Postavme sa za slobodu slova v Európe

Pre predsedu vlády a ministerku spravodlivosti

 

Postavme sa za slobodu slova v Európe

victory

Postavme sa za slobodu slova v Európe

0200.000
  148.412
 
148.412 have signed.

Sloboda slova v Európe je vo veľkom ohrození! 

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

Ak bude tento návrh prijatý, Váš pro-life a pro-family hlas bude umlčaný v celej EÚ, vrátane Slovenska.

Musím Vás varovať pred nadchádzajúcim nebezpečenstvom: Vaše právo na slobodu prejavu môže byť hrubo porušené.

Je to taktika ľavicových liberálov, ktorí chcú scenzurovať každého, kto nesúhlasí s ich pomýlenou ideologickou agendou.  Zmenou definície toho, čo znamená sloboda prejavu, zásadne obmedzia našu slobodu brániť svoje názory a presvedčenie... 

Debaty stále prebiehajú, ale hlasovanie sa nezadržateľne blíži. Najbližšie zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci sa uskutoční 9. - 10. júna 2022 v Luxemburgu. Plánujeme presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch. Potrebujem však Vašu pomoc TERAZ!

Ak sa potláča sloboda prejavu, politické zriadenie sa mení na totalitnú tyraniu.

Čoraz častejšie vidíme, ako sa zákony o nenávistných prejavoch dajú zneužiť na prenasledovanie ľudí s inými názormi. Bidenova administratíva v USA oznámila zámer zriadiť Radu pre riadenie dezinformácií (DGB), ktorá bude označovať informácie, ktoré sa jej nepáčia, za dezinformácie. Fínska pro-gender prokurátorka prenasleduje kresťanskú političku Päivi Räsänen za jej biblické názory na manželstvo, rodinu a sexualitu.

Na Slovensku čelíme hrozbe zo strany Márie Kolíkovej, ktorá sa snaží obmedziť slobodu slova pod zámienkou potláčania dezinformácií. Paradoxom je, že ministerka Kolíková reprezentuje stranu Sloboda a solidarita, a zároveň obmedzuje slobodu slova. Pokrytecké, že?

Musíme to zastaviť, kým nie je neskoro!

Nové zákony o nenávistných prejavoch, ktoré Komisia navrhuje doplniť do článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sú veľmi vágne formulované a môžu byť svojvoľne zneužité niektorými vplyvnými skupinami, napr. pro-potratovými a pro-gender politikmi, sudcami a aktivistami.

Ďalším problémom je, že nemáme jasnú definíciu toho, čo sú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. 

Ľavicoví liberáli chcú získať maximálne právne prostriedky, aby Vás mohli umlčať a cenzurovať pro-life a pro-rodinné hlasy!

Mobilizujeme tisíce občanov na celom svete, aby sme zabránili ľavicovým liberálom v EÚ urobiť z Vás zločincov len preto, že máte konzervatívne názory. Musíme však konať rýchlo, aby sme presvedčili delegátov, pretože hlasovanie bude už 9. - 10. júna.

Situácia je zložitá, ale máme nádej.

Pre zavedenie nových zákonov o nenávistných prejavoch musia delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu hlasovať konsenzuálne (všetci musia súhlasiť).

To znamená, že ak sa nám podarí presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch, môžeme zvíťaziť a ubrániť našu slobodu prejavu.

Ak sa nám to však nepodarí, môže sa veľmi ľahko a rýchlo stať, že budeme čeliť súdnym procesom za naše pro-life, pro-rodinné a pro-kresťanské názory prezentované na verejnosti. Potom sa môžeme rozlúčiť so slobodnou Európou.

Dúfam, že to nie je to, čo Vy a ja chceme. Konajme teraz a zastavme to!

Musíme sa ozvať a brániť slobodu slova, kým nie je neskoro!

Prosím, podpíšte našu petíciu a postavte sa za slobodu slova v Európe!

Viac informácií:

Komisia navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6561

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 9. – 10. júna 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/06/09-10/

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 3. – 4. marca 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/03/03-04/

Extending EU crimes to hate speech and hate crime
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en#documents

We must protect free speech—Enough is enough!
https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

 
0200.000
  148.412
 
148.412 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Hlasujte za slobodu slova

Vážený pán premiér, Eduard Heger, 

Vážená pani ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková, 

Vážení delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci!

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Návrh Európskej komisie je v rozpore s článkom 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VDĽP), článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkom 11 Charty základných práv Európskej únie.

Okrem toho nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti nie sú dostatočne jasné pojmy a môžu byť ľahko zneužité. Európska komisia v skutočnosti neuviedla definíciu toho, čo sa snaží kriminalizovať ako nenávistný prejav, a z tohto dôvodu nie je možná harmonizácia EÚ v oblasti nenávistných prejavov.

Preto Vás žiadame, aby ste sa postavili za slobodu prejavu a hlasovali proti rozšíreniu zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]

Hlasujte za slobodu slova

Vážený pán premiér, Eduard Heger, 

Vážená pani ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková, 

Vážení delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci!

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Návrh Európskej komisie je v rozpore s článkom 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VDĽP), článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkom 11 Charty základných práv Európskej únie.

Okrem toho nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti nie sú dostatočne jasné pojmy a môžu byť ľahko zneužité. Európska komisia v skutočnosti neuviedla definíciu toho, čo sa snaží kriminalizovať ako nenávistný prejav, a z tohto dôvodu nie je možná harmonizácia EÚ v oblasti nenávistných prejavov.

Preto Vás žiadame, aby ste sa postavili za slobodu prejavu a hlasovali proti rozšíreniu zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]