Chráňme náboženskú slobodu vo svete

President of European Commission

 

Chráňme náboženskú slobodu vo svete

victory

Chráňme náboženskú slobodu vo svete

050.000
  32.059
 
32.059 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Minulý rok sme sa v CitizenGO zapojili do dôležitej kampane za posilnenie mandátu osobitného vyslanca na podporu slobody náboženského vyznania alebo viery (FoRB) mimo EÚ. Bolo to významné víťazstvo, za ktoré vďačíme našim podporovateľom v EÚ.

Avšak už 8 mesiacov ubehlo od ukončenia úspešného funkčného obdobia Jána Figeľa a nová Európska komisia, nielenže tento mandát neposilnila, ale ani len nevymenovala žiadneho vyslanca.

Osobitný vyslanec zohral rozhodujúcu úlohu pri pomoci mnohým prenasledovaným pre vieru. Medzi najznámejšie patrí prípad Asie Bibi - pakistanskej kresťanke a matke 5-tich detí, ktorá bola na základe krivého obvinenia odsúdená na trest smrti.

Úspech mandátu oceňuje a jeho pokračovanie podporuje laická aj odborná verejnosť, medziskupina Európskeho parlamentu pre slobodu náboženského vyznania, aj osobitní vyslancci pôsobiaci na národnej úrovni (na ktorého Slovensko stále čaká). Napriek tomu osobitný vyslanec FoRB ešte stále nebol vymenovaný.


Vyzývame preto predsedníčku Európskej komisie, Ursulu von der Leyen, aby vymenovala osobitného vyslanca pre náboženskú slobodu a vieru.


Podpíšte petíciu za silnú ochranu náboženskej slobody vo svete na úrovni EÚ! Požadujte od Ursuly von der Leyen, aby vymenovala osobitného vyslanca EÚ pre slobodu náboženského vyznania a viery vo svete.


Ďakujeme vám za pomoc pri obrane náboženskej slobody!

Zdroje: 

Asia Bibi ďakuje J. Figeľovi
https://www.teraz.sk/zahranicie/asia-bibi-figel-anjel-pakistan-podakovan/417842-clanok.html


Pakistani Christians Suffer Layered Persecution Amid the COVID-19 Pandemic (Persecution.org)
https://www.persecution.org/2020/06/06/pakistani-christians-suffer-layered-persecution-amid-covid-19-pandemic/

 

Colombian Christians expelled due to Covid-19 (Open Doors)
https://www.opendoorsuk.org/news/latest-news/colombia-coronavirus/

 

Asia Bibi thanks for her freedom (Newsbook)
https://newsbook.com.mt/en/asia-bibi-thanks-for-her-freedom-regret-for-those-still-behind-bars/

 

EP Intergroup on Religious Freedom: “We urge Von der Leyen to renew the mandate of the EU Special Envoy as soon as possible” (The European Post)
http://europeanpost.co/ep-intergroup-on-religious-freedom-we-urge-von-der-leyen-to-renew-the-mandate-of-the-eu-special-envoy-as-soon-as-possible/

 

Mixed messages on religious freedom. Commission still undecided on Special Envoy (ADF International)

https://adfinternational.org/news/mixed-messages-on-religious-freedom-commission-still-undecided-on-special-envoy/

 

 

 

050.000
  32.059
 
32.059 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Reappoint Special Envoy for Religious Freedom

Dear President of European Commission,

we urge you to renew the mandate of the EU Special Envoy for freedom of religion and belief in the world that has proven to be successful and effective over the past years.

Persecution is not on lockdown. Amid the pandemic, religious groups experienced new forms of persecution. Christians were denied access to food aid in Pakistan, India and Vietnam. They are being sent to prison by indigenous ethnic leaders in Colombia who deem them responsible for COVID-19. Religious violence is on the rise.

In the midst of this health crisis, when many religious minorities around the world are facing increasing limitations on their right to freedom of religion or belief, there is a clear need for the EU to speak with a united voice on the importance of this fundamental right.

We therefore demand you to reappoint the EU Special Envoy for freedom of religion and belief in the world.

Best regards,


[Vaše meno/Vaše jméno]

Reappoint Special Envoy for Religious Freedom

Dear President of European Commission,

we urge you to renew the mandate of the EU Special Envoy for freedom of religion and belief in the world that has proven to be successful and effective over the past years.

Persecution is not on lockdown. Amid the pandemic, religious groups experienced new forms of persecution. Christians were denied access to food aid in Pakistan, India and Vietnam. They are being sent to prison by indigenous ethnic leaders in Colombia who deem them responsible for COVID-19. Religious violence is on the rise.

In the midst of this health crisis, when many religious minorities around the world are facing increasing limitations on their right to freedom of religion or belief, there is a clear need for the EU to speak with a united voice on the importance of this fundamental right.

We therefore demand you to reappoint the EU Special Envoy for freedom of religion and belief in the world.

Best regards,


[Vaše meno/Vaše jméno]