.

Zo niet, dan gaan we voorlopig ergens anders onze boodschappen doen.

Teken je ook?

Opnieuw christenen onschuldig ter dood veroordeeld in Pakistan – teken nu!

Update: Tot onze vreugde kunnen we melden dat Shagufta Kauser en Shafqat Masih inmiddels zijn vrijgesproken en vrijgelaten en dat ze Pakistan verlaten hebben. Ze zijn nu eindelijk veilig en vrij, al zullen ze ongetwijfeld voorlopig op hun hoede moeten blijven.


Na de vrijlating van Asia Bibi, is er nu iets ongelooflijks aan de hand: er zit opnieuw een Pakistaanse christin gevangen in dezelfde cel waarin ook Asia Bibi zat. Ook zij is ter dood veroordeeld na valse beschuldigingen van blasfemie.

Shagufta Kauser en haar gehandicapte man Shafqat Masih worden beschuldigd van het versturen van blasfemische tekstberichten aan een islamitische moellah. Dit ondanks het feit dat beiden analfabeet zijn. Niet alleen dat, maar de boodschappen waren geschreven in het Engels – een taal die geen van beide echtgenoten beheerst. Ook zijn ze niet onderwezen in het gebruik van het Latijnse alfabet.

Beiden hebben ze, gescheiden van elkaar, in de gevangenis gezeten sinds hun arrestatie in 2013 en ze wachten nu op de uitspraak in hun beroep tegen de doodstraf die het Hooggerechtshof van Lahore in 2014 uitsprak. Voor hun arrestatie woonden ze in Gojra, Punjab.

Het lijkt erop dat een kopie van Kausers identiteitskaart werd gestolen uit het archief van de kerk waar ze werkte. Vermoedelijk door een vriend van hun beschuldiger, die vervolgens een simkaart kocht op haar naam en de gewraakte berichten verstuurde. Dit zou gebeurd zijn naar aanleiding van een ruzie tussen de kinderen van het christelijk echtpaar en de kinderen van de beschudliger, acht maanden voordien.

De aanklagers hebben geen enkel hard bewijs kunnen overleggen om aan te tonen dat het echtpaar de tekstberichten heeft verzonden. Een simkaart die in de rechtszaal werd overhandigd bleek geen bewijzen te bevatten en de telefoon waarmee de berichten zijn verzonden is nog niet gevonden. Het enige bewijs is een bonnetje voor een simkaart, afkomstig van een lokale winkelier.

Na zijn arrestatie is Shafqat Masih op het politiebureau gemarteld totdat hij een bekentenis aflegde in de hoop dat zijn vrouw, die ook met marteling bedreigd werd, zou worden gespaard.

De advocaat van het echtpaar heeft de marteling veroordeeld en sprak bovendien zijn zorgen uit dat de rechter die de doodstraf oplegde dit deed na intimidatie door extremistische advocaten en islamitische leiders.

Zowel Shagufta Kauser als haar man lijden onder ernstige depressies. Ze zitten nu al zes jaar gescheiden van elkaar in verschillende gevangenissen gevangen. Een arts heeft recent in een rapport aangegeven dat de gezondheid van Shafqat Masih ernstig in gevaar is. Zijn rug is bedenkt met doorligwonden, aangezien hij niet kan lopen en de hele dag op het gevangenisbed moet liggen.

Het echtpaar heeft vier kinderen tussen de 9 en de 15, die verzorgd worden door een familielid en nu ook voor hun leven vrezen.

De Pakistaanse blasfemiewetten worden regelmatig gebruikt om christenen en andere minderheden te vervolgen. De vrijlating van Asia Bibi heeft gezorgd voor extra ressentiment jegens christenen. Sinds de vrijlating van Asia Bibi is er nog extra ressentiment jegens christenen ontstaan, wat het moeilijker maakt om een eerlijke rechtsgang te laten geschieden.

Teken daarom nu deze petitie aan de Nederlandse en Belgische ministers van Buitenlandse Zaken!

