Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

Adresat petycji: Prezes Jarosław Kaczyński

 

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

wygrane

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

020.000
  10.028
 
10.028 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Minęło ponad 15 miesięcy od szeroko omawianego wywiadu Prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Gościa Niedzielnego, w którym przedstawił on swoje stanowisko wobec aborcji eugenicznej, deklarował powstrzymanie w Polsce rewolucji obyczajowej i podejmowanie starań na rzecz zmiany postaw Polaków wobec osób z wadami genetycznymi.

 

Przez ten czas wiele się w Polsce wydarzyło, ale szczególne starania, by "zmienić stosunek ludzi do osób z zespołem Downa", trudno dostrzec.

Z badań społecznych, które jako CitizenGO Polska zleciliśmy na Panelu Badawczym Ariadna wynika, że w tej dziedzinie mamy, jako społeczeństwo, niezwykle dużo do zrobienia.

 

Oto bowiem:
• 41% dorosłych Polaków twierdzi, że: „Rodzenie dzieci ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi to głupota.”,
• 38% wyraża opinię, że: „Aborcja płodów z wadami genetycznymi powinna być obowiązkowa.”,
• 30% zgadza się, że: „Ludzie chorzy na choroby uwarunkowane genetycznie powinni być poddawani obowiązkowej sterylizacji (ubezpłodnieniu).",
• 26% sądzi, że: "Rodziny, które podjęły decyzję o urodzeniu dziecka ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, mimo że mogły skorzystać z aborcji, nie powinny otrzymywać pomocy od państwa.”,
• 26% uważa, że: „Państwo powinno bardziej dbać o ludzi zdrowych niż niepełnosprawnych”.

 

Zmiana eugenicznej mentalności wielu Polaków, będzie bardzo trudnym zadaniem, i będzie wymagała nadzwyczajnych sił i środków.

 

Działania samych organizacji pozarządowych takie jak np. kampania społeczna CitizenGO Polska „Ecce Homo. Oto człowiek. Każdy.” www.otoczlowiek.org siłą rzeczy nie mogą być tu wystarczające.


Dziś takie nadzwyczajne siły i środki ma w swoim ręku koalicja rządząca, na czele której stoi Prezes Jarosław Kaczyński, ale wydaje się, że w tym obszarze nie zostały one jeszcze użyte.

Sam zaś Jarosław Kaczyński jest politykiem, który szczególnie akcentuje znaczenie etosu w polityce.


Stąd zwracamy się z apelem i prośbą o podjęcie wszystkich dostępnych, a deklarowanych ponad 15 miesięcy temu, działań, by obietnice w tak ważnej sprawie nie okazały się puste.

020.000
  10.028
 
10.028 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

Szanowny Panie Prezesie,

ponad rok temu udzielił Pan wywiadu, w którym na pytanie o termin wprowadzenia zakazu aborcji eugenicznej w Polsce nie dał Pan konkretnej odpowiedzi, ale jednocześnie zadeklarował Pan:

„Na pewno będziemy się starali zmienić stosunek ludzi do osób z zespołem Downa, a z powodu tej choroby przeprowadza się ponad 95 procent aborcji w Polsce.”

Czy wie Pan, że 38% dorosłych Polaków wyraziło w czerwcu tego roku, w badaniach dla CitizenGO Polska, opinię, że: „Aborcja płodów z wadami genetycznymi powinna być obowiązkowa.”, a 26% zgodziło się z twierdzeniem, że: "Rodziny, które podjęły decyzję o urodzeniu dziecka ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, mimo że mogły skorzystać z aborcji, nie powinny otrzymywać pomocy od państwa.”?

Ukazuje to skalę nadzwyczajnego wysiłku, który będzie konieczny, by „stosunek ludzi do osób z zespołem Downa” się zmienił, kiedy przeszło co trzeci z nas chciałby, żeby żadne dziecko w Polsce obciążone wadą genetyczną nie miało jakiekolwiek szansy żeby się urodzić, a co czwarty, by rodzice takiego dziecka, jeśli już się urodzi, byli pozbawieni wszelkiej pomocy.

