Przeciwstawmy się planom przejęcia władzy przez WHO: Powiedzmy NIE Traktatowi Pandemicznemu.

Do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego

 

Przeciwstawmy się planom przejęcia władzy przez WHO: Powiedzmy NIE Traktatowi Pandemicznemu.

Przeciwstawmy się planom przejęcia władzy przez WHO: Powiedzmy NIE Traktatowi Pandemicznemu.

01.000.000
  524.020
 
524.020 podpisało. Osiągnijmy 1.000.000!

Aktualizacja: Według naszych wiarygodnych źródeł, na spotkaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które odbyło się dwa tygodnie temu, na światło dzienne wyszły niepokojące informacje. Jednakże, w tych trudnych czasach nie możemy tracić nadziei.

76. Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia odbyło się w dniach 21-30 maja. Wciąż mamy szansę na powstrzymanie projektu Traktatu Pandemicznego. Dotarliśmy do momentu kulminacyjnego i musimy działać natychmiast w celu ochrony naszych praw i wolności przed narastającym zagrożeniem.

Czas ucieka. Musimy działać szybko i zdecydowanie wywierając presję na naszych polskich przywódcach, aby stawiali dobro swoich obywateli ponad interesy globalnej władzy. 

Dołącz do nas i wyraź swój sprzeciw wobec odbierania wolności obywatelskich, podpisując i udostępniając dziś naszą petycję.

Nasza poprzednia wiadomość:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, próbuje przeforsować rozległe poprawki do Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (International Health Regulations – dalej jako IHR), co dałoby jej bezprecedensową władzę w walce z "dezinformacją i fałszywymi informacjami" w Polsce i na całym świecie.

To dałoby WHO ogromną kontrolę nad informacjami, do których mamy dostęp oraz nad naszymi osobistymi wyborami dotyczącymi zdrowia.

Proponowane przez WHO poprawki rozszerzyłyby jej władzę w zakresie ogłaszania "potencjalnych" zagrożeń zdrowotnych oraz dałyby przedstawicielom WHO możliwość tworzenia nowych globalnych mechanizmów nadzoru i udostępniania danych. Umożliwiłyby to również WHO uznawanie samej siebie za "władzę koordynującą" podczas międzynarodowego kryzysu zdrowotnego (PHEIC).

Jeśli te proponowane poprawki zostaną zatwierdzone, WHO wzmocni swoją władzę w zakresie "przeciwdziałania dezinformacji i fałszywym informacjom". Jest to niebezpieczne rozszerzenie już istniejącej znacznej pozycji WHO w zakresie cenzurowania treści online i ograniczy to jeszcze bardziej naszą wolność słowa.

Jako obywatele mamy prawo do świadomej zgody, poufności danych pacjenta i osobistej autonomii. Nie możemy pozwolić, aby globalna agencja zdrowia, która nie była wybierana przez obywateli, dyktowała nam, jakie informacje możemy uzyskać i jakie decyzje możemy podejmować dotyczące naszego własnego zdrowia.

Dlatego apelujemy do Państwa, abyście dzisiaj podpisali naszą petycję w celu ochrony naszych podstawowych praw i wolności. Poprzez podpisanie pomogą nam Państwo przesłać wiadomość do WHO w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, naszego rządu (który wysyła dyplomatów negocjujących poprawki w WHO) i naszych wybranych przedstawicieli z przesłaniem, że nie popieramy tych proponowanych poprawek do IHR.

Musimy działać teraz, aby chronić nasze prawa i wolności. Poprzez podpisanie naszej petycji, mogą Państwo pomóc CitizenGO zapobiec uzyskaniu przez WHO bezprecedensowej kontroli nad informacjami, do których mamy dostęp oraz nad naszymi osobistymi wyborami dotyczącymi zdrowia.

Dziękujemy za poświęcenie uwagi tej ważnej sprawie. Prosimy o podpisanie naszej petycji już dziś i dołączenie do nas w ochronie naszych podstawowych praw i wolności.