Britse rechter beveelt moeder kind te laten aborteren tegen haar wil – teken nu!

Goed nieuws! Vandaag is in hoger beroep besloten dat de eerdere uitspraak wordt teruggedraaid. De artsen mogen niet aborteren!



Een Brits gerechtshof heeft bepaald dat een moeder met leermoeilijkheden, die nu 22 weken zwanger is, haar kind moet laten aborteren.
De vrouw zou in de 20 zijn en is gediagnosticeerd met een matige verstandelijke beperking.

De artsen claimen dat een abortus in het belang is van de zwangere vrouw, daarbij compleet voorbijgaand aan het belang van het ongeboren kind en aan het feit dat de vrouw zelf de zwangerschap wil uitdragen. De betrokken maatschappelijk werker gaf aan het niet met het oordeel van de artsen eens te zijn en het juridische team van de vrouw zegt dat er “geen degelijk bewijs” is voor de gestelde claim.

De moeder van de zwangere vrouw heeft zelf aangeboden te zorgen voor haar kleinkind wanneer hij/zij geboren wordt en stelt dat de artsen van haar dochter haar “mogelijkheden en begrip hebben onderschat...”

Rechter Lieven zei dat ze geloofde dat het te moeilijk zou zijn voor de grootmoeder om voor zowel haar dochter als haar kleinkind te zorgen.

De rechter zei dat het een “enorme” beslissing was en dat ze zich “acuut bewust was van het feit dat het een immense inbreuk is van de Staat om een vrouw te bevelen haar zwangerschap te laten beëindigen, wanneer het erop lijkt dat ze dit niet wil”.

Na dit te hebben toegegeven, gaf ze niettemin de opdracht om het kind van deze moeder te laten aborteren, tegen haar wil.

“Ik denk dat [de vrouw] een groter trauma zou oplopen van het weghalen van het kind [na de geboorte],” zei Lieven, omdat “het op dat moment een echte baby zou zijn.”

Lieven verduidelijkte verder dat “hoewel het [kind] echt is voor de vrouw, heeft ze nu geen baby buiten haar lichaam die ze kan aanraken.”

Lievens beweringen dat haar beslissing in het belang is van de vrouw en dat “ik moet optreden om [haar] bestwil, niet omwille van hoe de samenleving aankijkt tegen zwangerschapsbeëindiging” lijken erg onwaarachtig.

De pro-abortus-ideologie van de rechter is duidelijk en haar verleden als pleitbezorgster van abortus  maakt haar ongeschikt om recht te spreken in deze zaak. In 2011 vertegenwoordigde ze de British Pregnancy Advisory Service (Britse Zwangerschapsadviesdienst), de grootste Britse abortus-aanbieder, en in 2016 stelde ze bij een zitting dat de Noord-Ierse abortuswetten (abortus is in Noord-Ierland in de meeste gevallen verboden) een schending waren van de Engelse ‘Human Rights Act’, een schending van de mensenrechten dus.

In 2017 zei ze dat de Noord-Ierse abortuswetten lijken op marteling en discriminatoir zijn.

Het is duidelijk dat ze haar eigen visie op “zwangerschapsbeëindiging” toestaat haar oordeel te beïnvloeden.

Het komt erop neer dat de rechter heeft gezegd dat het beter is voor deze vrouw om onder dwang een late abortus te ondergaan, dan om haar haar kind te laten houden en haar eigen moeder ervoor te laten zorgen.

De naam en locatie van de vrouw zijn onbekend. Teken daarom deze petitie aan de Britse staatssecretaris voor Gezondheid, Matt Hancock, om hem om op te roepen om in te grijpen in deze zaak en al het mogelijke te doen om te zorgen dat de Britse staat hier niet haar grenzen te buiten gaat. Dit is een verschrikkelijke beslissing van de rechter, waartegen we ons uit moeten spreken.

