KWF Kankerbestrijding: Stop met steunen embryoselectie

Petitie aan KWF Kankerbestrijding

 

KWF Kankerbestrijding: Stop met steunen embryoselectie

KWF Kankerbestrijding: Stop met steunen embryoselectie

05.000
  2.247
 
2.247 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Onlangs kwam een collectant van KWF Kankerbestrijding aan mijn deur. Ik gaf snel een paar muntjes die ik nog had liggen, want onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kanker wil ik graag steunen. Overigens was ik ookj sinds jaar en dag al maandelijks donateur.

Maar ineens ging er iets knagen. Is dit wel helemaal in de haak, schoot door mijn hoofd. Snel achter Google gedoken, kwam ik tot een schokkende ontdekking.

Mijn onheilspellend gevoel was niet voor niets. KWF Kankerbestrijding financiert, naast vele lovenswaardige onderzoeksprojecten, onderzoek naar embryoselectie. Dit betekent dat eenmaal verwekte kinderen, die genetische aanleg blijken te hebben voor bijvoorbeeld borstkanker, worden weggeselecteerd en weggegooid of gebruikt voor onderzoek. Er wordt dus niet afgewacht of ze daadwerkelijk ooit ziek zouden worden. Nee, ze mogen al bij voorbaat niet bestaan.

Zelfs gezonde embryo's worden gedood, als het er meer zijn dan het op dat moment gewenste kindertal van het betreffende paar (wat meestal één is).

Dit is bijzonder wrang als je bedenkt dat het gaat om mensenlevens. Mensen die tot bestaan worden gebracht door een kunstmatige bevruchting, die worden 'opgekweekt' en vervolgens als afval verworpen.

"Eerste onderzoek in Nederland naar PGD voor erfelijke borstkanker", kopt het nieuwsbericht op de site van Maastricht Universitair Medisch Centrum triomfantelijk. PGD staat voor Preïmplantatie Genetische Diagnostiek: een vorm van diagnose waarop embryoselectie volgt.

"Tien jaar na de eerste PGD-procedure voor erfelijke borstkanker concludeert de promovendus dat embryoselectie een veilige en accurate methode is om te voorkomen dat kinderen de erfelijke aanleg voor borstkanker bij zich dragen", stelt men. Wat er niet staat is dat dit gebeurt door ongeboren kinderen na verwekking te doden, voordat ze eventueel ziek kunnen worden.

De misinformatie in dit artikel op de site van het enige ziekenhuis waar embryoselectie in Nederland gebeurt is schrikbarend. 'Fake news' is nog een te zwakke uitdrukking, aangezien het hier om mensenlevens gaat. In plaats van toe te geven dat er mensenlevens verloren gaan, stelt men slechts: "Door middel van embryoselectie kan een embryo worden geselecteerd waarbij de genetische aanleg voor erfelijke borstkanker afwezig is." Wat er met de overige embryo's gebeurt, kunnen we wel raden, maar dit wordt niet benoemd. In plaats daarvan enkel positieve kwalificaties als 'veilig en accuraat'.

"Inmiddels is erfelijke borstkanker één van de meest voorkomende redenen om voor PGD te kiezen", gaat het bericht enthousiast verder. Het onderzoek dat gefinancierd werd door KWF Kankerbestrijding wil dit nog eens verder stimuleren, door de methode een stempel van goedkeuring te geven en een keuzehulp te maken. Deze zal 'angst wegnemen' bij potentiële ouders, is de verwachting. Waarschijnlijk niet door eerlijk te zeggen dat meerdere van hun kinderen de behandeling niet zullen overleven.

Ik ben een zeer teleurgestelde donateur. Waar ik dacht bij te dragen aan het oplossen van het belangrijke vraagstuk hoe kanker kan worden behandeld of voorkomen, heb ik blijkbaar meebetaald aan het wegselecteren van ontelbare kinderen die als 'niet goed genoeg' werden beoordeeld. Uiteraard heb ik na deze ontdekking mijn maandelijkse donatie direct stop laten zetten.

Ik roep u bij deze op om dit ook te doen, mocht u donateur zijn van KWF Kankerbestrijding. En om vervolgens deze petitie te tekenen, waarin we de organisatie vragen om op te houden met het financieren van onderzoek naar dergelijke methoden, waarbij mensenlevens worden beëindigd. Het is mooi om bij te dragen aan de bestrijding van de vreselijke ziekte kanker, maar niet op deze manier.

