Podporte CitizenGO

Spoločne to dokážeme!
Váš príspevok pomôže CitizenGO chrániť život, rodinu a ľudskú slobodu.

Ak si prajete prispieť cez PayPal, vyberte si z nasledovných možností.

FAQ

CitizenGO je webová stránka spravovaná združením občanov, ktorí sú odhodlaní chrániť hodnoty inšpirované kresťanským humanizmom. Nie sme členom žiadnej politickej strany ani denominácie. Venujeme sa najmä podporovaniu vedomej účasti občanov na politike a presadzovaniu dôstojnosti a práv jednotlivca a rodiny, najmä práva na život. Naše aktivity rozvíjame po celom svete prostredníctvom nasledujúcich jazykov: anglický, španielsky, portugalský, francúzsky, nemecký, taliansky a poľský. Po právnej stránke je CitizenGO nadácia a na jej čele stojí predseda: Ignacio Arsuaga. Ďalšie informácie o CitizenGO nájdete tu.
Jediný záväzok, ktorý získate s členstvom v CitizenGO je pomoc s úhradou nákladov spojených s rozvojom kampaní a prevádzkou CitizenGO formou mesačného finančného príspevku. Kedykoľvek sa, samozrejme, môžete odhlásiť.
CitizenGO je španielska nadácia zapísaná v Registri nadácií pod č. 1582 s identifikačným č. N.I.F. G-86736998. Naše stanovy sú verejné a môžete si ich pozrieť a stiahnuť tu.
Ak sa stanete členom, pomôžete nám rozvíjať našu prácu slobodne a nezávisle. Vďaka pravidelným mesačným darom sme schopní plánovať našu prácu a vykonávať ju s istotou, že budeme mať dostatok prostriedkov na to, aby sme naše projekty dotiahli do úspešného konca.
Žiadne. Všetky aktivity CitizenGO sú financované výlučne vďaka príspevkom od našich členov a sympatizantov. Nedostávame žiadne dotácie, granty, ani finančné dary z komerčného sektoru. Vďaka našim členom a darcom sme úplne nezávislí.

Ak žijete v Španielsku, áno, máte nárok na odpočet dane z dane z príjmu (CitizenGO Foundation so sídlom v Španielsku).

Okrem toho, podľa daňových odborníkov, ktorých konzultovali organizácie European Foundation Center (EFC) a Transnational Giving Europe (TGE) ( pozriete si štúdiu “Taxation of cross-border philanthropy in Europe after Persche and Stauffer - From landlock to free movement?”), krajiny: Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko, Belgicko a Česká republika majú implementované pravidlo nediskriminácie pri uplatňovaní daňových výhod pri cezhraničných daroch (viď kapitola 5.1, strana 28 štúdie).

To znamená, že ak žijete v niektorej z vyššie uvedených krajín (Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko, Belgicko a Česká republika), na Váš dar pre CitizenGO (verejne prospešná organizácia so sídlom v Španielsku) si môžete požiadať o daňovú úľavu z dane z príjmov, v súlade so zákonmi krajiny podľa vášho bydliska.

Pre postup ako si uplatniť daňovú úľavu Vám odporúčame vyžiadať si konzultáciu u miestneho daňového odborníka.

CitizenGO je rozsiahla sieť občanov, ktorá funguje vďaka malému, ale veľmi efektívnemu profesionálnemu tímu, ktorý s obrovským nadšením pracuje na rozvoji našich kampaní. Okrem toho nám po celom svete pomáha skupina úžasných dobrovoľníkov. Naše prevádzkové náklady predstavujú menej ako 20% nášho príjmu. Zvyšok je venovaný výhradne na rozvoj našich aktivít. Robíme všetko pre to, aby sa každý príspevok alebo dar, bez ohľadu na to aký je veľký, premietol do konkrétnych aktivít a výsledkov.
Z administratívnych a účtovných dôvodov to, žiaľ, nie je možné. Ale ako sme už boli spomenuli vyššie, naša organizačná štruktúra je veľmi malá a 80% našich príjmov plne investujeme do konkrétnych aktivít a kampaní.
Ako člen CitizenGO budete pravidelne dostávať informácie o našich aktivitách a kampaniach emailom. Môžete tiež navštíviť našu webovú stránku: CitizenGO.org a sledovať nás na sociálnych sieťach: Twitter: @citizengo y Facebook: .
Ak si prajete stať sa členom CitizenGO, stačí vyplniť tieto údaje http://www.citizengo.org/sk/join-us
Môžete použiť oba spôsoby platby. Spôsob, ktorý preferujete si zvolíte pri prihlasovaní. Ak máte bankový účet v Španielsku môžete použiť aj inkaso. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť zaslaním emailu na: citizengo@citizengo.org. Pri bankovom prevode poukážte finančné prostriedky na tento účet: ES25 2038 1794 8860 0064 1911 (SWIFT BIC: CAHMESMMXXX).
V snahe redukovať administratívne náklady ako minimálny príspevok odporúčame 5 EUR.
O akúkoľvek zmenu môžete jednoducho požiadať prostredníctvom tohto linku.
Áno, existujú rôzne spôsoby ako spolupracovať so CitizenGO. Najefektívnejší spôsob je stať sa dobrovoľníkom.
Samozrejme, podporiť CitizenGO môžete aj jednorazovými platbami. Môžete to zrealizovať kliknutím na tento link: https://donate.citizengo.org/msk/
Vyplňte, prosím náš kontaktný formulár http://citizengo.org/sk/contact. Na vaše otázky radi odpovieme.