Het is belangrijk dat je nu deze petitie tekent. We weten niet hoelang deze vrouw en haar kind nog hebben, voordat de staat haar dwingt tot abortus.

overwinningen

Petitie: Eis een debat over WHO-richtlijnen

We hebben jouw aandacht direct nodig!

De Nederlandse regering is van plan om in te stemmen met wijzigingen in de Internationale Gezondheidsvoorschriften van de WHO, zonder dat er sprake is geweest van enige discussie of stemming in het parlement.

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen onthulde op Twitter dat we tot 6 juli de tijd hebben om hierover een debat te eisen in de Tweede Kamer.

We hebben de steun van minstens 30 Kamerleden nodig!

Deze veranderingen hebben invloed op ons allemaal en kunnen maatregelen zoals vaccinatiepaspoorten in een stroomversnelling brengen.

Kom nu in actie! Teken onze petitie om de Tweede Kamer op te roepen een debat en stemming te eisen over deze cruciale kwestie.

De voorgestelde wijzigingen zouden ervoor zorgen dat de periode die landen hebben om nieuwe WHO-plannen te verwerpen of er bezwaar tegen te maken, wordt ingekort.

Als landen niet binnen tien maanden een voorstel verwerpen of bezwaar maken, mógen ze het daarna niet meer afwijzen.

Het is bizar dat de WHO zoveel macht naar zich toetrekt. Stel dat een regering om wat voor reden dan ook die tien maanden bedenktijd gewoon laat verstrijken…

Opeens zitten alle inwoners van een land er dan aan vast!

Dat moeten we voorkomen.

Want dat land zou zomaar Nederland kunnen zijn!

Ook moeten we de nare gewoonte van de Nederlandse regering een halt toeroepen om internationale verplichtingen aan te gaan zonder het parlement en het volk te raadplegen.

Help ons jouw rechten te beschermen! Laat je stem horen door vandaag nog de petitie te tekenen.

Deze petitie is belangrijk omdat het Nederlandse politici en de wereld laat zien dat we om onze rechten en vrijheden geven.

Als ze ons negeren, zullen ze de gevolgen ondervinden tijdens de volgende verkiezingen.

We kunnen het globalistische machtsmisbruik verslaan als we onze krachten bundelen en de petitie tekenen.

We hebben 30 Tweede Kamerleden nodig om vóór 6 juli een debat en stemming te eisen.

Samen kunnen we onze toekomst veranderen. Laten we onze vrijheden beschermen en de controle terugnemen.

De tijd dringt – teken de petitie en eis nu actie van de Tweede Kamer!

Houd abortus in de strafwet

Baby's doden is iets vreselijks.

Of ze nu geboren zijn of nog niet geboren.

Ieder mensenleven is van oneindige waarde.

Daarom is het verschrikkelijk dat een aantal progressieve clubs nu een burgerinitiatief is begonnen, om abortus definitief uit het strafrecht te halen.

Het zou een groot verlies zijn voor de waarde die we als samenleving hechten aan ieder mensenleven, als abortus uit de strafwet wordt geschrapt.

Dit moeten we voorkomen.

Teken daarom nu onze petitie aan Kamerleden, om hen te verzoeken niet mee te gaan in de wens van progressieve clubs om abortus uit het strafrecht te halen.

Want het plegen van een abortus staat nog steeds in het Wetboek van Strafrecht: artikel 296.

Enkel in bepaalde gevallen geldt er een officiële uitzondering, namelijk "indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht."

Abortus is niet zomaar iets. Abortus is het beëindigen van een ongeboren mensenleven.

En dat is onherroepelijk.

Het idee dat we abortus zouden moeten normaliseren, is bizar.

Want dat is het plan hier: om abortus over te brengen van het strafrecht naar het normale gezondheidsrecht, zoals normale behandelingen waarbij er geen intentie is om een mensenleven te beëindigen.

Het burgerinitiatief van onder meer BNNVARA en het Humanistisch Verbond heeft al meer dan 69.000 handtekeningen opgehaald.

