Weerhoud regeringen Rutte en De Croo om christelijke waarden te besmetten met LHBT-agenda.

Regeringen van Nederland en België

 

Weerhoud regeringen Rutte en De Croo om christelijke waarden te besmetten met LHBT-agenda.

Weerhoud regeringen Rutte en De Croo om christelijke waarden te besmetten met LHBT-agenda.

0500.000
  224.117
 
224.117 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Ons recht om ons christelijk geloof te kunnen belijden staat onder druk.

Elke dag lopen christenen gevaar omdat ze zich verzetten tegen genderideologie. Hen wordt het zwijgen opgelegd op sociale media of zelfs verboden om invloed uit te oefenen op het ernstig geseksualiseerde onderwijs dat hun kinderen op school ontvangen.

Verzet tegen het onderwijzen van radicale genderideologie maakt iemand tot een doelwit, die vaak als intolerant of extremistisch wordt bestempeld. Erger nog, we worden geconfronteerd met mogelijke juridische gevolgen - geldboetes of zelfs gevangenisstraf.

Het 53e rapport van de VN-Mensenrechtenraad waarschuwde dat christelijke overtuigingen LHBT-rechten schenden en opperde dat landen zouden moeten ingrijpen in godsdienstige aangelegenheden.

CitizenGO waarschuwt voor het gevaar van deze voorstellen voor christenen. En onze campagnes in Nederland, België en wereldwijd hebben tot nu toe meer dan een half miljoen protesthandtekeningen opgeleverd. 

Echter, de regeringen van Nederland en België hebben nog niet geantwoord.

Deze stilte is alarmerend, omdat er steeds meer wetgeving en beleid komt die onze stemmen het zwijgen oplegt.

Sinds de introductie in de VN-Mensenrechtenraad in juni heeft het controversiële rapport alarmerende vooruitgang geboekt, krachtig gepromoot door de LHBT-lobby.

De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in het voortdurende conflict tussen christelijke rechten en de LHBT-agenda.

Voorbeelden hiervan zijn de schorsing van het Tory-raadslid Lawal King in het Verenigd Koninkrijk voor het uiten van zijn religieuze overtuiging en het lopende proces tegen Päivi Räsänen in Finland voor het in het openbaar citeren van een Bijbelvers.

In Canada, net als in veel andere landen, komen christelijke ouders in opstand tegen de openlijke seksualisering van hun kinderen op scholen, die door de regering wordt opgelegd om tegemoet te komen aan de extreme eisen van de LHBT- en transgenderlobby.

Onze collega's in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, Caroline Farrow en Eduard Prols, ondervinden al de gevolgen van wetten die LHBTI- en transgendergroepen bevoordelen.

Dit zijn geen geïsoleerde incidenten, maar een groeiende trend. De vrijheid van spreken van christenen wordt omgezet in een misdrijf - het wordt bestempeld als haatzaaien.

Het is alarmerend dat het VN-rapport al snel een instrument wordt voor de LHBT-lobby om christenen te onderdrukken en te straffen voor het uiten van hun geloof.

Het is noodzakelijk dat we dit voorstel tegengaan voordat de gevolgen onomkeerbaar worden.

Eis dat de regeringen van Nederland en België je toestaan om je christelijke overtuigingen vrij uit te oefenen en te uiten. 

We moeten niet toestaan dat radicale LHBT-agenda's zich bemoeien met ons christelijk geloof.

Teken de petitie die er bij de regeringen van Nederland en België op aandringt om het VN-rapport te verwerpen en een duidelijk standpunt in te nemen om christelijke overtuigingen te beschermen.

Door deze petitie te ondertekenen, sluit je je aan bij een beweging die een grote invloed zal hebben op het behoud van onze grondrechten en onze religieuze vrijheid.

Samen moeten we het duidelijke signaal afgeven, dat ons geloof en onze waarden onwrikbare bescherming verdienen.