Więcej informacji:

WHO - Traktat pandemiczny

https://www.gov.pl/web/zdrowie/traktat-pandemiczny-who-i-aktualizacja-miedzynarodowych-przepisow-zdrowotnych-2005--udzial-w-pracach-przedstawicieli-ministerstwa-zdrowia

https://pch24.pl/zerowy-projekt-traktatu-antypandemicznego-juz-gotowy-za-rok-panstwa-mialyby-go-przyjac/

Więcej informacji w j. angielskim:  

Biden Pushes Abortion in New Pandemic Treaty

https://c-fam.org/friday_fax/biden-pushes-abortion-and-secrecy-in-new-pandemic-treaty/

Let’s Block the WHO Treaty

https://stopwhotreaty.org/en/

Pandemic prevention, preparedness and response accord

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/pandemic-prevention--preparedness-and-response-accord

An international treaty on pandemic prevention and preparedness

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/:

Biden’s Pandemic Treaty would kill Americans for Equity  https://nypost.com/2023/03/01/bidens-who-pandemic-treaty-would-kill-americans-in-for-equity/amp/

01.000.000
  524.020
 
524.020 podpisało. Osiągnijmy 1.000.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Sprzeciw wobec ratyfikacji Traktatu Pandemicznego WHO

Szanowny Panie Ministrze,

W grudniu ubiegłego roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rozpoczęcie negocjacji w sprawie globalnego „traktatu pandemicznego”, który ma być wiążący dla wszystkich sygnatariuszy na mocy prawa międzynarodowego.

Jako zaniepokojony obywatel, piszę do Pana w związku z inicjatywą WHO dotyczącą zmiany Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, na mocy których Światowa Organizacja Zdrowia przyznałaby sobie nowe, daleko idące uprawnienia w zwalczaniu „dezinformacji”. Te zmiany dałyby WHO bezprecedensową kontrolę nad informacjami, do których mamy dostęp oraz nad naszymi osobistymi wyborami zdrowotnymi.

Polska, jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia, odgrywa ważną rolę w obronie podstawowych praw człowieka. Nasz kraj ma szansę powstrzymać ten niebezpieczny projekt, jakim jest Traktat Pandemiczny w jego obecnym kształcie.

Jako Minister Zdrowia, ma Pan wpływ na stanowisko naszych przedstawicieli w Światowej Organizacji Zdrowia. Wzywam Pana do podjęcia działań mających na celu wycofanie tych zmian i ochronę naszych podstawowych praw i wolności.

Z poważaniem,


[Imię i nazwisko]

Sprzeciw wobec ratyfikacji Traktatu Pandemicznego WHO

Szanowny Panie Ministrze,

W grudniu ubiegłego roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rozpoczęcie negocjacji w sprawie globalnego „traktatu pandemicznego”, który ma być wiążący dla wszystkich sygnatariuszy na mocy prawa międzynarodowego.

Jako zaniepokojony obywatel, piszę do Pana w związku z inicjatywą WHO dotyczącą zmiany Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, na mocy których Światowa Organizacja Zdrowia przyznałaby sobie nowe, daleko idące uprawnienia w zwalczaniu „dezinformacji”. Te zmiany dałyby WHO bezprecedensową kontrolę nad informacjami, do których mamy dostęp oraz nad naszymi osobistymi wyborami zdrowotnymi.

Polska, jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia, odgrywa ważną rolę w obronie podstawowych praw człowieka. Nasz kraj ma szansę powstrzymać ten niebezpieczny projekt, jakim jest Traktat Pandemiczny w jego obecnym kształcie.

Jako Minister Zdrowia, ma Pan wpływ na stanowisko naszych przedstawicieli w Światowej Organizacji Zdrowia. Wzywam Pana do podjęcia działań mających na celu wycofanie tych zmian i ochronę naszych podstawowych praw i wolności.

Z poważaniem,


[Imię i nazwisko]