Urgentné: OSN chce presadiť právo na potrat. Zastavme to!

Petícia pre veľvyslancov Slovenska, Poľska a Maďarska

 

Urgentné: OSN chce presadiť právo na potrat. Zastavme to!

Urgentné: OSN chce presadiť právo na potrat. Zastavme to!

0200.000
  138.963
 
138.963 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Valné zhromaždenie OSN bude 2. septembra hlasovať o rezolúcii (bod programu 133), ktorá môže viesť k medzinárodnému uznaniu potratov ako ľudského práva.

Je veľmi znepokojujúce, že medzi predkladateľmi rezolúcie sú v súčasnosti Slovensko, Maďarsko a Poľsko!

Valné zhromaždenie OSN chce 2. septembra 2022 prijať rezolúciu o práve na spravodlivosť pre obete sexuálneho násilia. V texte rezolúcie sa objavuje zabezpečenie prístupu k tzv. „bezpečnému potratu na celom svete.

Rezolúcia považuje "prístup k bezpečnému potratu" za politický program, ktorý by mali vlády presadzovať "s cieľom podporovať a chrániť ľudské práva a sexuálne a reprodukčné zdravie všetkých žien".

Obraciame sa preto na veľvyslancov Slovenska, Poľska a Maďarska, aby túto rezolúciu odmietli. Práve tu máme šancu zmeniť stanovisko delegácie.

Pridajte sa k nám a pomôžte nám presvedčiť veľvyslancov Slovenska, Maďarska a Poľska pri OSN, aby odmietli túto rezolúciu presadzujúcu právo na potrat.

Rezolúcia by po rokoch stagnácie v diskusiách OSN znamenala veľké víťazstvo tzv. progresívnych ľudských práv, ktoré zahŕňajú "právo na potrat" a agentúram OSN by dala jasný mandát na ešte tvrdšie presadzovanie potratov pomocou rozsiahlych finančných zdrojov a politických nástrojov.

Presadzovanie pro-potratového jazyka sa stalo hlavnou prioritou ľavicovo-liberálnych vlád na Západe vrátane štátov Európskej únie a Bidenovej administratívy.

Je tiež dôležité poznamenať, že termín "bezpečný potrat" bol členskými štátmi OSN pri rokovaniach o iných rezolúciách niekoľkokrát odmietnutý.

Na svete stále existujú krajiny, ktoré vedia a uznávajú, že bezpečný potrat neexistuje. Pri každom potrate je zabitá nevinná vyvíjajúca sa ľudská bytosť. Žiadny potrat preň nie je bezpečný. Okrem toho má každý potrat vážne psychické následky, ako aj mnohé zdravotné riziká pre matku. 

Vo Valnom zhromaždení OSN sa tento pojem zatiaľ objavil len v dvojročnej rezolúcii o násilí páchanom na ženách, ktorú podporili Francúzsko a Holandsko. Obe delegácie otvorene podporujú uznanie medzinárodného práva na potrat.

Presadzovať prístup k potratu ako ľudskému právu by znamenalo narušenie konsenzu Valného zhromaždenia, ktorý bol dosiahnutý na Medzinárodnej konferencii o obyvateľstve a rozvoji v Káhire v roku 1994. Vtedy sa členské štáty OSN dohodli, že o potrate by sa malo rozhodovať na národnej úrovni bez vonkajších zásahov. A vlády by mali pomáhať ženám vyhnúť sa potratu a zabezpečiť starostlivosť o matky a ich deti pred a po pôrode.

Vyspelé západné krajiny sa prostredníctvom agentúr OSN už takmer tri desaťročia snažia ignorovať a obchádzať tieto základné zásady stanovené na káhirskej konferencii.

Agentúry OSN pravidelne šíria pro-potratovú agendu pod heslom "reprodukčné zdravie a reprodukčné práva", najmä Svetová zdravotnícka organizácia, Populačný fond OSN a Agentúra OSN pre ženy. Doteraz to robili zväčša z vlastnej iniciatívy, bez povolenia Valného zhromaždenia.

Pro-rodinné delegácie namietali nielen proti pro-potratovej formulácii v rezolúcii, ale vyjadrili aj znepokojenie nad pojmami ako "gendrovo podmienené násilie". Tento pojem sa totiž v OSN interpretuje tak, že zahŕňa aj "sexuálnu orientáciu a gender identitu", takže sa často používa na podporu LGBT agendy.

