Nie potratom v OSN

Petícia adresovaná OSN

 

Nie potratom v OSN

01.000.000
  533.984
 
533.984 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 1.000.000 podpisov.

Nie potratom v OSN

OSN pod rúškom koronakrízy tlačí na svoje členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že po zdravotnej starostlivosti a potravinovej bezpečnosti budú svojim občanom garantovať aj neobmedzené poskytovanie potratov. 

A to napriek tomu, že potraty nemajú absolútne žiadny pozitívny vplyv na zlepšenie pandemickej situácie a sú v príkrom rozpore s požiadavkou záchrany životov, ktorá by pre OSN malo byť najmä v súčasnosti prioritou číslo jedna. 

Takto zneužívať korona-pandémiu na presadzovanie potratov je neprípustné!

Podpíšte našu petíciu predsedníctvu Komisie OSN pre populáciu a rozvoj OSN a požiadajte ich, aby prestali používať krízu COVID-19 na vnucovanie potratov.

Organizácia Spojených národov teraz urýchlene zvoláva členov svojej Komisie pre populáciu a rozvoj (CPD) na online stretnutie, ktoré začne v piatok 29. mája 2020. 

Cieľom rokovaní je nastavenie medzinárodnej finančnej pomoci v reakcii na pandémiu COVID-19, a žiaľ, financovanie potratov je jednou z najvyšších priorít.

Dokument, o ktorom sa bude rokovať má názov „Návrh Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19“ a vyvoláva dojem, že sa OSN snaží financovať medzinárodnú pomoc pre tie najdôležitejšie ľudské potreby. 

Avšak Vyhlásenie absurdne požaduje aj univerzálny celosvetový prístup k potratom. 

Píše sa v ňom: 

My, zástupcovia vlád, pri príležitosti 53. zasadnutia Komisie pre populáciu a rozvoj, sa v čase bezprecedentnej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusov 2019 (COVID-19)... (15) zaväzujeme do roku 2030 zabezpečiť univerzálny prístup k službám zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane plánovaného rodičovstva, informácií a vzdelávania..."

Týmto diplomatickým a eufemistickým jazykom sa usilujú pretlačiť potraty medzi základné potreby ako je výživa, zdravotná starostlivosť, potravinová bezpečnosť, prístrešie a hygiena.

Použitie pandémie COVID-19 ako ospravedlnenie nátlaku na vlády, aby zmenili svoje zákony na ochranu života, je urážkou suverenity členských štátov pri určovaní vlastných vnútroštátnych politík v oblasti ochrany života.

Nedovoľme takúto eróziu suverenity členských štátov, nedovoľme OSN, aby prekračovala svoje právomoci a diktovala si podmienky v rozpore s národnými legislatívami. 

Pomôžte nám žiadať Organizáciu Spojených národov, aby prestala svojim členským štátom vnucovať potraty. Podpíšte túto petíciu do 29. mája. Váš podpis doručíme emailom priamo predsedníctvu Komisie pre populáciu a rozvoj OSN.

-

Bližšie informácie:

OSN zneužíva COVID-19 na vnucovanie potratov: 

https://www.dailysignal.com/2020/05/26/the-un-is-using-covid-19-to-push-abortion-the-us-is-rightly-pushing-back/

Návrh Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19

https://go.citizengo.org/rs/907-ODY-051/images/UN CPD53 Zero Draft Declaration.pdf+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše informácie spracovávame v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami používania.CitizenGO bude chrániť vaše súkromie a bude vás priebežne informovať o tejto kampani a podobných iniciatívach. Svojím podpisom zároveň vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania a Pravidlami ochrany osobných údajov CitizenGO a súhlasíte s občasným zasielaním e-mailov o našich kampaniach. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť.

NIE potratom

Vážené predsednícto Komisie OSN pre populáciu a rozvoj OSN,

žiadame Vás, aby ste nezneužívali krízu COVID-19 na vnucovanie potratov členským štátom.

Právo na potrat neexistuje.

Vypustite z Návrhu Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19 odsek 15.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Nie potratom v OSN

Podpísať petíciu teraz!

01.000.000
  533.984
 
533.984 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 1.000.000 podpisov.