Ruimschoots genoeg dus om de kwestie te agenderen in de Tweede Kamer: de drempel is 40.000.

Dat betekent dat er een speciale sessie komt in het parlement om te spreken over het uit het strafrecht halen van abortus.

Daarom willen we zo snel mogelijk een tegengeluid organiseren.

Teken vandaag nog onze petitie aan Kamerleden om dit voorstel te verwerpen en abortus in het Wetboek van Strafwet te houden.

Aniek de Ruijter, directeur van het feministische Bureau Clara Wichmann, licht toe:

"Als je zou zeggen: dit hoort niet in het strafrecht, dit is een medische of medisch-ethische kwestie, de overheid gáát er helemaal niet over of ik zwanger moet blijven, dan zou de discussie eerder gaan over andere kwesties. Bijvoorbeeld: hoort abortus in het basispakket? Is het nodig dat bij bepaalde late afbrekingen een medisch-ethische commissie een oordeel velt, zoals bij bijvoorbeeld ivf en andere behandelingen rondom reproductieve gezondheid?"

Kortom: dit voorstel is onderdeel van een poging om abortus nog verder uit te breiden.

De Ruijter wil dat abortus in het basispakket van onze ziekteverzekering komt en dat late abortussen (de grens ligt nu bij 24 weken) op deze manier ook mogelijk worden. Schokkend!

Bovendien: de overheid heeft hier wel degelijk een rol te vervullen, namelijk het beschermen van ongeboren kinderlevens.

Dat is precies waarom het terecht is dat abortus wél in de strafwet staat en ook moet blijven staan.

Teken daarom snel onze petitie om abortus in het strafrecht te houden, zodat ongeboren kinderen niet helemaal vogelvrij worden verklaard.

Laat ons opkomen voor de vrijheid van meningsuiting in Europa

Op 9 december 2021 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden met haatzaaien en haatmisdrijven.

Als dit voorstel wordt aangenomen, zal jouw pro-life- en pro-familiestem in de hele EU, ook in Nederland, het zwijgen worden opgelegd. Het spijt me, maar ik moet je waarschuwen voor het komende gevaar: jouw recht op vrije meningsuiting zal door publieke en private organisaties worden geschonden.

Het is een tactiek van radicaal links om wereldwijd elke kritiek op hun ideeën te censureren. Door de definitie van vrijheid van meningsuiting te veranderen, zullen ze onze meningsvrijheid in gevaar brengen... We staan op het punt te worden uitgeschakeld!

De debatten zijn nog gaande, maar de stemming komt er onvermijdelijk aan. De volgende vergadering van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken vindt plaats in Luxemburg op 9 en 10 juni 2022. We zijn van plan om een aantal afgevaardigden van de EU-lidstaten over te halen tegen de nieuwe haatzaaiingswetten te stemmen en deze daarmee te laten ontsporen... Maar ik heb NU jouw hulp nodig!

Als de vrijheid van meningsuiting wordt onderdrukt, verandert het regeringssysteem in een totalitaire tirannie.

Wij zien steeds meer hoe haatzaaings-wetten kunnen worden misbruikt voor de vervolging van mensen met een afwijkende mening. De Amerikaanse Biden-regering heeft aangekondigd een Disinformation Governance Board (DGB) te willen oprichten om informatie die haar niet aanstaat als desinformatie te bestempelen. De Finse pro-gender officier van justitie heeft de christelijke politica Päivi Räsänen vervolgd vanwege haar bijbelse opvattingen over huwelijk, gezin en seksualiteit.

In Nederland hebben we moeten aanzien hoe het Gomarus College werd aangevallen, en zelfs politici als Geert Wilders en Thierry Baudet zijn voor de rechter moeten verschijnen voor hun uitlatingen. De tendens van censuur is ook in Nederland dus al duidelijk herkenbaar.

We moeten dit stoppen voor het te laat is!