 Japonský diplomat, ktorý viedol rokovania o rezolúcii, dôrazne trval na tom, že delegácie nemôžu z formulácie o potratoch nič vypustiť ani pridať! To v podstate zastavilo rokovania. Preto napriek opakovaným námietkam počas leta zostal text v návrhu nezmenený.

Osoby, ktoré boli blízko rokovaniam povedali pracovníkom organizácie C-Fam, že ani jeden odsek celej rezolúcie nebol dosiahnutý konsenzom, čo sa odchyľuje od dlhodobého diplomatického postupu uplatňovaného pri rokovaniach Valného zhromaždenia. Pätnásť krajín sa preto neúspešne pokúsilo zabrániť predloženiu rezolúcie.

Pro-rodinní delegáti tiež informovali, že Európska únia podľa všetkého manipuluje rokovania. Členské štáty EÚ, ktoré boli medzi predkladateľmi rezolúcie, totiž rokovali agresívne, vôbec nie podľa zavedeného protokolu rokovaní Valného zhromaždenia. Ako viete, podľa zvykového práva sa predkladatelia rozhodnutia aktívne nezúčastňujú na rokovaniach, pretože to, čo majú na srdci, už povedali prostredníctvom textu návrhu.

V slovenskej vláde sedí niekoľko politikov, ktorí sú za ochranu života. V Poľsku sú zakázané potraty na požiadanie a eugenické potraty. V maďarskej ústave sa uvádza, že "život plodu má právo na ochranu od počatia." Preto žiadame veľvyslancov týchto štátov pri OSN, aby odmietli rezolúciu presadzujúcu potrat ako ľudské právo.

Pridajte svoj podpis a žiadajte veľvyslancov, aby hlasovali proti textu namierenému proti ochrane života.

Viac informácií:

Draft rezolúcie si môžete stiahnuť tu.

Článok Stefana Gennariniho, zamestnanca organizácie C-Fam, ktorá sa v OSN zasadzuje za ochranu rodiny:
https://c-fam.org/friday_fax/un-general-assembly-poised-to-declare-abortion-a-human-right

Program Valného zhromaždenia OSN na 2.9.2022:
https://journal.un.org/en/new-york/meeting/officials/b6978482-7b17-4eeb-323f-08da6e71534b/2022-09-02

Bod 133: návrh rezolúcie (A/76/L.80)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/472/42/PDF/N2247242.pdf?OpenElement
 

Zoznam krajín, ktoré predkladajú rezolúciu. Slovensko je tam tiež.

0200.000
  138.963
 
138.963 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odmietnite rezolúciu "Medzinárodná spolupráca v oblasti prístupu k spravodlivosti pre obete sexuálneho násilia"

Vážený pán veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN, Michal Mlynár,

Vážený pán veľvyslanec Poľskej republiky pri OSN, Krzysztof Szczerski,

Vážená pani veľvyslankyňa Maďarskej republiky pri OSN, Zsuzsanna Horváth,

žiadame Vás, aby ste 2. septembra 2022 na Valnom zhromaždení OSN hlasovali proti prijatiu rezolúcie o práve na spravodlivosť pre obete sexuálneho násilia (133. bod programu). 

Rezolúciu odmietame, pretože presadzuje právo na potrat. Nižšie uvádzame niekoľko argumentov pre naše stanovisko.

1. Bezpečný potrat neexistuje. Pri každom potrate je usmrtená nevinná, vyvíjajúca sa ľudská bytosť. Všetky potraty majú vážne psychické následky, ako aj mnohé zdravotné riziká pre matku.

2. Pojem "bezpečný potrat" nie je na medzinárodnej úrovni akceptovaný. V uplynulom desaťročí ho členské štáty OSN pri rokovaniach o iných rezolúciách niekoľkokrát odmietli. Potraty sú aktuálnou politickou témou, o ktorej sa diskutuje na celom svete. Podľa konsenzu OSN patrí rozhodovanie o potratoch do kompetencie členských štátov OSN a nikdy nebol uznaný za ľudské právo.

