Chrońmy wolność religijną na całym świecie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej

 

Chrońmy wolność religijną na całym świecie

wygrane

Chrońmy wolność religijną na całym świecie

050.000
  32.059
 
32.059 have signed.

W zeszłym roku nasza społeczność CitizenGO przeprowadziła ważną kampanię na rzecz wzmocnienia mandatu stałego Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Dzięki zaangażowaniu członków naszej społeczności w Europie osiągnęliśmy znaczące zwycięstwo.

Jednak teraz, po udanej kadencji pierwszego Specjalnego Reprezentanta, którym był słowacki eurodeputowany Jan Figel (jego kadencja zakończyła się 8 miesięcy temu), Komisja Europejska nadal nie powołała następcy na kolejną kadencję. Dlatego też obecnie funkcja ta nie jest przez nikogo sprawowana.

Specjalny Reprezentant odegrał znaczącą rolę, pomagając Asi Bibi w bezpiecznym wyjeździe z Pakistanu po tym, jak została oczyszczona z zarzutów bluźnierstwa.

Poparcie dla kontynuacji mandatu wyrazili: członkowie Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Wolności religii lub przekonań i tolerancji religijnej, specjalni wysłannicy poszczególnych krajów członkowskich, grupy naukowców, ale też liczni obywatele z całej Unii. Mimo to nie powołano kolejnej osoby do pełnienia funkcji Specjalnego Reprezentanta.

Wzywamy przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, by ponownie mianowała Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Proszę podpisać petycję na rzecz ochrony wolności religijnej na świecie z poziomu UE. Żądamy, by Ursula von der Leyen ponownie mianowała Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Dziękuję za Państwa pomoc w obronie wolności religijnej!

050.000
  32.059
 
32.059 have signed.

Uzupełnij swój podpis

Ta petycja jest...

Wygrana!
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Komisjo UE: Chroń wolność religijną na całym świecie

Szanowna Przewodnicząca Komisji Europejskiej,

wzywamy, by odnowiła Pani mandat Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Prześladowania nie zostały zatrzymane. W czasie pandemii grupy religijne doświadczają nowych form prześladowań. Chrześcijanom odmówiono dostępu do pomocy żywnościowej w Pakistanie, Indiach i Wietnamie. Wyznawcy Jezusa Chrystusa są skazywani na karę więzienia przez rdzennych przywódców etnicznych w Kolumbii, którzy uważają ich za odpowiedzialnych za COVID-19. Wzrasta przemoc na tle religijnym.

W trakcie kryzysu epidemicznego, kiedy wielu przedstawicieli mniejszości religijnych na świecie zmaga się z ograniczeniem ich prawa do wolności religijnej, potrzeba, by UE jasno wypowiedziała się, jak fundamentalnym prawem jest wolność wyznania.

Zatem wzywamy Panią ponownie, by powołała Pani Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE na kolejną kadencję.

[Imię i nazwisko]

Komisjo UE: Chroń wolność religijną na całym świecie

Szanowna Przewodnicząca Komisji Europejskiej,

wzywamy, by odnowiła Pani mandat Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Prześladowania nie zostały zatrzymane. W czasie pandemii grupy religijne doświadczają nowych form prześladowań. Chrześcijanom odmówiono dostępu do pomocy żywnościowej w Pakistanie, Indiach i Wietnamie. Wyznawcy Jezusa Chrystusa są skazywani na karę więzienia przez rdzennych przywódców etnicznych w Kolumbii, którzy uważają ich za odpowiedzialnych za COVID-19. Wzrasta przemoc na tle religijnym.

W trakcie kryzysu epidemicznego, kiedy wielu przedstawicieli mniejszości religijnych na świecie zmaga się z ograniczeniem ich prawa do wolności religijnej, potrzeba, by UE jasno wypowiedziała się, jak fundamentalnym prawem jest wolność wyznania.

Zatem wzywamy Panią ponownie, by powołała Pani Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE na kolejną kadencję.

[Imię i nazwisko]