Zachráňme Alfieho

Petícia na záchranu Alfieho Evansa

 

Zachráňme Alfieho

Zachráňme Alfieho

0500.000
  287.950
 
287.950 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Rodičia Alfieho Evansa bojujú o jeho život. Pomôžete im?

Alfie je 20-mesačný ťažko chorý chlapček bez zdravotnej diagnózy, ale to nebráni Detskej nemocnici Alder Hey v Liverpoole v snahe predčasne ho odpojiť od príjmu vzduchu a potravy.

Jeho rodičia, Tom a Kate, sa snažia súdnou cestou domôcť povolenia, aby mohli svojho syna previesť do vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù (Dieťaťa Ježiš), v ktorej sú mu práve naopak ochotní pomôcť ako s uľahčením dýchania, tak s prijímaním potravy. 

Traja konzultanti z nemocnice Bambino Gesù, ktorí Alfieho navštívili priamo v Liverpoole, totiž ponúkli Alfiemu možnosť operácie, ktorá mu pomôže voľnejšie dýchať a prijímať potravu, a hoci ho nevylieči, uľahčí mu život na najbližšie bližšie nešpecifikované obdobie.

V prípade, ktorý pripomína Charlieho Garda, sa však lekári v Anglicku nazdávajú, že ďalšia liečba malého Alfieho Evansa je nežiadúca, lebo "zbytočne" predlžuje jeho život. Odmietajú preto vydať súhlas s prevozom do inej nemocnice, ktorá chce jeho živoť uľahčiť, práve naopak, žiadajú súd, aby pozbavil Alfieho rodičov práva rozhodovať o jeho liečbe, aby mohli jeho život ukončiť.

Hlavnú zodpovednosť za svoje dieťa však nesú rodičia, a pokiaľ dieťa nepodrobujú zaťažujúcim a riskantným zákrokom, nesmú im byť ich práva odňaté. Žiadny milujúci rodič predsa nechce umelo predlžovať život dieťaťa, ktoré by trpelo. Alfieho rodičia Tom a Kate vedia, že ich syn, ak prežije, bude mať zdravotné postihnutie, ale ako rodičia mu chcú dať šancu na život a obklopovať ho láskou a starostlivosťou.

Pochopiteľne, lekári by nemali byť nútení pokračovať v liečbe, o ktorej sa domnievajú, že nie je v najlepšom záujme pacienta. Ale ak rodičia stratili vieru v lekárov, ktorí sa o ich dieťa starajú, mali by mať možnosť previesť starostlivosť o svoje dieťa do rúk odborníkov, ktorí sú ochotní a schopní mu pomôcť (ak tým dieťa nevystavia neprimeranému riziku alebo záťaži).

Povedzte, prosím, spolu s nami Nemocnici Alder Hey, aby Alfieho dovolili previezť do nemocnice, ktorá mu je ochotná pomôcť.

Ak totiž Alfie ostane v Anglicku, znamená to pre neho žiaľ, ortieľ smrti...

0500.000
  287.950
 
287.950 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Free Alfie Evans

Dear Alder Hey Children’s Hospital officials,

Release Alfie Evans to a hospital of his parents’ choosing. Alfie should be given every chance at life. Alfie has no medical diagnosis, without which it is impossible to determine his long-term outlook. Alfie is responsive to his parents and others and is not in terminal stages. Removing his ventilation, and thus purposely and prematurely ending Alfie's life, is utterly unnecessary when there are still other options, and even recommendations and assistance offered for Alfie's rehabilitation and going home.

Please respect the wishes of Alfie’s parents and allow them to transport Alfie to another hospital. Keeping Alfie intubated and drugged in a bed for a year without tracheostomy, complete assessment or treatment for known conditions is cruel and out of step with accepted international standards. Killing a disabled child who could go home with his parents is discriminatory and extreme - in fact, it's murder.

It is unconscionable and a shock to the world that you are disrespecting the rights and wishes of Alfie’s loving parents, and denying Alfie his rightful chance at life. We call on you to withdraw your court case and allow Alfie's transfer to a hospital of his parents' choosing.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Free Alfie Evans

Dear Alder Hey Children’s Hospital officials,

Release Alfie Evans to a hospital of his parents’ choosing. Alfie should be given every chance at life. Alfie has no medical diagnosis, without which it is impossible to determine his long-term outlook. Alfie is responsive to his parents and others and is not in terminal stages. Removing his ventilation, and thus purposely and prematurely ending Alfie's life, is utterly unnecessary when there are still other options, and even recommendations and assistance offered for Alfie's rehabilitation and going home.

Please respect the wishes of Alfie’s parents and allow them to transport Alfie to another hospital. Keeping Alfie intubated and drugged in a bed for a year without tracheostomy, complete assessment or treatment for known conditions is cruel and out of step with accepted international standards. Killing a disabled child who could go home with his parents is discriminatory and extreme - in fact, it's murder.

It is unconscionable and a shock to the world that you are disrespecting the rights and wishes of Alfie’s loving parents, and denying Alfie his rightful chance at life. We call on you to withdraw your court case and allow Alfie's transfer to a hospital of his parents' choosing.

[Vaše meno/Vaše jméno]