De nieuwe wetten tegen haatzaaien die de Commissie heeft voorgesteld om toe te voegen aan artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zijn zeer losjes geformuleerd en kunnen door machtige groepen, zoals pro-abortus- en pro-genderpolitici, rechters en activisten, misbruikt worden.

Het is een probleem dat we geen duidelijke definitie hebben van wat haatzaaien überhaubt is, en wat haatmisdrijven zijn.

Radicaal links wil jullie de mond snoeren en pro-life en pro-familie stemmen censureren!

Wij mobiliseren duizenden burgers over de hele wereld om te voorkomen dat radicaal links jou binnen de EU in een crimineel verandert... Maar we moeten snel handelen om de afgevaardigden te overtuigen, want de stemming wordt verwacht op 9-10 juni.

Dit is een moeilijke situatie, maar we hebben hoop.

De afgevaardigden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken in Luxemburg moeten unaniem stemmen over de invoering van de nieuwe wetten tegen haatzaaien.

Als we erin slagen sommige afgevaardigden van de EU-lidstaten over te halen tegen de nieuwe anti-haatwetgeving te stemmen, hebben we gewonnen en verdedigen we onze vrijheid van meningsuiting.

Maar als we falen, kan het heel gemakkelijk en snel gebeuren dat we vanwege onze openbare pro-life, pro-gezin, en pro-christelijke meningen te maken krijgen met rechtszaken. Het vrije Europa zal dan voorbij zijn.

Ik hoop dat dit niet is wat jij en ik willen. Laten wij NU handelen om dit te voorkomen.

Laten we dus opkomen voor de vrijheid van meningsuiting totdat het te laat is!

Teken alsjeblieft onze petitie en verdedig de vrijheid van meningsuiting in Europa!

Meer informatie:

De Commissie stelt voor om de lijst van “EU-misdrijven” uit te breiden tot haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_6561

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 9-10 juni 2022
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/jha/2022/06/09-10/

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 3-4 maart 2022
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/jha/2022/03/03-04/

Extending EU crimes to hate speech and hate crime (documenten verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans)
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_nl

We must protect free speech—Enough is enough!
https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

Dirk van den Broek promoot godslasterlijke strip over Jezus Christus

Update 4 december: Inmiddels hebben wij bevestiging gekregen dat het gewraakte tijdschrift uit álle supermarkten verdwenen is. De campagne is geslaagd!

Rechtsonder het lege rek waar het decembernummer van 'Ditjes en Datjes' lag:


Update 2 december: Dirk van den Broek heeft inmiddels een verklaring op de site van het tijdschrift "Ditjes en Datjes" geplaatst, waarin zowel de supermarktketen als de redactie van het tijdschrift excuses aanbieden voor het eventuele "beledigen of kwetsen" van "lezers of groepen in de samenleving".

Het stripboek is inmiddels van de website verwijderd. Wel ligt het betreffende tijdschrift nog in een onbekend aantal winkels.

Wat ons betreft is de campagne pas helemáál voorbij als het tijdschrift met deze godslasterlijke boodschap uit álle winkels verdwenen is!

Blijf dus vooral tekenen!

Supermarktketen Dirk van den Broek promoot in het decembernummer van haar tijdschrift “Ditjes en Datjes” een godslasterlijke strip met de titel “Jezus Christus was een meisje”!

En dat nota bene als “een mooi hardcoverstripboek (voor onder de kerstboom)”.

Een belediging van Jezus Christus als kerstgeschenk dus!


Wij moeten hiertegen opstaan en ons uitspreken.

Teken snel de petitie om te protesteren!

In de petitie verzoeken we Dirk van den Broek met klem om te stoppen met het het aanprijzen en verspreiden van deze godslasterlijke strip.

Zo niet, dan gaan we voorlopig ergens anders onze boodschappen doen.

Teken je ook?

Opnieuw christenen onschuldig ter dood veroordeeld in Pakistan – teken nu!

