Nie pozwól, aby nasz rząd zezwolił na zatruwanie wiary chrześcijańskiej agendą LGBT

Prezydenta RP

 

Nie pozwól, aby nasz rząd zezwolił na zatruwanie wiary chrześcijańskiej agendą LGBT

Nie pozwól, aby nasz rząd zezwolił na zatruwanie wiary chrześcijańskiej agendą LGBT

0500.000
  224.117
 
224.117 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Nasze prawo do wyrażania wiary chrześcijańskiej jest zagrożone.

Każdego dnia chrześcijanie stają w obliczu niebezpieczeństw za sprzeciw wobec ideologii LGBT lub trans, są uciszani w mediach społecznościowych, czy wręcz wykluczani z możliwości wpływu na wysoce seksualizowaną edukację ich dzieci.

Sprzeciw wobec nauczania radykalnej ideologii gender czyni z nas cel, często określany jako nietolerancyjny lub ekstremistyczny. Co gorsza, stajemy w obliczu potencjalnych konsekwencji prawnych — kar finansowych, a nawet pozbawienia wolności.

Raport opublikowany podczas 53. sesji Rady Praw Człowieka ONZ ostrzega, że przekonania chrześcijańskie naruszają prawa osób LGBT i proponuje, aby państwa interweniowały w sprawach religijnych.

CitizenGO informuje o niebezpieczeństwach tych propozycji dla chrześcijan, a nasze kampanie w Polsce i na całym świecie zebrały do tej pory ponad pół miliona podpisów sprzeciwu.

Jednak władze RP do tej pory nie udzieliły Państwu żadnej odpowiedzi. 

To milczenie budzi niepokój, gdyż widzimy nasilenie się norm i praw, które tłumią nasz głos.

Od jego przedstawienia na forum Rady Praw Człowieka ONZ w czerwcu, kontrowersyjny raport poczynił niepokojące postępy ze zdecydowanym poparciem lobby LGBT.

Jego konsekwencje są wyraźnie widoczne w trwającym konflikcie między prawami chrześcijan a agendą LGBT. 

Przykłady obrazujące trwający spór to między innymi zawieszenie radnego Kinga Lawala w Wielkiej Brytanii za wyrażenie swoich przekonań religijnych oraz trwający proces Paivi Rasanen w Finlandii za publiczne cytowanie wersetu z Biblii.

W Kanadzie i wielu innych krajach rodzice chrześcijańscy protestują przeciw jawnej seksualizacji swoich dzieci w szkołach, narzucanej przez rząd w celu zaspokojenia skrajnych żądań lobby LGBT.

Nasi koledzy w Wielkiej Brytanii i Niemczech, Caroline Farrow i Eduard Prols już doświadczają konsekwencji praw faworyzujących grupy trans i LGBT.

To nie są odosobnione przypadki, lecz wzrastający trend. Wolność słowa osób wyznających chrześcijaństwo jest rozumiana jako przestępstwo—określane jako mowa nienawiści.

Niepokojąco, raport ONZ szybko staje się narzędziem dla lobby LGBT do tłumienia i karania chrześcijan za wyrażanie swoich przekonań.

Konieczne jest zdecydowane działanie przeciwko temu postulatowi, zanim jego konsekwencje staną się nieodwracalne.

Walczcie Państwo i domagajcie się, aby wasz kraj obronił Państwa prawa do swobodnego wyrażania swoich religijnych przekonań. 

Nie możemy pozwolić, by radykalne dążenia lobby LGBT ingerowały w naszą wiarę chrześcijańską.

Podpiszcie Państwo petycję wzywającą władze RP do odrzucenia raportu ONZ i przyjęcia zdecydowanej postawy w celu ochrony wiary chrześcijańskiej i chrześcijańskich przekonań.

Poprzez podpisanie tej petycji stajecie się Państwo częścią ruchu, który ma ogromny wpływ na zachowanie naszych fundamentalnych praw oraz swobód religijnych.

Razem musimy wysłać zdecydowane przesłanie, że nasza wiara i wartości zasługują na pełną ochronę.