Ma Pan, od ponad dwóch lat, w swoich rękach potężne instrumenty polityczne, legislacyjne, komunikacyjne, by taki nadzwyczajny wysiłek podjąć i takiej koniecznej zmiany w Polsce dokonać.

Być może czegoś w Pańskim dorobku nie dostrzegam, ale nie potrafię sobie przypomnieć w jaki sposób realizował Pan złożoną w kwietniu 2017 roku obietnicę i jak starał się Pan „zmienić stosunek ludzi do osób z Zespołem Downa”.
Same działania socjalne, takie jak program „Za życiem”, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego, renty socjalnej, specjalne warunki dla dzieci niepełnosprawnych w programie „Rodzina 500+”, są oczywiście krokami w dobrą stronę, ale o bardzo ograniczonych możliwościach zmiany postaw Polaków, na której tak Panu zależało.

Wierząc, że Pańska deklaracja nie pozostanie pusta, bardzo proszę o odpowiedź jakie działania i kiedy zechce Pan podjąć, by wszystkie osoby z wadami genetycznymi miały w Polsce nie tylko szansę się urodzić, ale także żyć w społeczeństwie, które je powszechnie akceptuje i wspiera.

[Imię i nazwisko]

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

Szanowny Panie Prezesie,

ponad rok temu udzielił Pan wywiadu, w którym na pytanie o termin wprowadzenia zakazu aborcji eugenicznej w Polsce nie dał Pan konkretnej odpowiedzi, ale jednocześnie zadeklarował Pan:

„Na pewno będziemy się starali zmienić stosunek ludzi do osób z zespołem Downa, a z powodu tej choroby przeprowadza się ponad 95 procent aborcji w Polsce.”

Czy wie Pan, że 38% dorosłych Polaków wyraziło w czerwcu tego roku, w badaniach dla CitizenGO Polska, opinię, że: „Aborcja płodów z wadami genetycznymi powinna być obowiązkowa.”, a 26% zgodziło się z twierdzeniem, że: "Rodziny, które podjęły decyzję o urodzeniu dziecka ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, mimo że mogły skorzystać z aborcji, nie powinny otrzymywać pomocy od państwa.”?

Ukazuje to skalę nadzwyczajnego wysiłku, który będzie konieczny, by „stosunek ludzi do osób z zespołem Downa” się zmienił, kiedy przeszło co trzeci z nas chciałby, żeby żadne dziecko w Polsce obciążone wadą genetyczną nie miało jakiekolwiek szansy żeby się urodzić, a co czwarty, by rodzice takiego dziecka, jeśli już się urodzi, byli pozbawieni wszelkiej pomocy.

Ma Pan, od ponad dwóch lat, w swoich rękach potężne instrumenty polityczne, legislacyjne, komunikacyjne, by taki nadzwyczajny wysiłek podjąć i takiej koniecznej zmiany w Polsce dokonać.

Być może czegoś w Pańskim dorobku nie dostrzegam, ale nie potrafię sobie przypomnieć w jaki sposób realizował Pan złożoną w kwietniu 2017 roku obietnicę i jak starał się Pan „zmienić stosunek ludzi do osób z Zespołem Downa”.
Same działania socjalne, takie jak program „Za życiem”, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego, renty socjalnej, specjalne warunki dla dzieci niepełnosprawnych w programie „Rodzina 500+”, są oczywiście krokami w dobrą stronę, ale o bardzo ograniczonych możliwościach zmiany postaw Polaków, na której tak Panu zależało.

Wierząc, że Pańska deklaracja nie pozostanie pusta, bardzo proszę o odpowiedź jakie działania i kiedy zechce Pan podjąć, by wszystkie osoby z wadami genetycznymi miały w Polsce nie tylko szansę się urodzić, ale także żyć w społeczeństwie, które je powszechnie akceptuje i wspiera.

[Imię i nazwisko]