Petitie aan Alexander Pechtold: Dit is niet zomaar een privékwestie, trek uw conclusies

Petitie aan Alexander Pechtold

 

Petitie aan Alexander Pechtold: Dit is niet zomaar een privékwestie, trek uw conclusies

overwinning
05.000
  2.580
 
2.580 Mensen hebben getekend.

Petitie aan Alexander Pechtold: Dit is niet zomaar een privékwestie, trek uw conclusies

Update: Met opluchting hebben wij kennisgenomen van het feit dat Alexander Pechtold op 6 oktober is teruggetreden. Weliswaar met de verzekering dat dit al sinds maart in de planning zat en niets te maken heeft met recente schandalen. En zonder openheid van zaken te geven inzake zijn affaire met Anne Lok en de abortus die hij haar zou hebben opgedrongen. Pechtold wordt vervangen door fractiegenoot Rob Jetten.

Nederland is geschokt. Geschokt door het optreden van Alexander Pechtold.

Keer op keer blijft hij herhalen dat het verhaal dat hij een vrouw tot tweemaal toe onder druk heeft gezet om abortus te plegen op hun gezamenlijke kinderen een 'privékwestie' is, waar niet verder over gesproken moet worden.

Gisteren was het weer raak. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen interrumpeerde Pechtold Geert Wilders, die een opmerking maakte over de situatie. Met een hooghartige houding hekelde Pechtold Wilders, die het aandurfde om zo'n 'privékwestie' in de kamer naar voren te brengen. Totaal irrelevant, volgens Pechtold.

Dit terwijl hij eerder, in 2010, zelf een 'gedragscode' voor Kamerleden voorstelde, toen een aantal PVV-Kamerleden van onverkwikkelijke zaken werd beschuldigd.

Nu is wat ons betreft de maat vol. Een politicus moet met laakbaar gedrag van deze ernst niet zomaar weg kunnen komen.

Natuurlijk, het is officieel nog het verhaal van één vrouw. Maar Pechtold ontkent niets. Hij blijft enkel steeds als een mantra het woord 'privékwestie' herhalen en zegt 'ik herken mij niet zozeer in de geschetste beelden' – een zwak geformuleerd standaardzinnetje dat van alles kan betekenen.

Als de verslaggeefster van Hart van Nederland vervolgens doorvraagt of hij dus ontkent de vrouw te hebben gedwongen tot abortus, is het antwoord: "Ik ga niet in op dit soort zaken en ik voel ook geen enkele behoefte om me te verantwoorden voor dat beeld, waar ik me totaal ook niet in herken". Wat zegt hij hier nu feitelijk? Niet dat het verhaal niet klopt, maar dat hij zich niet in het geschetste, negatieve beeld van zichzelf herkent. Misschien vond hij het geen kwestie van 'dwingen', maar slechts van 'stevig aandringen op'...

Anne Lok, de vrouw waar het om gaat, heeft op televisie verteld dat ze geschokt was dat het verhaal op deze manier in de media was gekomen. Ze leek er enigszins spijt van te hebben dat ze hieraan had meegewerkt. Ze heeft echter geen moment gezegd dat het verhaal, zoals het in de bladen is gekomen, niet klopt.

Ook zei ze dat ze zich wel moest verweren, omdat Pechtold haar tegenover journalisten preventief aan het wegzetten was als 'labiel en gestoord'. Ook zou hij haar beste vriendin hebben gedreigd met juridische stappen als ze het verhaal zou bevestigen.

De hele situatie is stuitend. Zelfs een liberaal die voor abortus is, zou de keuzevrijheid van de vrouw moeten respecteren, als die het kind wil houden.

Anne Lok was bovendien gemeenteraadslid voor D66 en Pechtold stond dus in een machtsverhouding tot haar.

Ook de ex van Anne Lok, Fred Neve, waarmee ze drie kinderen heeft, heeft inmiddels van zich laten horen. 'Hij vernielde mijn vrouw en mijn gezin!'

Het hele verhaal kun je lezen in zowel Story als Privé.

De onthullingen zijn schrikbarend. Nadat Anne zich onder zware psychologische druk bij de tweede zwangerschap had laten verleiden tot het plegen van abortus, verbrak Pechtold, toen het eenmaal gebeurd was, alsnog de relatie.