Update: Tot onze vreugde kunnen we melden dat Shagufta Kauser en Shafqat Masih inmiddels zijn vrijgesproken en vrijgelaten en dat ze Pakistan verlaten hebben. Ze zijn nu eindelijk veilig en vrij, al zullen ze ongetwijfeld voorlopig op hun hoede moeten blijven.


Na de vrijlating van Asia Bibi, is er nu iets ongelooflijks aan de hand: er zit opnieuw een Pakistaanse christin gevangen in dezelfde cel waarin ook Asia Bibi zat. Ook zij is ter dood veroordeeld na valse beschuldigingen van blasfemie.

Shagufta Kauser en haar gehandicapte man Shafqat Masih worden beschuldigd van het versturen van blasfemische tekstberichten aan een islamitische moellah. Dit ondanks het feit dat beiden analfabeet zijn. Niet alleen dat, maar de boodschappen waren geschreven in het Engels – een taal die geen van beide echtgenoten beheerst. Ook zijn ze niet onderwezen in het gebruik van het Latijnse alfabet.

Beiden hebben ze, gescheiden van elkaar, in de gevangenis gezeten sinds hun arrestatie in 2013 en ze wachten nu op de uitspraak in hun beroep tegen de doodstraf die het Hooggerechtshof van Lahore in 2014 uitsprak. Voor hun arrestatie woonden ze in Gojra, Punjab.

Het lijkt erop dat een kopie van Kausers identiteitskaart werd gestolen uit het archief van de kerk waar ze werkte. Vermoedelijk door een vriend van hun beschuldiger, die vervolgens een simkaart kocht op haar naam en de gewraakte berichten verstuurde. Dit zou gebeurd zijn naar aanleiding van een ruzie tussen de kinderen van het christelijk echtpaar en de kinderen van de beschudliger, acht maanden voordien.

De aanklagers hebben geen enkel hard bewijs kunnen overleggen om aan te tonen dat het echtpaar de tekstberichten heeft verzonden. Een simkaart die in de rechtszaal werd overhandigd bleek geen bewijzen te bevatten en de telefoon waarmee de berichten zijn verzonden is nog niet gevonden. Het enige bewijs is een bonnetje voor een simkaart, afkomstig van een lokale winkelier.

Na zijn arrestatie is Shafqat Masih op het politiebureau gemarteld totdat hij een bekentenis aflegde in de hoop dat zijn vrouw, die ook met marteling bedreigd werd, zou worden gespaard.

De advocaat van het echtpaar heeft de marteling veroordeeld en sprak bovendien zijn zorgen uit dat de rechter die de doodstraf oplegde dit deed na intimidatie door extremistische advocaten en islamitische leiders.

Zowel Shagufta Kauser als haar man lijden onder ernstige depressies. Ze zitten nu al zes jaar gescheiden van elkaar in verschillende gevangenissen gevangen. Een arts heeft recent in een rapport aangegeven dat de gezondheid van Shafqat Masih ernstig in gevaar is. Zijn rug is bedenkt met doorligwonden, aangezien hij niet kan lopen en de hele dag op het gevangenisbed moet liggen.

Het echtpaar heeft vier kinderen tussen de 9 en de 15, die verzorgd worden door een familielid en nu ook voor hun leven vrezen.

De Pakistaanse blasfemiewetten worden regelmatig gebruikt om christenen en andere minderheden te vervolgen. De vrijlating van Asia Bibi heeft gezorgd voor extra ressentiment jegens christenen. Sinds de vrijlating van Asia Bibi is er nog extra ressentiment jegens christenen ontstaan, wat het moeilijker maakt om een eerlijke rechtsgang te laten geschieden.

Teken daarom nu deze petitie aan de Nederlandse en Belgische ministers van Buitenlandse Zaken!

Britse rechter beveelt moeder kind te laten aborteren tegen haar wil – teken nu!

