Rzeczniku! Reaguj, masz prawo! Nie zamykaj oczu na zabijanie dzieci!

Adresat/Adresaci petycji: Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

 

Rzeczniku! Reaguj, masz prawo! Nie zamykaj oczu na zabijanie dzieci!

0100
  2
 
2 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Rzeczniku! Reaguj, masz prawo! Nie zamykaj oczu na zabijanie dzieci!

Szanowni Państwo!

W rozumieniu obowiązującej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności” (art.2 ust.1 ustawy). Do obowiązków rzecznika należy w szczególności podejmowanie działań na rzecz ochrony prawa dzieci do życia (art.3 ust.2 pkt 1 ustawy). Szczególną troską i pomocą powinien Rzecznik obejmować dzieci niepełnosprawne (art.3 ust.3 ustawy).

Przez 9 lat pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak ani razu nie upomniał się o prawo do życia dzieci nienarodzonych, chociaż taki obowiązek nakłada na niego ustawa! Każdego dnia ginie w Polsce średnio troje dzieci, o których życie Rzecznik nie dba!

Dziś, gdy po raz kolejny organizacje pozarządowe zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, mającej wyeliminować proceder zabijania nienarodzonych dzieci, podejrzewanych o nieuleczalne choroby lub upośledzenie, Marek Michalak nadal milczy. Rzecznik, który chciałby zabronić kobietom picia alkoholu w ciąży, ponieważ szkodzi to nienarodzonemu dziecku, nie widzi nic złego w zezwoleniu na zabijanie dzieci nienarodzonych! Czyż to nie kuriozalne? Nie wolno narazić poczętego dziecka na utratę zdrowia, ale wolno je zabić!

Żądajmy od Rzecznika Praw Dziecka, aby wreszcie podjął faktyczne, nie tylko fasadowe działania w obronie życia dzieci!

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie,

W rozumieniu obowiązującej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Z przepisów tejże ustawy wynika, że jako Rzecznik winien Pan podejmować działania w szczególności na rzecz ochrony prawa dzieci do życia. Winien Pan także szczególną troską i pomocą otaczać dzieci niepełnosprawne. Ustawa nikogo nie wyklucza, zatem ochrona prawa do życia oraz troska o dzieci niepełnosprawne dotyczą również dzieci poczętych, jeszcze nieurodzonych.

W związku z powyższym apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, zmierzających do uzyskania faktycznej ochrony prawa do życia wszystkich dzieci poczętych. Jak Panu wiadomo prawo to jest obecnie naruszane przez możliwość zabijania dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, m.in. z powodu podejrzenia o nieuleczalne choroby lub upośledzenie. Nie reagując na tak jawne pogwałcenie praw dzieci sprzeniewierza się Pan złożonemu ślubowaniu!

[Imię i nazwisko]

Rzeczniku! Reaguj, masz prawo! Nie zamykaj oczu na zabijanie dzieci!

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  2
 
2 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.