050.000
  39.388
 
39.388 handtekeningen

President Al-Bashir, laat Hassan Kodi en Abdulmonem Abdulmawla nu vrij!

Eind februari 2017 heeft Omar Hasan al-Bashir, de President van Soedan, aan Petr Jašek gratie verleend, de Tsjechische ontwikkelingswerker, na veertien maanden gevangenschap in Soedanese gevangenissen, waardoor hij eindelijk terug kon keren naar zijn gezin in Tsjechië.

Dominee Hassan Kodi en student Abdulmonem Abdulmawla - die samen met Petr Jašek gevangenzaten - zitten gek genoeg nog steeds gevangen. Eind januari 2017 werden ze door een rechtbank in Khartoem ieder tot 12 jaar gevangenschap veroordeeld...

050.000
  39.388
 
39.388 handtekeningen
· door CitizenGO NL
050.000
  29.544
 
29.544 handtekeningen

Verdedig de academische vrijheid: een docent moet tegen abortus kunnen zijn

Op de Université Catholique de Louvain staat de academische vrijheid onder druk.

Stéphane Mercier, gastdocent bij het instituut voor filosofie, heeft zich uitgesproken tegen abortus. Hij is nu op het matje geroepen om zich te verantwoorden over de tekst en het eventuele gebruik ervan in zijn lessen.

Dit is in flagrante tegenspraak met de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geweten.

050.000
  29.544
 
29.544 handtekeningen
· door CitizenGO NL
overwinning
0200.000
  138.995
 
138.995 handtekeningen

Steun leven en gezin bij de 61e sessie van de Commissie voor de Status van Vrouwen bij de Verenigde Naties

CitizenGO nodigt je uit om deel te nemen aan de 61e sessie van de Commissie voor de Status van Vrouwen bij de Verenigde Naties.

193 Lidstaten van de Verenigde Naties zullen delegaties sturen vanuit hun regering om hen te vertegenwoordigen op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, van 13 tot 24 maart.

0200.000
  138.995
 
138.995 handtekeningen
· door CitizenGO NL
05.000
  2.130
 
2.130 handtekeningen

Schrijfactie: Geen vroeg-seksualiseringsprogramma's binnen het Vlaamse kleuteronderwijs die onnodig onze kinderen belasten

Sensoa heeft een pakket ‘vroegseksualisering’ voor kleuters uitgewerkt in hun werkboek, hoofdstuk 2, ‘k Zag twee beren’.

Wij, ouders en grootouders, maken ons ernstige zorgen over de liberale ideologie die aan onze kleuters van jongs af aan wordt doorgegeven. Het is niet de taak van de Staat om een gekleurd waardenkader bij te brengen.

05.000
  2.130
 
2.130 handtekeningen
gesloten
020.000
  14.345
 
14.345 handtekeningen

Stembelofte: ik stem niet op een partij die vóór een wet op 'voltooid leven' is

De laatste tijd is er veel te doen geweest over euthanasie en andere vormen van 'hulp bij zelfdoding'. De dokters in NRC die aangaven geen euthanasie te willen plegen op wilsonbekwame dementerenden, de discussie over 'voltooid leven' waarin bepaalde partijen pleiten voor het legaliseren van euthanasie voor iedereen boven de 75 jaar...
In de aanloop naar de verkiezingen wil CitizenGO een signaal afgeven aan de politiek en tegelijkertijd een beroep doen op individuele stemmers om te stemmen volgens hun geweten.
Door deze kiezersverklaring te ondertekenen belooft u om níet op een partij te stemmen die aangeeft voorstander te zijn van een 'voltooid leven'-wet.

020.000
  14.345
 
14.345 handtekeningen
· door CitizenGO NL
0200.000
  125.217
 
125.217 handtekeningen

#Abortusfonds: niet namens ons! Zeg 'nee' tegen minister Ploumen en minister De Croo

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, heeft een fonds opgezet dat moet dienen om abortusorganisaties wereldwijd te ondersteunen. Dit naar aanleiding van het (her)invoeren van de Mexico City Policy in de Verenigde Staten, waardoor dit land de abortusorganisaties niet meer met belastinggeld steunt onder het mom van 'ontwikkelingshulp'. Dat gat wil minister Ploumen nu gaan vullen. Het Nederlandse kabinet heeft al 10 miljoen euro toegezegd en het Belgische ook.

0200.000
  125.217
 
125.217 handtekeningen
· door CitizenGO NL
0200.000
  127.352
 
127.352 handtekeningen

Dokter in Noorwegen ontslagen voor het beschermen van leven - wij moeten protesteren!

Update: Op 11 oktober 2018 heeft dokter Jachimowicz uiteindelijk definitief gelijk gekregen van het hoogste gerechtshof van Noorwegen, nadat de Noorse zorgautoriteiten in beroep waren gegaan tegen de vorige uitspraak, waarin ze ook al gelijk kreeg.

0200.000
  127.352
 
127.352 handtekeningen
· door CitizenGO NL

Pagina's

Abonneren op CitizenGO RSS