Goed nieuws! Vandaag is in hoger beroep besloten dat de eerdere uitspraak wordt teruggedraaid. De artsen mogen niet aborteren!



Een Brits gerechtshof heeft bepaald dat een moeder met leermoeilijkheden, die nu 22 weken zwanger is, haar kind moet laten aborteren.
De vrouw zou in de 20 zijn en is gediagnosticeerd met een matige verstandelijke beperking.

De artsen claimen dat een abortus in het belang is van de zwangere vrouw, daarbij compleet voorbijgaand aan het belang van het ongeboren kind en aan het feit dat de vrouw zelf de zwangerschap wil uitdragen. De betrokken maatschappelijk werker gaf aan het niet met het oordeel van de artsen eens te zijn en het juridische team van de vrouw zegt dat er “geen degelijk bewijs” is voor de gestelde claim.

De moeder van de zwangere vrouw heeft zelf aangeboden te zorgen voor haar kleinkind wanneer hij/zij geboren wordt en stelt dat de artsen van haar dochter haar “mogelijkheden en begrip hebben onderschat...”

Rechter Lieven zei dat ze geloofde dat het te moeilijk zou zijn voor de grootmoeder om voor zowel haar dochter als haar kleinkind te zorgen.

De rechter zei dat het een “enorme” beslissing was en dat ze zich “acuut bewust was van het feit dat het een immense inbreuk is van de Staat om een vrouw te bevelen haar zwangerschap te laten beëindigen, wanneer het erop lijkt dat ze dit niet wil”.

Na dit te hebben toegegeven, gaf ze niettemin de opdracht om het kind van deze moeder te laten aborteren, tegen haar wil.

“Ik denk dat [de vrouw] een groter trauma zou oplopen van het weghalen van het kind [na de geboorte],” zei Lieven, omdat “het op dat moment een echte baby zou zijn.”

Lieven verduidelijkte verder dat “hoewel het [kind] echt is voor de vrouw, heeft ze nu geen baby buiten haar lichaam die ze kan aanraken.”

Lievens beweringen dat haar beslissing in het belang is van de vrouw en dat “ik moet optreden om [haar] bestwil, niet omwille van hoe de samenleving aankijkt tegen zwangerschapsbeëindiging” lijken erg onwaarachtig.

De pro-abortus-ideologie van de rechter is duidelijk en haar verleden als pleitbezorgster van abortus  maakt haar ongeschikt om recht te spreken in deze zaak. In 2011 vertegenwoordigde ze de British Pregnancy Advisory Service (Britse Zwangerschapsadviesdienst), de grootste Britse abortus-aanbieder, en in 2016 stelde ze bij een zitting dat de Noord-Ierse abortuswetten (abortus is in Noord-Ierland in de meeste gevallen verboden) een schending waren van de Engelse ‘Human Rights Act’, een schending van de mensenrechten dus.

In 2017 zei ze dat de Noord-Ierse abortuswetten lijken op marteling en discriminatoir zijn.

Het is duidelijk dat ze haar eigen visie op “zwangerschapsbeëindiging” toestaat haar oordeel te beïnvloeden.

Het komt erop neer dat de rechter heeft gezegd dat het beter is voor deze vrouw om onder dwang een late abortus te ondergaan, dan om haar haar kind te laten houden en haar eigen moeder ervoor te laten zorgen.

De naam en locatie van de vrouw zijn onbekend. Teken daarom deze petitie aan de Britse staatssecretaris voor Gezondheid, Matt Hancock, om hem om op te roepen om in te grijpen in deze zaak en al het mogelijke te doen om te zorgen dat de Britse staat hier niet haar grenzen te buiten gaat. Dit is een verschrikkelijke beslissing van de rechter, waartegen we ons uit moeten spreken.

Het is belangrijk dat je nu deze petitie tekent. We weten niet hoelang deze vrouw en haar kind nog hebben, voordat de staat haar dwingt tot abortus.

What's happening on CitizenGO