Parlament jednomyseľne podporil prenasledovaných pre vieru