Christenen en anderen, gelovig of niet gelovig, die opkomen voor de waardigheid van het ongeboren leven, kunnen in goed geweten een dergelijke organisatie niet meer ondersteunen. Laten we KWF Kankerbestrijding oproepen om zich in het vervolg niet meer in te laten met embryoselectie, zodat we via hen wel weer kunnen bijdragen aan al het goede onderzoek dat er ook gebeurt!

"Al met al kan de toepassing van PGD voor erfelijke borstkanker een succes worden genoemd", zegt het artikel. Behalve dan voor de ongeboren kinderen die niet door de selectie komen.

Teken nu!

05.000
  2.247
 
2.247 hebben getekend. Laten we streven naar 5.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stop met financiering embryoselectie-onderzoek

Geachte KWF Kankerbestrijding,

Wij zijn geschokt door de ontdekking dat u, naast zeer belangrijk onderzoek naar de behandeling en preventie van diverse soorten kanker, ook onderzoek financiert naar embryoselectie.

Embryoselectie is een manier om te voorkomen dat kinderen met aanleg voor (in dit geval) borstkanker worden geboren. Dit echter op een manier die ten koste gaat van het merendeel van de verwekte embryo's, die na de selectie worden weggegooid of gebruikt voor onderzoek. In de overtuiging dat het hier gaat om menselijk leven, zijn wij verontrust en verontwaardigd te ontdekken dat u aan onderzoek naar embryoselectie heeft bijgedragen. En tevens over het feit dat dit uit uw eigen communicatie niet duidelijk blijkt.

Hoewel wij het werk van KWF Kankerbestrijding in zichzelf bijzonder lovenswaardig vinden, hebben wij grote problemen met uw steun voor onderzoek naar embryoselectie. Het is nu ook niet duidelijk hoeveel van dit soort onderzoeksprojecten er nog meer met donateursgelden worden gesteund.

Christenen en anderen, gelovig of niet gelovig, die opkomen voor de waardigheid van het ongeboren menselijk leven, kunnen u daarom in goed geweten op deze manier niet (blijven) ondersteunen.

U strijkt een belangrijke doelgroep potentiële donateurs tegen de haren in door in te zetten op embryoselectie. Het zou enorm zonde zijn als deze groep in het vervolg niet meer aan u kan doneren voor al het onderzoek waar zij wel achter staat, omdat u er voor kiest dit soort controversiële onderzoeken óók te financieren.

Geef ons de mogelijkheid om donateur van KWF Kankerbestrijding te zijn weer terug, door ons te garanderen dat dergelijk onderzoek voortaan niet meer door u gefinancierd zal worden.

[Jouw naam]

Stop met financiering embryoselectie-onderzoek

Geachte KWF Kankerbestrijding,

Wij zijn geschokt door de ontdekking dat u, naast zeer belangrijk onderzoek naar de behandeling en preventie van diverse soorten kanker, ook onderzoek financiert naar embryoselectie.

Embryoselectie is een manier om te voorkomen dat kinderen met aanleg voor (in dit geval) borstkanker worden geboren. Dit echter op een manier die ten koste gaat van het merendeel van de verwekte embryo's, die na de selectie worden weggegooid of gebruikt voor onderzoek. In de overtuiging dat het hier gaat om menselijk leven, zijn wij verontrust en verontwaardigd te ontdekken dat u aan onderzoek naar embryoselectie heeft bijgedragen. En tevens over het feit dat dit uit uw eigen communicatie niet duidelijk blijkt.

Hoewel wij het werk van KWF Kankerbestrijding in zichzelf bijzonder lovenswaardig vinden, hebben wij grote problemen met uw steun voor onderzoek naar embryoselectie. Het is nu ook niet duidelijk hoeveel van dit soort onderzoeksprojecten er nog meer met donateursgelden worden gesteund.

Christenen en anderen, gelovig of niet gelovig, die opkomen voor de waardigheid van het ongeboren menselijk leven, kunnen u daarom in goed geweten op deze manier niet (blijven) ondersteunen.

U strijkt een belangrijke doelgroep potentiële donateurs tegen de haren in door in te zetten op embryoselectie. Het zou enorm zonde zijn als deze groep in het vervolg niet meer aan u kan doneren voor al het onderzoek waar zij wel achter staat, omdat u er voor kiest dit soort controversiële onderzoeken óók te financieren.

Geef ons de mogelijkheid om donateur van KWF Kankerbestrijding te zijn weer terug, door ons te garanderen dat dergelijk onderzoek voortaan niet meer door u gefinancierd zal worden.

[Jouw naam]