In de Privé zegt Anne hierover:

"Het is beschamend hoe deze prominente politicus mij geestelijk heeft mishandeld. Hij dwong me zelfs tot abortus. Alexander heeft me in een dusdanig onplezierige situatie gebracht dat ik geestelijk helemaal stukzit. Alexander heeft het mij onmogelijk gemaakt langer in de gemeenteraad te blijven. Het lidmaatschap van D66 heb ik ook opgezegd.

Mijn ouders maakten zich grote zorgen om mij en de kinderen. Alexander kan enorm tekeer gaan. Toen ik Alexander vertelde zwanger te zijn van een tweeling raakte hij volledig in paniek.

(...) Alexander smeekte me om abortus te plegen. Op zeker moment schreeuwde hij zelfs: ‘Ik maak je helemaal kapot als je de baby laat komen!’ Hij liet me achter als oud vuil."

Anne Lok heeft inmiddels haar positie als gemeenteraadslid opgegeven en ook haar lidmaatschap van D66 opgezegd. Het balletje kwam aan het rollen, nadat ze in haar ontslagbrief de D66-leider 'misbruik en wangedrag' verweet. De media wilden vervolgens natuurlijk weten waar dit over ging. Op televisie verklaarde Anne onlangs dat ze niet begrijpt 'dat Pechtold hiermee kan leven'.

In reactie op het hele schandaal en in de overtuiging dat politici in ons land een voorbeeldfunctie te vervullen hebben, hebben wij een petitie opgesteld.

De petitie roept Alexander Pechtold op om de ernst van de gestelde feiten te erkennen. Ofwel hij moet zeggen dat het niet waar is, ofwel hij moet aftreden.

De integriteit van een politicus staat niet los van zijn integriteit als mens. Ook Pechtold dacht er vroeger zo over, toen het niet over hem ging. Dan moet hij nu ook zijn conclusies trekken, als de beschuldigingen waar zijn.

Teken de petitie en roep hem hiertoe op!

+ Letter to:

Deze petitie is...

Overwinning!

Dit is niet zomaar een privékwestie, trek uw conclusies

Geachte heer Pechtold,

Politici hebben in Nederland een voorbeeldfunctie. Zo heeft u in het verleden zelf voor een 'gedragscode' voor Kamerleden gepleit.

Nu zijn er in de media beschuldigingen tegen u geuit, namelijk dat u niet alleen van een moeder van drie kinderen – Anne Lok, die binnen de partij ook nog eens uw ondergeschikte was – de relatie met de vader van haar kinderen kapot heeft gemaakt, maar dat u haar bovendien tot tweemaal toe zelf zwanger heeft gemaakt en dat u haar vervolgens onder druk heeft gezet om abortus te plegen, omdat u anders de relatie zou verbreken.

Toen zij hier de tweede keer tegen haar zin in, vanwege emotionele chantage gehoor aan gaf, zou u de relatie alsnog hebben verbroken.

U weet zelf wat er waar is van alle beschuldigingen. Nog geen enkele keer heeft u de beschuldigingen die geuit zijn werkelijk ontkend. Keer op keer beroept u zich erop dat dit een 'privékwestie' is, net als eerder het penthouse in Scheveningen.

Maar dit is nog wel van een andere orde. Als de gestelde beschuldigingen waar zijn, bent u niet meer geloofwaardig als een integer man en dus ook niet als een integer politicus. Uw karakter in privézaken staat immers niet los van uw karakter als politicus, zoals u ons lijkt te willen doen geloven.

Wij, burgers van Nederland, willen iemand met een dergelijke, laakbare houding tegenover vrouwen niet als leider van een regeringspartij.

Wij willen erkenning, van uw kant, van de ernst van de gestelde feiten. Als de beschuldigingen niet waar zijn, zeg dit dan. Is het echter wel zo dat het getuigenis van Anne Lok klopt, dan is het tijd dat u aftreedt. Denk aan de voorbeeldfunctie van een politicus en trek uw conclusies.

[Uw Naam]

Petitie aan Alexander Pechtold: Dit is niet zomaar een privékwestie, trek uw conclusies

Teken nu de petitie!

05.000
  2.580
 
2.580 Mensen hebben getekend.