Otwórzcie kościoły!

Rządy wszystkich krajów, których ten problem dotyczy:

 

Otwórzcie kościoły!

Otwórzcie kościoły!

0100.000
  52.654
 
52.654 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Polska jest krajem, w którym kościoły, od początku epidemii, w większości przypadków nie zostały zamknięte.
Mimo ograniczeń w liczbie uczestniczących wiernych msze były cały czas odprawiane publicznie i sprawowane wszystkie sakramenty.
Jednak w wielu krajach Europy i świata, ograniczenia poszły dużo dalej.

Dziś nadszedł nowy etap kryzysu epidemicznego. Wznawiana jest działalność gospodarcza i życie społeczne.

Po ponad miesiącu całkowitego zamknięcia w domach i utrzymywania społecznej izolacji, która wymagała wielu poświęceń i dużo cierpliwości oczekiwano, że zostanie ogłoszony całościowy plan stopniowego powrotu do normalności.

Szczególnie chrześcijanie czekali posłusznie w milczeniu, mając nadzieję, że rządy dadzą Kościołowi możliwość przywrócenia niedzielnych mszy świętych z udziałem wiernych i sprawowania sakramentów, odpowiedzialnie i stopniowo ... Lecz tak się nie stało.

W już zatwierdzonych ustawach i rozporządzeniach wielu krajów nie ma ani jednego słowa w tej kwestii. Nadszedł zatem czas, by usłyszano głos wiernych!

Stworzyliśmy tę petycję, aby prosić o przywrócenie możliwości uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii tam gdzie wcześniej była sprawowana.
Chcemy w ten sposób wspierać wszystkich biskupów, pasterzy i całą wspólnotę chrześcijan, upominając się o prawo do wyznawania i celebrowania wiary.
Nadszedł czas, aby otworzyć wszystkie kościoły i zaufać wiernym, że z pełną odpowiedzialnością będą chronili w nich siebie i innych!

Otworzono już parki, sklepy, biblioteki, hotele… ale nie kościoły!

Nie wiem, jak Państwu, ale nam wydaje się, że rządzący w wielu krajach postrzegają chrześcijan jako osoby roznoszące zarazę lub wręcz zachowujące się lekkomyślnie… i z tego powodu wymagające specjalnego nadzoru.

Wielu biskupów i duchownych w wielu krajach prosiło o stopniowe otwarcie kościołów dla swoich wiernych.
W Polsce prośba abp Gądeckiego o poluzowanie ograniczeń w liczbie wiernych w kościele do jednej osoby na 9 m2 spotkała się z odpowiedzią ze strony rządu ustanawiającą normę 15 m2 na osobę. Niestety w wielu krajach rządy na podobne prośby pozostały głuche.

Pokażmy duchownym z całego świata nasze wsparcie!
Bardzo prosimy o podpisanie petycji do wszystkich rządów nieprzychylnym takim oczekiwaniom wiernych, by niezwłocznie przywrócili możliwość uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii w świątyniach.

Niedzielna Msza Święta znajduje się w samym centrum życia chrześcijańskiego.
Zdaje się, że jest to niezrozumiałe dla wielu polityków. Dopóki nie usłyszą oni wyraźnie naszego głosu, głosu swoich wyborców, nie uszanują naszych praw.

Bez wątpienia prawo do wyznawania i celebrowania wiary jest fundamentalnym prawem każdego człowieka. Stawka w tym wypadku jest niezwykle wysoka!

Jeśli można już w wielu krajach bez przeszkód zorganizować bezpieczne zakupy, bezpieczną pracę, bezpieczne imprezy sportowe i turystykę to rządy nie mogą jednocześnie dalej zakazywać bezpiecznego uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej.

Nasz zespół CitizenGO wraz ze wszystkimi zaangażowanymi obywatelami pragnie wyrazić wsparcie dla wszystkich biskupów i duchownych, którzy nie szczędzą wysiłków, aby z powrotem zapewnić chrześcijanom możliwość przyjmowania Sakramentów Świętych.

Jeszcze raz bardzo prosimy podpisać petycję, wspierając biskupów i duchownych na całym świecie, którzy pragną jak najszybszego przywrócenia chrześcijanom możliwości uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

0100.000
  52.654
 
52.654 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Prezydent, Premier, właściwi Ministrowie…

Szanowni Państwo,

sygnatariusze tej petycji doświadczyli nie tylko izolacji od najbliższych, jak niemal każdy…. ale także restrykcyjnych zakazów udziału w kulcie religijnym na skutek ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.

Obecnie rozważają i wprowadzają Państwo kolejne rozwiązania, mające na celu złagodzenie  ograniczeń nałożonych na swoich obywateli, w tym także ponowne otwarcie niektórych działów gospodarki  i aktywności społecznych.

Wobec tego zwracamy się z prośbą o uszanowanie potrzeb religijnych chrześcijan mieszkających w Państwa kraju.

W szczególności prosimy o niezwłoczne umożliwienie publicznych celebracji niedzielnych mszy świętych wszędzie tam gdzie miało to miejsce przed epidemią.

Społeczność wierzących wie, jak zapewnić odpowiednie środki w celu utrzymania dystansu społecznego w miejscach kultu.

Prosimy okazać zaufanie ludziom wierzącym i praktykującym, którzy tak samo jak inni potrafią postępować mądrze i odpowiedzialnie, chroniąc siebie i innych.

Przyzwolenie na swobodne wyznawanie wiary i uczestnictwo w praktykach religijnych będzie zwróceniem wspólnotom wiernych praw zagwarantowanych w konstytucji i ustawach regulujących stosunki państwa i kościoła.

[Imię i nazwisko]

Prezydent, Premier, właściwi Ministrowie…

Szanowni Państwo,

sygnatariusze tej petycji doświadczyli nie tylko izolacji od najbliższych, jak niemal każdy…. ale także restrykcyjnych zakazów udziału w kulcie religijnym na skutek ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.

Obecnie rozważają i wprowadzają Państwo kolejne rozwiązania, mające na celu złagodzenie  ograniczeń nałożonych na swoich obywateli, w tym także ponowne otwarcie niektórych działów gospodarki  i aktywności społecznych.

Wobec tego zwracamy się z prośbą o uszanowanie potrzeb religijnych chrześcijan mieszkających w Państwa kraju.

W szczególności prosimy o niezwłoczne umożliwienie publicznych celebracji niedzielnych mszy świętych wszędzie tam gdzie miało to miejsce przed epidemią.

Społeczność wierzących wie, jak zapewnić odpowiednie środki w celu utrzymania dystansu społecznego w miejscach kultu.

Prosimy okazać zaufanie ludziom wierzącym i praktykującym, którzy tak samo jak inni potrafią postępować mądrze i odpowiedzialnie, chroniąc siebie i innych.

Przyzwolenie na swobodne wyznawanie wiary i uczestnictwo w praktykach religijnych będzie zwróceniem wspólnotom wiernych praw zagwarantowanych w konstytucji i ustawach regulujących stosunki państwa i kościoła.

[Imię i nazwisko]