Ochráňme naše deti pred škodlivými účinkami pornografie

Petícia pre poslancov NR SR

 

Ochráňme naše deti pred škodlivými účinkami pornografie

Ochráňme naše deti pred škodlivými účinkami pornografie

010.000
  5.945
 
5.945 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

V súčasnosti sa na Slovensku diskutuje o možnosti prijatia legislatívy, ktorá by zabezpečila reguláciu sledovania pornografie mladými ľuďmi a zabránila tak škodám na ich psychickom zdraví.

Ako spoločnosť máme povinnosť chrániť blaho mladej generácie a veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť zmenu.

Preto sme pripravili sme petíciu, v ktorej žiadame poslancov slovenského parlamentu, aby prijali legislatívu, ktorá ochráni naše deti pred škodlivými účinkami pornografie. 

Vedeli ste o tom, že sledovanie pornografie v mladom veku má negatívny vplyv na vývin mozgu a oslabuje kognitívne funkcie? 

Pornografický obsah často zobrazuje nereálne a škodlivé sexuálne vzťahy, čo vedie k skreslenému vnímaniu sexuality a intímity medzi mladými ľuďmi. Dôsledkom toho sú nerealistické vzťahové očakávania, čo vedie k nižšej spokojnosti vo vzťahoch. Vo vážnych prípadoch môže dôjsť až k sexuálnemu násiliu, keďže pornografia degraduje ľudí na predmety určené na sexuálne uspokojenie. 

Okrem toho časté sledovanie pornografie vedie k závislosti a potrebe hľadať stále extrémnejšie materiály. 

Mladí ľudia, ktorí sú vystavení explicitnému pornografickému obsahu čelia rôznym psychickým problémom, ako sú depresia, úzkosť a sociálna izolácia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené tvrdenia, ktoré sú vedecky dokázané, dúfame, že zavedenie legislatívy na reguláciu sledovania pornografie online mládežou je nevyhnutným a zodpovedným krokom na ochranu mladých ľudí pred škodlivými účinkami pornografie.

Pridajte sa k nám a žiadajte spolu s nami ochranu mladých ľudí pred škodlivými účinkami pornografie.

Regulácia sledovania pornografie u mladých ľudí je aktuálnou témou vo viacerých západných krajinách ako napr. vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku, Taliansku, vo Veľkej Británii či v Austrálii.  

Slovensko sa môže inšpirovať riešeniami, ktoré zaviedli tieto krajiny. Tiež je povšimnutiahodné, že túto tému prinášajú na stôl nielen konzervatívci, ale aj socialisti, či progresívci. 

Ochrana psychického zdravia detí je totiž nadstranícka téma a presahuje mocensko-politické rozdelenia.

Keďže v stávke je blaho našich detí, ktoré sú budúcnosťou Slovenska, Vaša podpora je veľmi dôležitá! Spoločne môžeme povzbudiť našich zákonodarcov, aby prijali legislatívu,  ktorá im zabezpečí mladým ľuďom dostatočnú ochranu pred škodlivými účinkami pornografie.

Podpíšte sa a vyzvite poslancov NR SR, aby sa seriózne zaoberali škodlivými účinky pornografie na mladých ľudí a zaviedli legislatívu na reguláciu sledovania pornografie mladými ľuďmi.

Viac informácií:

Obmedzenie pornografie: Čepčekov návrh si zaslúžil viac ako len nálepku bizarný
https://www.postoj.sk/129737/cepcekov-navrh-si-zasluzil-viac-ako-len-nalepku-bizarny

Lívia Halmkan k návrhu poslanca Čepčeka: Neviem o inom fenoméne, ktorý ženu degraduje tak veľmi ako pornografia
https://svetkrestanstva.postoj.sk/128826/neviem-o-inom-fenomene-ktory-tak-velmi-degraduje-zenu-ako-pornografia

Lívia Halmkan Smiešna o zákaze pornografie: Je právo pozerať sa na sex iných ľudí väčšie ako ochrana duševného zdravia detí?
https://standard.sk/345797/livia-halkman-smiesna-o-zakaze-pornografie-je-pravo-pozerat-sa-na-sex-inych-ludi-vacsie-ako-ochrana-dusevneho-zdravia-deti/

Psychiatrička: Pri závislosti od pornografie dochádza k funkčným i štrukturálnym zmenám mozgu
https://www.postoj.sk/81601/pri-zavislosti-od-pornografie-dochadza-k-funkcnym-i-strukturalnym-zmenam-mozgu

Tlakový hrniec: Ako otvárame tému pornografie?
https://tlakovyhrniec.sk/porno/

---

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Matúš Hagara, 54, 9722 25 Diviaky nad Nitricou.

 

010.000
  5.945
 
5.945 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Výzva na prijatie legislatívy na ochranu mladých ľudí pred škodlivými účinkami pornografie

Vážené poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky,

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

ako občania, ktorým záleží na psychickom zdraví mladej generácie Vás vyzývame, aby ste sa seriózne zaoberali škodlivými účinky pornografie na mladých ľudí a zaviedli legislatívu na reguláciu sledovania pornografie mladými ľuďmi.

Takmer neobmedzený prístup k internetu uľahčil neplnoletým osobám vrátane malých detí prístup k pornografii, čo má za následok, že veľký počet mladých ľudí je vystavený explicitnému pornografickému obsahu už od útleho veku. 