Jednak nasz wpływ tutaj się nie kończy — potrzebujemy Państwa pomocy, aby przekazać tę wiadomość i zebrać więcej zwolenników. Udostępnijcie Państwo tę petycję swoim znajomym, rodzinie i społeczności, zachęcając ich do przyłączenia się do nas w tej fundamentalnej kwestii.

Razem możemy zmienić wiele i obronić wolność religijną dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Dołączcie Państwo do nas dzisiaj i razem z nami stańcie niezłomnie w obronie naszej wiary i wartości chrześcijańskich.


0500.000
  224.117
 
224.117 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Czy stanie Pan na straży praw chrześcijan wobec agendy LGBT? Tak czy Nie

Szanowny Panie Prezydencie,

Dołączam swoje imię do setek tysięcy zaniepokojonych obywateli, którzy wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie propozycją Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącą integracji standardów LGBT z praktykami religijnymi.

Niedawne zawieszenie radnego Kinga Lawala w Wielkiej Brytanii oraz trwający proces Paivi Rasanen w Finlandii przypominają nam stanowczo o narastającym niebezpieczeństwie, które niesie ze sobą raport ONZ opublikowany podczas 53. sesji Rady Praw Człowieka.

To nie są odosobnione przypadki, lecz niepokojący trend wspierany przez wpływowe lobby trans i LGBT.

Już wcześniej zorganizowaliśmy dużą akcję, zbierając 500 000 podpisów w sprzeciwie wobec tego raportu. Jednak kiedy wspominaliśmy o tym wcześniej, spotkaliśmy się z Pana milczeniem.

W tym kluczowym momencie musimy wiedzieć:

Jakie jest Pana stanowisko?

Czy stanie Pan w obronie wiary chrześcijańskiej i chrześcijańskich przekonań?

Czy może jednak poprze Pan treść raportu, który narusza nasze fundamentalne prawo do wyrażania i praktykowania wiary?

Potrzebujemy teraz jasnej i wyraźnej odpowiedzi. Nalegamy, aby odrzucił Pan tę szkodliwą propozycję.

Obywatele Polski zasługują na wyraźną deklarację, że ich wolności religijne nie zostaną naruszone przez grupę lobbingową o ideologicznym charakterze.

W oczekiwaniu na Pana szybką odpowiedź, 

[Imię i nazwisko]

Czy stanie Pan na straży praw chrześcijan wobec agendy LGBT? Tak czy Nie

Szanowny Panie Prezydencie,

Dołączam swoje imię do setek tysięcy zaniepokojonych obywateli, którzy wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie propozycją Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącą integracji standardów LGBT z praktykami religijnymi.

Niedawne zawieszenie radnego Kinga Lawala w Wielkiej Brytanii oraz trwający proces Paivi Rasanen w Finlandii przypominają nam stanowczo o narastającym niebezpieczeństwie, które niesie ze sobą raport ONZ opublikowany podczas 53. sesji Rady Praw Człowieka.

To nie są odosobnione przypadki, lecz niepokojący trend wspierany przez wpływowe lobby trans i LGBT.

Już wcześniej zorganizowaliśmy dużą akcję, zbierając 500 000 podpisów w sprzeciwie wobec tego raportu. Jednak kiedy wspominaliśmy o tym wcześniej, spotkaliśmy się z Pana milczeniem.

W tym kluczowym momencie musimy wiedzieć:

Jakie jest Pana stanowisko?

Czy stanie Pan w obronie wiary chrześcijańskiej i chrześcijańskich przekonań?

Czy może jednak poprze Pan treść raportu, który narusza nasze fundamentalne prawo do wyrażania i praktykowania wiary?

Potrzebujemy teraz jasnej i wyraźnej odpowiedzi. Nalegamy, aby odrzucił Pan tę szkodliwą propozycję.

Obywatele Polski zasługują na wyraźną deklarację, że ich wolności religijne nie zostaną naruszone przez grupę lobbingową o ideologicznym charakterze.

W oczekiwaniu na Pana szybką odpowiedź, 

[Imię i nazwisko]