O odznaczenie państwowe dla rodziców Alfie'go Evans'a

W dniu, w którym żegnamy małego Alfie’go Evans’a…

 

O odznaczenie państwowe dla rodziców Alfie'go Evans'a

O odznaczenie państwowe dla rodziców Alfie'go Evans'a

020.000
  12.180
 
12.180 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

W tym dniu, w którym żegnamy małego Alfie’go Evans’a, chcemy być blisko z jego rodzicami.

Sprawa chłopca unaoczniła dobitnie wielu z nas w jakiej sytuacji może znaleźć się każdy rodzic.

Jak w walce z systemem państwowej opieki zdrowotnej i władzą sądowniczą przegrywają prawa rodziców do walki o życie i zdrowie dziecka.

Chcemy jako Polacy stać na straży życia, każdego życia, i chcemy by taką postawę reprezentowały również nasze władze państwowe.

Stąd nasz apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by niezłomną postawę rodziców Alfie’go uhonorował polskim odznaczeniem państwowym.

Chcemy, by w ten sposób głos Polski za życiem każdego dziecka, oraz za prawem rodziców do walki o nie, był słyszalny nie tylko w Polsce, ale też szeroko poza jej granicami.

020.000
  12.180
 
12.180 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

O odznaczenie państwowe dla rodziców Alfie'go Evans'a

Szanowny Panie Prezydencie,

kiedy 25 kwietnia zamieścił Pan w mediach społecznościowych wpis na temat małego Alfie’go Evans’a ogarnęła mnie duma, że Prezydent mojego kraju tak jednoznacznie opowiada się po stronie życia i prawa rodziców do walki o swoje dziecko.

Alfie odszedł od nas po kilkunastu miesiącach nierównych zmagań z chorobą, bezdusznym systemem ochrony zdrowia oraz brytyjskim sądownictwem.

W tej walce towarzyszyli mu jego rodzice. To ich niezłomna postawa uczyniła przypadek Alfie’go głośnym na całym świecie. To dzięki ich rodzicielskiej miłości ludzie w wielu krajach mogli zadać sobie kilka fundamentalnych pytań. O życie, o śmierć, o miłość, która daje nam wiarę i wytrwałość w sytuacjach beznadziejnych.

W naszym kraju, jak chyba w żadnym innym, sprawa Alfie’go poruszyła serca wielu Polaków.

Dlatego proszę Pana, Panie Prezydencie, o jeszcze jeden gest wobec rodziców chłopca. Gest, który uhonoruje ich postawę. Postawę sprzeciwu wobec świata gdzie walka o życie dziecka przegrywa z systemem, który chce władać życiem każdego z nas.

Chcę też, by w ten sposób wzmocnił Pan wizerunek Polski i Polaków jako społeczeństwa, które stoi na straży życia każdego dziecka oraz prawa rodziców do walki o nie.
Proszę, by nadał Pan polskie odznaczenia państwowe rodzicom Alfie’go Evans’a, by w ten sposób głos Polski w obronie życia, każdego życia, stał się słyszalny szeroko także poza jej granicami.

Z wyrazami szacunku

[Imię i nazwisko]

O odznaczenie państwowe dla rodziców Alfie'go Evans'a

Szanowny Panie Prezydencie,

kiedy 25 kwietnia zamieścił Pan w mediach społecznościowych wpis na temat małego Alfie’go Evans’a ogarnęła mnie duma, że Prezydent mojego kraju tak jednoznacznie opowiada się po stronie życia i prawa rodziców do walki o swoje dziecko.

Alfie odszedł od nas po kilkunastu miesiącach nierównych zmagań z chorobą, bezdusznym systemem ochrony zdrowia oraz brytyjskim sądownictwem.

W tej walce towarzyszyli mu jego rodzice. To ich niezłomna postawa uczyniła przypadek Alfie’go głośnym na całym świecie. To dzięki ich rodzicielskiej miłości ludzie w wielu krajach mogli zadać sobie kilka fundamentalnych pytań. O życie, o śmierć, o miłość, która daje nam wiarę i wytrwałość w sytuacjach beznadziejnych.

W naszym kraju, jak chyba w żadnym innym, sprawa Alfie’go poruszyła serca wielu Polaków.

Dlatego proszę Pana, Panie Prezydencie, o jeszcze jeden gest wobec rodziców chłopca. Gest, który uhonoruje ich postawę. Postawę sprzeciwu wobec świata gdzie walka o życie dziecka przegrywa z systemem, który chce władać życiem każdego z nas.

Chcę też, by w ten sposób wzmocnił Pan wizerunek Polski i Polaków jako społeczeństwa, które stoi na straży życia każdego dziecka oraz prawa rodziców do walki o nie.
Proszę, by nadał Pan polskie odznaczenia państwowe rodzicom Alfie’go Evans’a, by w ten sposób głos Polski w obronie życia, każdego życia, stał się słyszalny szeroko także poza jej granicami.

Z wyrazami szacunku

[Imię i nazwisko]