Je vedecky dokázané, že sledovanie pornografie v mladom veku má negatívny vplyv na vývin mozgu a oslabuje kognitívne funkcie.

Pornografický obsah často zobrazuje nereálne a škodlivé sexuálne vzťahy, čo vedie k skreslenému vnímaniu sexuality a intímity medzi mladými ľuďmi. Dôsledkom toho sú nerealistické vzťahové očakávania, čo vedie k nižšej spokojnosti vo vzťahoch. Vo vážnych prípadoch môže dôjsť až k sexuálnemu násiliu, keďže pornografia degraduje ľudí na predmety určené na sexuálne uspokojenie.

Okrem toho časté sledovanie pornografie vedie k závislosti a potrebe hľadať stále extrémnejšie materiály.  

Mladí ľudia, ktorí sú vystavení explicitnému pornografickému obsahu čelia rôznym psychickým problémom, ako sú depresia, úzkosť a sociálna izolácia.

Vzhľadom na vyššie uvedené tvrdenia, ktoré sú vedecky dokázané, dúfame, že zavedenie legislatívy na reguláciu sledovania pornografie online mládežou je nevyhnutným a zodpovedným krokom na ochranu mladých ľudí pred škodlivými účinkami pornografie. 

Legislatíva na ochranu mladistvých by mala zahŕňať povinné overovanie veku zo strany poskytovateľov pornografického obsahu pod hrozbou blokovania webu na území SR.  

Regulácia sledovania pornografie u mladých ľudí je aktuálnou témou vo viacerých západných krajinách ako napr. vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku, Taliansku, vo Veľkej Británii či v Austrálii.  

Slovensko sa môže inšpirovať riešeniami, ktoré zaviedli tieto krajiny. Tiež je povšimnutiahodné, že túto tému prinášajú na stôl nielen konzervatívci, ale aj socialisti, či progresívci.  

Ochrana psychického zdravia detí je totiž nadstranícka téma a presahuje mocensko-politické rozdelenia.

Keďže v stávke je blaho našich detí, ktoré sú budúcnosťou Slovenska, žiadame Vás, aby ste promptne reagovali na našu výzvu a prijali legislatívu, ktorá ochráni naše deti pred škodlivými účinkami pornografie.  

S pozdravom 

[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva na prijatie legislatívy na ochranu mladých ľudí pred škodlivými účinkami pornografie

Vážené poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky,

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

ako občania, ktorým záleží na psychickom zdraví mladej generácie Vás vyzývame, aby ste sa seriózne zaoberali škodlivými účinky pornografie na mladých ľudí a zaviedli legislatívu na reguláciu sledovania pornografie mladými ľuďmi.

Takmer neobmedzený prístup k internetu uľahčil neplnoletým osobám vrátane malých detí prístup k pornografii, čo má za následok, že veľký počet mladých ľudí je vystavený explicitnému pornografickému obsahu už od útleho veku. 

Je vedecky dokázané, že sledovanie pornografie v mladom veku má negatívny vplyv na vývin mozgu a oslabuje kognitívne funkcie.

Pornografický obsah často zobrazuje nereálne a škodlivé sexuálne vzťahy, čo vedie k skreslenému vnímaniu sexuality a intímity medzi mladými ľuďmi. Dôsledkom toho sú nerealistické vzťahové očakávania, čo vedie k nižšej spokojnosti vo vzťahoch. Vo vážnych prípadoch môže dôjsť až k sexuálnemu násiliu, keďže pornografia degraduje ľudí na predmety určené na sexuálne uspokojenie.

Okrem toho časté sledovanie pornografie vedie k závislosti a potrebe hľadať stále extrémnejšie materiály.  

Mladí ľudia, ktorí sú vystavení explicitnému pornografickému obsahu čelia rôznym psychickým problémom, ako sú depresia, úzkosť a sociálna izolácia.

Vzhľadom na vyššie uvedené tvrdenia, ktoré sú vedecky dokázané, dúfame, že zavedenie legislatívy na reguláciu sledovania pornografie online mládežou je nevyhnutným a zodpovedným krokom na ochranu mladých ľudí pred škodlivými účinkami pornografie. 

Legislatíva na ochranu mladistvých by mala zahŕňať povinné overovanie veku zo strany poskytovateľov pornografického obsahu pod hrozbou blokovania webu na území SR.  

Regulácia sledovania pornografie u mladých ľudí je aktuálnou témou vo viacerých západných krajinách ako napr. vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku, Taliansku, vo Veľkej Británii či v Austrálii.  

Slovensko sa môže inšpirovať riešeniami, ktoré zaviedli tieto krajiny. Tiež je povšimnutiahodné, že túto tému prinášajú na stôl nielen konzervatívci, ale aj socialisti, či progresívci.  

Ochrana psychického zdravia detí je totiž nadstranícka téma a presahuje mocensko-politické rozdelenia.

Keďže v stávke je blaho našich detí, ktoré sú budúcnosťou Slovenska, žiadame Vás, aby ste promptne reagovali na našu výzvu a prijali legislatívu, ktorá ochráni naše deti pred škodlivými účinkami pornografie.  

S pozdravom 

[Vaše meno/Vaše jméno]