Chrońmy polskie dzieci przed propagandą LGBT!

STOP dla seksualizacji polskich dzieci

 

Chrońmy polskie dzieci przed propagandą LGBT!

Chrońmy polskie dzieci przed propagandą LGBT!

050.000
  21.960
 
21.960 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Odwołując się do artykułu 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powiedzmy "Dość!" tym, którzy chcą demoralizować nasze dzieci. Chrońmy polskie dzieci przed seksualizacją i indoktrynacją, nim będzie za późno!

Art. 48 mówi o tym, że: “Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”

Rodzicom przysługuje prawo do wyboru treści wychowawczych oraz do zablokowania działalności podmiotów zewnętrznych, które chciałyby prowadzić na terenie placówek oświatowych warsztaty czy szkolenia w zakresie promocji edukacji seksualnej.

Podpisz petycję CitizenGO do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych nawołującą do poparcia ustawy “Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”.

Dotychczas rodzice nie mieli pełnej kontroli nad wyborem organizacji społecznych, z którymi ich dzieci mogły zetknąć się podczas szkolnych zajęć dodatkowych.

Zdarzało się, że zajęcia takie w szkołach, a nawet w przedszkolach, prowadziły organizacje promujące obyczaje środowisk LGBTQ, które utożsamiają się z ideologią gender i propagują permisywny model edukacji seksualnej.

Permisywny model edukacji seksualnej to tak naprawdę indoktrynacja dzieci od najmłodszych lat. Jest to bowiem podejście do kształcenia w dziedzinie seksualności, które zakłada akceptację różnorodnych postaw i zachowań seksualnych oraz promuje indywidualną wolność i autonomię w sferze seksualnej.

Według tego modelu edukacja seksualna powinna uwzględniać różnorodność orientacji seksualnych, identyfikacji płciowej oraz preferencji seksualnych, a także powinna pomagać w zrozumieniu i akceptacji własnej seksualności.

Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych różne organizacje chcą przekazywać polskim dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tradycyjny model małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Ich ukrytym celem jest indoktrynowanie naszych dzieci poprzez promowanie praktyk sprzyjających rozwiązłości, czemu stanowczo się sprzeciwiamy.

Dołącz do nas podpisując naszą petycję i prosimy, prześlij ją innym zainteresowanym osobom.


Więcej informacji:

Inicjatywa obywatelska Chrońmy dzieci tutaj do pobrania karta podpisów poparcia

http://www.chronmywspierajmy.pl/

Ulotka Chrońmy dzieci

http://www.chronmywspierajmy.pl/pliki/Ulotka%20A5%20-%20Chro%C5%84my%20d...

Polska Agencja Prasowa - 05.05.2023 Projekt "Chrońmy dzieci"

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1568598%2Cprojekt-chronmy-dzieci-z...

„Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”- debata dotycząca bezpieczeństwa dzieci

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/chronmy-dzieci-wspierajmy-rodzic...

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 48

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm#:~:text=48.,i%20wyznani....

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w Europie - link na pdf w języku polskim - należy wybrać polską wersję strony

https://www.bzga-whocc.de/publikationen/standards-fuer-sexualaufklaerung/ https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards...

Przewodnik WHO na temat edukacji seksualnej

https://www.bzga-whocc.de/publikationen/kurzdossiers/kurzdossiers-zum-th...

050.000
  21.960
 
21.960 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Stajemy w obronie polskich dzieci przed propagandą LGBT!

Szanowny Panie Przewodniczący,

Piszę do Pana jako osoba, która wierzy w wartości rodzinne i zwracam się z pilnym wezwaniem do wsparcia dla projektu ustawy "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców". Ten niezbędny akt prawny dotyczy kluczowego problemu zbyt wczesnej seksualizacji dzieci oraz potencjalnego indoktrynowania ich polityką gender i agendą LGBTQ. Pana wsparcie jako przewodniczącego partii jest nieocenione. Popierając tę ustawę, umożliwi Pan rodzicom pełnienie podstawowej funkcji w wychowaniu swoich dzieci i decydowaniu, kiedy będą one gotowe do wprowadzenia w różne aspekty związane z dojrzewaniem i seksualnością.

