Chrońmy przedszkolaki przed genderideologią!

Do p. Minister Krystyny Szumilas

 

Chrońmy przedszkolaki przed genderideologią!

Chrońmy przedszkolaki przed genderideologią!

02.000
  1.933
 
1.933 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Do przedszkoli próbuje się małymi krokami wprowadzić genderideologię. Z naszych pieniędzy (za pomocą unijnego programu) sfinansowano (poprzez działania Fundacji Edukacji Przedszkolnej) specjalny w tym celu program (http://www.maleprzedszkola.pl/Pobieralnia). 

Jest to pomysł nie tylko groźny, ale wręcz destrukcyjny, gdyż zaburza naturalny rozwój i psychikę dziecka. Program ten sugeuje, że płeć jest wyłącznie kwestią uznaniową! Program ten próbuje się wprowadzić już do kilkudziesięciu polskich przedszkoli! Jest on agresywną próbą niszczenia psychiki oraz tożsamości dzieci i w tym względzie nie ma on nic wspólnego z edukacją i wychowaniem. 

Warto dodać, że ideologia gender nie jest w żaden sposób zaaprobowana przez polskie prawo ani przez żadne wiążące nas umowy i traktaty międzynarodowe. Co ważne, Konstytucja RP w art. 48. gwarantuje rodzicom „prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, a w art. 53. mówi o tym, iż „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. Już dziś podpisz petycję skierowaną do Ministra Edukacji Narodowej, Krystyny Szumilas, w celu zatrzymania takich działań.

 

 
02.000
  1.933
 
1.933 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

P.T. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas

Szanowna Pani Minister, 

z niepokojem zapoznałem/am się z informacją na temat „Programu Równościowego” przygotowanego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej, który planuje się wprowadzić w kilkudziesięciu przedszkolach. Program zachęca dzieci do zachowań sprzecznych z ich płcią. Sugeruje, że płeć nie jest kwestią biologiczną, lecz wyłącznie uznaniową. Jest on agresywną próbą niszczenia psychiki oraz tożsamości dzieci i w tym względzie nie ma on nic wspólnego z edukacją i wychowaniem.

Stanowczo sprzeciwiam się wprowadzeniu ideologii gender do polskich przedszkoli. Pragnę dodać, że ideologia ta nie jest w żaden sposób zaaprobowana przez polskie prawo.

Ponadto, Konstytucja RP w art. 48. gwarantuje rodzicom „prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, a w art. 53. mówi o tym, iż „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. 

Zwracam się do Pani Minister z apelem o powstrzymanie powyższych działań.

[Imię i nazwisko]

P.T. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas

Szanowna Pani Minister, 

z niepokojem zapoznałem/am się z informacją na temat „Programu Równościowego” przygotowanego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej, który planuje się wprowadzić w kilkudziesięciu przedszkolach. Program zachęca dzieci do zachowań sprzecznych z ich płcią. Sugeruje, że płeć nie jest kwestią biologiczną, lecz wyłącznie uznaniową. Jest on agresywną próbą niszczenia psychiki oraz tożsamości dzieci i w tym względzie nie ma on nic wspólnego z edukacją i wychowaniem.

Stanowczo sprzeciwiam się wprowadzeniu ideologii gender do polskich przedszkoli. Pragnę dodać, że ideologia ta nie jest w żaden sposób zaaprobowana przez polskie prawo.

Ponadto, Konstytucja RP w art. 48. gwarantuje rodzicom „prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, a w art. 53. mówi o tym, iż „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. 

Zwracam się do Pani Minister z apelem o powstrzymanie powyższych działań.

[Imię i nazwisko]