Odvolajte p. Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo

Zastavme poslankyňu Cigánikovú

 

Odvolajte p. Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo

victory

Odvolajte p. Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo

010.000
  8.867
 
8.867 have signed.

Podporujem petíciu za odvolanie poslankyne Bittó Cigánikovej z postu predsedníčky výboru NR SR pre zdravotníctvo.

---

Viac informácií:

Vzdelanie poslankyne Cigánikovej
https://www.facebook.com/photo?fbid=464244152370180&set=a.119062376888361

Politická kampaň p. Cigánikovej
https://img.topky.sk/900px/1954085.jpg/Smahel-foto--Facebook-Ciganikova.jpg

Hysterický záchvat Cigánikovej na výbore NR SR pre zdravotníctvo
https://www.facebook.com/watch/?v=253874109587184

Foto: Denník Štandard/TASR

010.000
  8.867
 
8.867 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odvolajte poslankyňu Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo

Vážený pán predseda NR SR, Boris Kollár,

Vážení členovia koaličnej rady, 

Vážení členovia NR SR,

žiadame vás, aby ste odvolali poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Doterajšie pôsobenie poslankyne Jany Bittó Cigánikovej na čele výboru považujeme za nekonštruktívne, emočné, nátlakové až agresívne, silno ideologicky zaujaté, nekompetentné a neraz nedemokratické.

Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo poslankyňa Bittó Cigániková nie je vhodná na post predsedníčky výboru NR SR pre zdravotníctvo.

 1. Poslankyňa Cigániková nedokáže konštruktívne a tímovo pracovať s ostatnými členmi výboru, ktorí si dovolia mať iný postoj ako ona. Ukazovalo sa to, keď bola SaS členom koalície a p.Cigániková viedla masívnu, agresívnu a výsmešnu kampaň voči koaličným partnerom, ktorí zastávajú pro-life postoje a navrhujú pro-life legislatívu. Správala sa k nim horšie než opozícia.

 2. Poslankyňa Cigániková nie je kompetentná viesť výbor NR SR pre zdravotníctvo, pretože na to nemá skoro žiadne vzdelanie, odbornú prax alebo akýkoľvek iný typ kvalifikácie.. 

 3. Poslankyňa Cigániková sa nevie ovládať, agresívne útočí na ostatných členov výboru a nemá problém zneužiť svoje právomoci na presadenie vlastnej ideologickej agendy. Ako predsedníčka výboru sa teda správala a správe nedemokraticky. Takéto politické správanie by nemalo byť akceptované v demokratickej krajine čo len s elementárnou politickou kultúrou.

 1. Poslankyňa Cigániková dlhodobo znižuje úroveň politickej kultúry na Slovensku (obnažené fotky v kampani, vzájomné fyzické napádanie spoluposlankyne NR SR, agresívne verbálne útoky na názorových oponentov, nosenie vulgárnych tričiek a pod.).

 1. Silná ideologická zaujatosť a priam až posadnutosť v presadzovaní potratov znemožňuje akýkoľvek racionálny dialóg s poslankyňou Cigánikovou v téme ochrany ľudských práv nenarodeného dieťaťa. 

  Mediálne výstupy p. Cigánikovej v téme ochrany ľudského života sú zvyčajne výsmešné a nenávistné voči všetkým, ktorí majú iný názor ako ona. Názory p. poslankyne sú navyše antisociálne a eugenické, keďže potrat je podľa nej lepšie riešenie ako by dieťa nemalo vyrastať v materiálnej prosperite a rovnako preferuje potrat, ak by dieťa malo byť ZŤP. 

  Lenže na čele výboru NR SR pre zdravotníctvo musí byť človek, ktorý má v úcte ľudskú dôstojnosť každého človeka a nie je zaslepený ideológiou a nenávisťou voči názorovým oponentom. 

 1. Poslankyni Cigánikovej chýba elementárna úcta a empatia, čo ju diskvalifikuje na post predsedníčky výboru NR SR pre zdravotníctvo. Výstižne to dokazuje nedávne hlasovanie o pochovávaní potratených detí, ktoré momentálne skončia v bioodpade. Cieľom zákonodárcov bolo zabezpečiť dôstojný pohreb pre potratené deti. P. Cigániková neprejavila ani štipku empatie a súcitu k mŕtvym deťom a všade zveličovala iba otázku financií.

  Druhý exemplárny príklad nedostatku elementárnej úcty u p. poslankyne je jej rohožka na topánky, kde je zobrazený exminister zdravotníctva a jej kolega vo výbore, Marek Krajčí. P. poslankyňa sa svojou obľubou utierať si topánky do rohožky s tvárou exministra aj pochválila verejne v médiách.

 1. Poslankyňa Cigániková zavádza a šíri dezinformácie. Pre potreby presadzovania svojich ideologických pohľadov sa p. Cigániková neraz uchýlila ku klamstvu, zavádzaniu a šíreniu hoaxov. 

 1. Poslankyňa Cigániková ako predsedníčka výboru nepresadzuje verejný záujem, ale záujem finančných skupín pôsobiacich v zdravotníctve. Je paradoxné, že p. poslankyni extrémne prekážajú symbolickú sumy peňazí venované ochrane ľudských práv nenarodených detí, no vôbec jej neprekážajú stovky miliónov eur, ktoré sa strácajú zo slovenského zdravotného systému. P. poslankyňa má nieže dvojaký meter, ale dvojaký kilometer.

Takto by sme mohli uvádzať ďalšie a ďalšie dôvody, prečo nie je poslankyňa Jana Bittó Cigániková vhodnou predsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Popravde si myslíme, že poslankyňa Bittó Cigániková patrí k tým členom NR SR, ktorí robia najväčšiu hanbu nášmu parlamentu, a zvoliť ju za predsedníčku výboru NR SR pre zdravotníctvo bola zásadná chyba.