3. Presadzovať prístup k potratu ako ľudskému právu by znamenalo narušenie konsenzu Valného zhromaždenia, ktorý bol dosiahnutý na Medzinárodnej konferencii o obyvateľstve a rozvoji v Káhire v roku 1994 (ICPD 8.25). Vtedy sa členské štáty OSN dohodli, že o potrate by sa malo rozhodovať na národnej úrovni bez vonkajších zásahov. A vlády by mali pomáhať ženám vyhnúť sa potratu a zabezpečiť starostlivosť o matky a ich deti pred a po pôrode.

4. Ak nie je možné zabrániť tomu, aby sa zmienka o potratoch stala súčasťou reakcie OSN na sexuálne násilie, potom by sa do textu rezolúcie mal pridať odkaz na ICPD 8.25. Len tak sa zabezpečí, že sa budú rešpektovať predchádzajúce rezolúcie Valného zhromaždenia.

4. Niektoré lobistické skupiny vyvíjajú enormné úsilie, aby nanútili všetkým inštitúciám OSN presadzovanie LGBT agendy v členských štátoch OSN prostredníctvom konceptu "gendrovo podmieneného násilia". Tento pojem zahŕňa "sexuálnu orientáciu a gender identitu." Západné liberálne delegácie majú v úmysle využiť obete sexuálneho násilia na presadzovanie potratov a ideologickej agendy LGBT.

Preto Vás prosíme, aby ste 2. Septembra 2022 rezolúciu odmietli.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odmietnite rezolúciu "Medzinárodná spolupráca v oblasti prístupu k spravodlivosti pre obete sexuálneho násilia"

Vážený pán veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN, Michal Mlynár,

Vážený pán veľvyslanec Poľskej republiky pri OSN, Krzysztof Szczerski,

Vážená pani veľvyslankyňa Maďarskej republiky pri OSN, Zsuzsanna Horváth,

žiadame Vás, aby ste 2. septembra 2022 na Valnom zhromaždení OSN hlasovali proti prijatiu rezolúcie o práve na spravodlivosť pre obete sexuálneho násilia (133. bod programu). 

Rezolúciu odmietame, pretože presadzuje právo na potrat. Nižšie uvádzame niekoľko argumentov pre naše stanovisko.

1. Bezpečný potrat neexistuje. Pri každom potrate je usmrtená nevinná, vyvíjajúca sa ľudská bytosť. Všetky potraty majú vážne psychické následky, ako aj mnohé zdravotné riziká pre matku.

2. Pojem "bezpečný potrat" nie je na medzinárodnej úrovni akceptovaný. V uplynulom desaťročí ho členské štáty OSN pri rokovaniach o iných rezolúciách niekoľkokrát odmietli. Potraty sú aktuálnou politickou témou, o ktorej sa diskutuje na celom svete. Podľa konsenzu OSN patrí rozhodovanie o potratoch do kompetencie členských štátov OSN a nikdy nebol uznaný za ľudské právo.

3. Presadzovať prístup k potratu ako ľudskému právu by znamenalo narušenie konsenzu Valného zhromaždenia, ktorý bol dosiahnutý na Medzinárodnej konferencii o obyvateľstve a rozvoji v Káhire v roku 1994 (ICPD 8.25). Vtedy sa členské štáty OSN dohodli, že o potrate by sa malo rozhodovať na národnej úrovni bez vonkajších zásahov. A vlády by mali pomáhať ženám vyhnúť sa potratu a zabezpečiť starostlivosť o matky a ich deti pred a po pôrode.

4. Ak nie je možné zabrániť tomu, aby sa zmienka o potratoch stala súčasťou reakcie OSN na sexuálne násilie, potom by sa do textu rezolúcie mal pridať odkaz na ICPD 8.25. Len tak sa zabezpečí, že sa budú rešpektovať predchádzajúce rezolúcie Valného zhromaždenia.

4. Niektoré lobistické skupiny vyvíjajú enormné úsilie, aby nanútili všetkým inštitúciám OSN presadzovanie LGBT agendy v členských štátoch OSN prostredníctvom konceptu "gendrovo podmieneného násilia". Tento pojem zahŕňa "sexuálnu orientáciu a gender identitu." Západné liberálne delegácie majú v úmysle využiť obete sexuálneho násilia na presadzovanie potratov a ideologickej agendy LGBT.

Preto Vás prosíme, aby ste 2. Septembra 2022 rezolúciu odmietli.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]