Stańmy po stronie Päivi Räsänen: Brońmy wolności słowa chrześcijan!

Stańmy po stronie Päivi Räsänen

 

Stańmy po stronie Päivi Räsänen: Brońmy wolności słowa chrześcijan!

Stańmy po stronie Päivi Räsänen: Brońmy wolności słowa chrześcijan!

0200.000
  199.257
 
199.257 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Chyba każdy z nas był przekonany, że ograniczanie wolności słowa jest powszechne tylko tam, gdzie rządzą bezwzględni dyktatorzy i surowe reżimy. Jednak wstrząsające jest to, że praktyka zamykania ust niewygodnym osobom staje się coraz bardziej powszechna na zachodzie. 

Przykładem, który doskonale ilustruje ten wyjątkowo niepokojący trend, jest sprawa Päivi Räsänen, matki, babci, lekarki i członkini parlamentu Finlandii.

Czy mogą sobie Państwo wyobrazić zarzuty karne i proces sądowy tylko za wyrażanie swoich przekonań? To rzeczywistość, w której dzisiaj znajduje się Päivi i jest to bezpośredni atak na fundamentalne prawo chrześcijan do swobodnego wypowiadania się.

Päivi jest niezłomna w walce o swoje prawa, nawet jeśli będzie to wymagało odwoływania się do kolejnych sądowych instancji.  

Ten rażący atak na wolność słowa jest nie do zaakceptowania.

Już 31 sierpnia odbędzie się proces fińskiej parlamentarzystki. Mamy więc naprawdę niewiele czasu, aby solidarnie wesprzeć Päivi i wziąć udział w walce przeciwko atakom na naszą wiarę.

Nie możemy pozwolić na to, aby prawda została zagłuszona przez prześladowców Päivi.

Ta sprawa jest nie tylko przejawem skrajnej niesprawiedliwości, ale także stanowi niebezpieczny precedens dla przyszłości praw chrześcijan i ich wolności słowa nie tylko w Finlandii, ale także w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Kolejny raz jesteśmy wezwani do obrony naszej wiary przed przymusową ideologią, która nie toleruje sprzeciwu, zwłaszcza w kwestiach związanych z ideologią gender i osobami LGBT. Jeśli ktoś odważy się mieć inne zdanie, staje w obliczu osobistego i zawodowego upadku.

Stawka jest naprawdę wysoka. Jeśli Päivi przegra swój proces, może to wywołać efekt domina w całej Unii Europejskiej, zagrażając fundamentom wolnego społeczeństwa. Nasze prawo do wyrażania przekonań i kwestionowania fałszywych ideologii jest zagrożone.

Jednak nadal jest nadzieja. Päivi nie jest sama, a my mamy siłę, aby zmienić tę sytuację. Sprawa może zostać umorzona przed skierowaniem jej do Sądu Najwyższego, ale potrzebujemy Państwa głosu, aby zwiększyć nasz przekaz i dokonać realnej zmiany.

Czas ma ogromne znaczenie. Podpiszcie Państwo dziś naszą petycję i zaapelujcie do Prokuratora Generalnego Finlandii o ponowne rozważenie tej sprawy i zaprzestanie prześladowania Päivi Räsänen.


Więcej informacji: 

Finlandia: Parlamentarzystka sądzona za cytowanie Biblii – uniewinniona

https://dorzeczy.pl/swiat/283213/finlandia-zapadl-wyrok-w-sprawie-paeivi-raesaenen.html

Proces za cytowanie Pisma Świętego i prawd chrześcijaństwa

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/proces-za-cytowanie-pis...

Więcej informacji w j. angielskim: 

Prosecutor files appeal against Finnish MP’s major free speech victory 

https://adfinternational.org/paivi 

Päivi Räsänen Court of Appeal proceedings to be delayed one year

https://evangelicalfocus.com/europe/18334/paivi-rasanen-court-of-appeal-proceedings-to-be-delayed-one-year

MP Päivi Räsänen facing second trial over Biblical beliefs

https://www.christianpost.com/news/mp-pivi-rsnen-facing-second-trial-over-biblical-beliefs.html

Religion is still on trial in Finland

https://www.nationalreview.com/2023/03/religion-is-still-on-trial-in-finland

0200.000
  199.257
 
199.257 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Wyrażanie chrześcijańskich prawd nie jest przestępstwem

Prokurator Generalny,

Szanowny Panie,

Piszę do Pana jako obywatel głęboko zaniepokojony erozją podstawowych praw demokratycznych w Finlandii, kraju często chwalonym za jego zaangażowanie na rzecz wolności oraz praw człowieka.

Jestem naprawdę zbulwersowany sprawą Päivi Räsänen, fińskiej posłanki, która obecnie stoi w obliczu trzech zarzutów kryminalnych dotyczących „mowy nienawiści”. To, co mnie jeszcze bardziej niepokoi, to fakt, że te zarzuty zostały wniesione przeciwko niej z powodu publicznego wyrażania swoich chrześcijańskich poglądów.

Jeśli otwarte przedstawianie własnych przekonań religijnych może prowadzić do zarzutów kryminalnych, przekształca to wiarę w karalne przestępstwo i tłumi otwartą, publiczną debatę.

Wolność słowa i religii to podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w artykułach 18 i 19 oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej w artykule 11. Te prawa obejmują zdolność do wyrażania swoich przekonań i praktykowania ich bez obawy przed reperkusjami.

Dla dobra demokratycznych wartości, wolności słowa i wolności religijnej, apeluję do Pana o zajęcie właściwego stanowiska. Proszę wycofać zarzuty przeciwko Päivi Räsänen i zachować prawa wszystkich obywateli do swobodnego wyrażania własnych przekonań.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Wyrażanie chrześcijańskich prawd nie jest przestępstwem

Prokurator Generalny,

Szanowny Panie,

Piszę do Pana jako obywatel głęboko zaniepokojony erozją podstawowych praw demokratycznych w Finlandii, kraju często chwalonym za jego zaangażowanie na rzecz wolności oraz praw człowieka.

Jestem naprawdę zbulwersowany sprawą Päivi Räsänen, fińskiej posłanki, która obecnie stoi w obliczu trzech zarzutów kryminalnych dotyczących „mowy nienawiści”. To, co mnie jeszcze bardziej niepokoi, to fakt, że te zarzuty zostały wniesione przeciwko niej z powodu publicznego wyrażania swoich chrześcijańskich poglądów.

Jeśli otwarte przedstawianie własnych przekonań religijnych może prowadzić do zarzutów kryminalnych, przekształca to wiarę w karalne przestępstwo i tłumi otwartą, publiczną debatę.

Wolność słowa i religii to podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w artykułach 18 i 19 oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej w artykule 11. Te prawa obejmują zdolność do wyrażania swoich przekonań i praktykowania ich bez obawy przed reperkusjami.

Dla dobra demokratycznych wartości, wolności słowa i wolności religijnej, apeluję do Pana o zajęcie właściwego stanowiska. Proszę wycofać zarzuty przeciwko Päivi Räsänen i zachować prawa wszystkich obywateli do swobodnego wyrażania własnych przekonań.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]