Preto veríme, že ju odvoláte čím skôr.

Jej odvolanie je vo verejnom záujme a po mnohých kritických reakciách zo strany poslancov NR SR a časti verejnosti je najvyšší čas, aby došlo k činom.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odvolajte poslankyňu Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo

Vážený pán predseda NR SR, Boris Kollár,

Vážení členovia koaličnej rady, 

Vážení členovia NR SR,

žiadame vás, aby ste odvolali poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Doterajšie pôsobenie poslankyne Jany Bittó Cigánikovej na čele výboru považujeme za nekonštruktívne, emočné, nátlakové až agresívne, silno ideologicky zaujaté, nekompetentné a neraz nedemokratické.

Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo poslankyňa Bittó Cigániková nie je vhodná na post predsedníčky výboru NR SR pre zdravotníctvo.

 1. Poslankyňa Cigániková nedokáže konštruktívne a tímovo pracovať s ostatnými členmi výboru, ktorí si dovolia mať iný postoj ako ona. Ukazovalo sa to, keď bola SaS členom koalície a p.Cigániková viedla masívnu, agresívnu a výsmešnu kampaň voči koaličným partnerom, ktorí zastávajú pro-life postoje a navrhujú pro-life legislatívu. Správala sa k nim horšie než opozícia.

 2. Poslankyňa Cigániková nie je kompetentná viesť výbor NR SR pre zdravotníctvo, pretože na to nemá skoro žiadne vzdelanie, odbornú prax alebo akýkoľvek iný typ kvalifikácie.. 

 3. Poslankyňa Cigániková sa nevie ovládať, agresívne útočí na ostatných členov výboru a nemá problém zneužiť svoje právomoci na presadenie vlastnej ideologickej agendy. Ako predsedníčka výboru sa teda správala a správe nedemokraticky. Takéto politické správanie by nemalo byť akceptované v demokratickej krajine čo len s elementárnou politickou kultúrou.

 1. Poslankyňa Cigániková dlhodobo znižuje úroveň politickej kultúry na Slovensku (obnažené fotky v kampani, vzájomné fyzické napádanie spoluposlankyne NR SR, agresívne verbálne útoky na názorových oponentov, nosenie vulgárnych tričiek a pod.).

 1. Silná ideologická zaujatosť a priam až posadnutosť v presadzovaní potratov znemožňuje akýkoľvek racionálny dialóg s poslankyňou Cigánikovou v téme ochrany ľudských práv nenarodeného dieťaťa. 

  Mediálne výstupy p. Cigánikovej v téme ochrany ľudského života sú zvyčajne výsmešné a nenávistné voči všetkým, ktorí majú iný názor ako ona. Názory p. poslankyne sú navyše antisociálne a eugenické, keďže potrat je podľa nej lepšie riešenie ako by dieťa nemalo vyrastať v materiálnej prosperite a rovnako preferuje potrat, ak by dieťa malo byť ZŤP. 

  Lenže na čele výboru NR SR pre zdravotníctvo musí byť človek, ktorý má v úcte ľudskú dôstojnosť každého človeka a nie je zaslepený ideológiou a nenávisťou voči názorovým oponentom. 

 1. Poslankyni Cigánikovej chýba elementárna úcta a empatia, čo ju diskvalifikuje na post predsedníčky výboru NR SR pre zdravotníctvo. Výstižne to dokazuje nedávne hlasovanie o pochovávaní potratených detí, ktoré momentálne skončia v bioodpade. Cieľom zákonodárcov bolo zabezpečiť dôstojný pohreb pre potratené deti. P. Cigániková neprejavila ani štipku empatie a súcitu k mŕtvym deťom a všade zveličovala iba otázku financií.

  Druhý exemplárny príklad nedostatku elementárnej úcty u p. poslankyne je jej rohožka na topánky, kde je zobrazený exminister zdravotníctva a jej kolega vo výbore, Marek Krajčí. P. poslankyňa sa svojou obľubou utierať si topánky do rohožky s tvárou exministra aj pochválila verejne v médiách.

 1. Poslankyňa Cigániková zavádza a šíri dezinformácie. Pre potreby presadzovania svojich ideologických pohľadov sa p. Cigániková neraz uchýlila ku klamstvu, zavádzaniu a šíreniu hoaxov. 

 1. Poslankyňa Cigániková ako predsedníčka výboru nepresadzuje verejný záujem, ale záujem finančných skupín pôsobiacich v zdravotníctve. Je paradoxné, že p. poslankyni extrémne prekážajú symbolickú sumy peňazí venované ochrane ľudských práv nenarodených detí, no vôbec jej neprekážajú stovky miliónov eur, ktoré sa strácajú zo slovenského zdravotného systému. P. poslankyňa má nieže dvojaký meter, ale dvojaký kilometer.

Takto by sme mohli uvádzať ďalšie a ďalšie dôvody, prečo nie je poslankyňa Jana Bittó Cigániková vhodnou predsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Popravde si myslíme, že poslankyňa Bittó Cigániková patrí k tým členom NR SR, ktorí robia najväčšiu hanbu nášmu parlamentu, a zvoliť ju za predsedníčku výboru NR SR pre zdravotníctvo bola zásadná chyba.

Preto veríme, že ju odvoláte čím skôr.

Jej odvolanie je vo verejnom záujme a po mnohých kritických reakciách zo strany poslancov NR SR a časti verejnosti je najvyšší čas, aby došlo k činom.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]