Nasze dzieci są przyszłością naszego narodu, a naszym moralnym obowiązkiem jest chronić je przed szkodliwymi wpływami. W wielu krajach byliśmy świadkami konsekwencji dopuszczenia do indoktrynowania młodych umysłów pod pretekstem edukacji seksualnej. Nie możemy pozwolić na to w naszej ojczyźnie. Dlatego uważam, że w przedszkolu oraz szkole podstawowej powinna być zabroniona działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci.

Wczesna edukacja seksualna wykazała negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci, a my musimy stanąć przeciwko tym niebezpiecznym trendom pojawiającym się w instytucjach edukacyjnych, zaczynając od przedszkoli. Nie możemy pozwolić sobie na bierność, patrząc, jak niewinność naszych dzieci ulega zniszczeniu. Nie możemy też pozwolić na dalszy brak kontroli nad zajęciami i warsztatami realizowanymi w placówkach oświatowych przez organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, które pod przykrywką różnych zajęć antydyskryminacyjnych czy nawet artystycznych, indoktrynują nasze dzieci.

Pana wsparcie może przynieść znaczącą różnicę. Apeluję do Pana o natychmiastowe działanie i solidaryzowanie się z nami w walce o dobro naszych dzieci. To nie jest tylko kwestia polityki, to sprawa zabezpieczenia przyszłości naszego narodu. Dążmy wspólnie do ochrony naszych dzieci i wspierania rodziców w ich kluczowej roli jako głównych opiekunów. Oczekuję na poparcie tej ważnej inicjatywy. Zwracam się z też z prośbą o przekazanie mojego apelu wszystkim członkom Pana koła parlamentarnego.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Stajemy w obronie polskich dzieci przed propagandą LGBT!

Szanowny Panie Przewodniczący,

Piszę do Pana jako osoba, która wierzy w wartości rodzinne i zwracam się z pilnym wezwaniem do wsparcia dla projektu ustawy "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców". Ten niezbędny akt prawny dotyczy kluczowego problemu zbyt wczesnej seksualizacji dzieci oraz potencjalnego indoktrynowania ich polityką gender i agendą LGBTQ. Pana wsparcie jako przewodniczącego partii jest nieocenione. Popierając tę ustawę, umożliwi Pan rodzicom pełnienie podstawowej funkcji w wychowaniu swoich dzieci i decydowaniu, kiedy będą one gotowe do wprowadzenia w różne aspekty związane z dojrzewaniem i seksualnością.

Nasze dzieci są przyszłością naszego narodu, a naszym moralnym obowiązkiem jest chronić je przed szkodliwymi wpływami. W wielu krajach byliśmy świadkami konsekwencji dopuszczenia do indoktrynowania młodych umysłów pod pretekstem edukacji seksualnej. Nie możemy pozwolić na to w naszej ojczyźnie. Dlatego uważam, że w przedszkolu oraz szkole podstawowej powinna być zabroniona działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci.

Wczesna edukacja seksualna wykazała negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci, a my musimy stanąć przeciwko tym niebezpiecznym trendom pojawiającym się w instytucjach edukacyjnych, zaczynając od przedszkoli. Nie możemy pozwolić sobie na bierność, patrząc, jak niewinność naszych dzieci ulega zniszczeniu. Nie możemy też pozwolić na dalszy brak kontroli nad zajęciami i warsztatami realizowanymi w placówkach oświatowych przez organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, które pod przykrywką różnych zajęć antydyskryminacyjnych czy nawet artystycznych, indoktrynują nasze dzieci.

Pana wsparcie może przynieść znaczącą różnicę. Apeluję do Pana o natychmiastowe działanie i solidaryzowanie się z nami w walce o dobro naszych dzieci. To nie jest tylko kwestia polityki, to sprawa zabezpieczenia przyszłości naszego narodu. Dążmy wspólnie do ochrony naszych dzieci i wspierania rodziców w ich kluczowej roli jako głównych opiekunów. Oczekuję na poparcie tej ważnej inicjatywy. Zwracam się z też z prośbą o przekazanie mojego apelu wszystkim członkom Pana koła parlamentarnego.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]