Maar daar houdt onze invloed niet op - we hebben jouw hulp nodig om de boodschap verder te verspreiden en meer supporters te mobiliseren. Deel deze petitie met je vrienden, familie en kennissen en moedig ze aan om zich bij ons aan te sluiten voor deze essentiële zaak.

Samen kunnen we een verschil maken en de vrijheid van godsdienst voor de huidige en toekomstige generaties waarborgen.

Sluit je vandaag bij ons aan en laten we standvastig zijn in onze toewijding om onze religieuze vrijheid en christelijke waarden te beschermen.


0500.000
  224.117
 
224.117 hebben getekend. Laten we streven naar 500.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Staat u pal voor christelijke rechten versus de LHBT-agenda? J/N

Aan de regeringen van Nederland en België:

Ik voeg mijn naam toe aan die van honderdduizenden bezorgde burgers die hun diepe bezorgdheid uiten over het voorstel van de VN-Mensenrechtenraad om LHBT-normen te integreren in godsdienstige praktijken.

De recente schorsing van het Tory-raadslid Lawal King in het Verenigd Koninkrijk en het lopende proces tegen Päivi Räsänen in Finland dienen als scherpe herinneringen aan de dreigende gevaren die dit rapport met zich meebrengt. 

Dit zijn geen geïsoleerde incidenten. Ze weerspiegelen een verontrustende trend die wordt gesteund door de krachtige LHBT- en transgenderlobby's.

We zijn al in actie gekomen en hebben 500.000 handtekeningen verzameld tegen dit VN-rapport. Maar toen we dit de vorige keer aan u voorlegden, vernamen we niets.

Op dit scharniermoment willen we graag het volgende weten:

Wat is UW standpunt?

Zult u onze christelijke overtuigingen en rechten beschermen? 

Of schaart u zich aan de kant van een rapport dat inbreuk maakt op ons fundamentele recht om ons geloof te belijden en uit te oefenen?

We hebben nu een antwoord nodig, luid en duidelijk. We dringen er bij u op aan om dit schadelijke voorstel te verwerpen. 

De mensen in Nederland en België verdienen duidelijkheid en de verzekering dat hun religieuze vrijheden niet zullen worden geschonden door een ideologische lobbygroep.

In afwachting van uw reactie,

[Jouw naam]

Staat u pal voor christelijke rechten versus de LHBT-agenda? J/N

Aan de regeringen van Nederland en België:

Ik voeg mijn naam toe aan die van honderdduizenden bezorgde burgers die hun diepe bezorgdheid uiten over het voorstel van de VN-Mensenrechtenraad om LHBT-normen te integreren in godsdienstige praktijken.

De recente schorsing van het Tory-raadslid Lawal King in het Verenigd Koninkrijk en het lopende proces tegen Päivi Räsänen in Finland dienen als scherpe herinneringen aan de dreigende gevaren die dit rapport met zich meebrengt. 

Dit zijn geen geïsoleerde incidenten. Ze weerspiegelen een verontrustende trend die wordt gesteund door de krachtige LHBT- en transgenderlobby's.

We zijn al in actie gekomen en hebben 500.000 handtekeningen verzameld tegen dit VN-rapport. Maar toen we dit de vorige keer aan u voorlegden, vernamen we niets.

Op dit scharniermoment willen we graag het volgende weten:

Wat is UW standpunt?

Zult u onze christelijke overtuigingen en rechten beschermen? 

Of schaart u zich aan de kant van een rapport dat inbreuk maakt op ons fundamentele recht om ons geloof te belijden en uit te oefenen?

We hebben nu een antwoord nodig, luid en duidelijk. We dringen er bij u op aan om dit schadelijke voorstel te verwerpen. 

De mensen in Nederland en België verdienen duidelijkheid en de verzekering dat hun religieuze vrijheden niet zullen worden geschonden door een ideologische lobbygroep.

In afwachting van uw reactie,

[Jouw naam]